Publicaties over archeologisch onderzoek in Gorinchem


Je vindt hier meer dan 350 publicaties over archeologisch onderzoek in Gorinchem. Het betreft zowel alle archeologische rapporten als de publicaties waarin onderzoeksresultaten of bijzondere vondsten zijn beschreven

Overzicht Archeologische publicaties Gorinchem

Helaas is een klein deel van de publicaties nog niet in PDF beschikbaar. In dat geval verwijzen wij naar WorldCat.org. Deze site  bevat de collecties van 10.000 bibliotheken en verwijst naar de meest dichtsbijzijnde bibliotheek in je omgeving waar de uitgave te vinden is. Kom je uit de regio Gorinchem dan raden wij je aan allereerst op de website van De Bibliotheek Aanzet te zoeken.

 

Omslag:Titelbeschrijving:
2024
Archeologiedepot gemeente Gorinchem 2023Busch, T., W. van Hulten, P. Sterkenburg en M. Veen (2024)
Archeologiedepot gemeente Gorinchem 2023, in: Jaarverslagen over 2023, Grondig Bekeken 39 nr. 1, p. 84-87.
PDF (400 KB)
Wonen, werken, koeken bakken, koffie branden en de opslag van Koloniale waar in Gorinchem.Salomons, K.T. en S.A. Landskroon (2024)
Wonen, werken, koeken bakken, koffie branden en de opslag van Koloniale waar in Gorinchem. De archeologische opgraving (variant AB) aan de Helmsteeg 1-14, gemeente Gorinchem (ZH), Hollandia reeks 1148, Zaandijk/Rotterdam.
PDF (37 MB)
2023
Grondig Bekeken 38-1
Busch, T., W. van Hulten en M. Veen (2023)
Van het archeologiedepot gemeente Gorinchem 2022, in: Jaarverslagen over 2022, Grondig Bekeken 38 nr. 1, p. 52-55.
PDF (10 MB)
Toos Busch verandert bodemvondsten in bodemschattenMertens, F. en R. Kreszner (2023)
Toos Busch verandert bodemvondsten in bodemschatten, in: Oud Gorcum Varia, Verenigingsblad van de historische vereniging Oud-Gorcum, nummer 79, zomer 2023, Gorinchem, p. 4-6.
PDF (1 MB)
Onder de AmstelOstkamp, S. (2023)
Christus per dozijn, in: Onder de Amstel. Stadsvertellingen over Amsterdam met archeologische vondsten van de Noord/Zuidlijn uit Damrak en Rokin, Amsterdam, p. 108-111.
WorldCat
Zie ook: Christuskind
Archeologische Kroniek Zuid-Holland. 2022Salomons, K. (2023)
Gorinchem | Helmsteeg 1-14 in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland. De belangrijkste opgravingen en vondsten uit 2022, 54ste jaargang, Delft, p. 27-29.
PDF (20 MB)
2022
Bosch, J.E. van den en L.R. van Willigen (2022) Proefsleuven en Archeologische Begeleiding plangebied Buiten de Waterpoort 2-6 Gorinchem, gemeente Gorinchem, HeinenoordBosch, J.E. van den en L.R. van Willigen (2022)
Proefsleuven en Archeologische Begeleiding plangebied Buiten de Waterpoort 2-6 Gorinchem, gemeente Gorinchem, Heinenoord.
PDF (23 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Jaarverslag archeologiedepot gemeente Gorinchem 2021,Busch, T., W. van Hulten en M. Veen (2022)
Jaarverslag archeologiedepot gemeente Gorinchem 2021, in: Jaarverslagen over 2021, Grondig Bekeken 37 nr. 2, p. 54-59.
PDF (1 MB)
Hessing, J.Q. en M. Hanemaaijer (2022)
Arkelse Onderweg 125a, Gorinchem, gemeente Gorinchem. Een bureauonderzoek, ADC rapport 5532, Amersfoort.
PDF (6 MB)
Hulzer, J. (2022) Arkelse Dijk 46. Een bureauonderzoek, ADC Rapport 5938, Amersfoort.Huizer, J. (2022)
Arkelse Dijk 46. Een bureauonderzoek, ADC Rapport 5938, Amersfoort.
PDF (3 MB)
Die hofstat daer dat huys op plach te staanHundertmark, H.F.G. (2022)
Een nieuw kasteel voor de graaf van Holland. Kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem in: R. Gruben & T. Hermans (red.), "Die hofstat daer dat huys op plach te staan". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 4, Zwolle, p. 103-116.
WorldCat | PDF (1 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Archeologische Begeleiding Plangebied Haarweg 19, GorinchemKasbergen, F.J.H. (2022)
Archeologische Begeleiding Plangebied Haarweg 19, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, SOB Research Project nr. 2746-2003, Heinenoord.
PDF (4 MB)
Plangebied Hoog DalemLeuvering, J.H.F. (2022)
Plangebied Hoog Dalem te Gorinchem. Gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek), RAAP-rapport 6164, Weesp.
PDF (2 MB)
Oostveen, J. van (2022) Gorinchem, Knipsteeg 13-15: tabakspijpen, TielOostveen, J. van (2022)
Gorinchem, Knipsteeg 13-15: tabakspijpen, Tiel
PDF (5 MB)
Haarwijk oost, Abrahem Kemplaan e.o., Gorinchem, gemeente Gorinchem:Roodenburg, F. en C. de Jong (2022)
Haarwijk oost, Abrahem Kemplaan e.o., Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Bureau voor Archeologie Rapport 1201, Utrecht.
PDF (7 MB)
Aan het zicht onttrokkenSalomons, K.T., met bijdrage van H. Hundertmark (2022)
Aan het zicht onttrokken. Het archeologisch onderzoek van een stadsmuur, een kloostercomplex, een standerdmolen, een woning en een productieplaats (1250-1850) aan de Bagijnenwalstraat in Gorinchem, gemeente Gorinchem (Z-H). Hollandia reeks 1032, Zaandijk/Rotterdam.
PDF (13 MB)
Evaluatierapport opgraving BagijnenwalstraatSalomons, K.T. (2022)
Een archeologische opgraving aan de Bagijnenwalstraat in Gorinchem, gemeente Gorinchem. Evaluatierapport, Zaandijk.
PDF (1 MB)
Stephensonweg 10Stoll, M. (2022)
Stephensonweg 10 te Gorinchem. Bureau- en inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek, Synthegra Rapport S220059, Leusden.
PDF (2 MB)
IJsbaan 455Tump, M. (2022)
Gorinchem IJsbaan 455 (voormalig Wellantcollege). Waarderend proefsleuvenonderzoek, BAAC-rapport A-21.0889, 's-Hertogenbosch
PDF (11 MB)
2021
Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaartBoshoven, E.H., M.J. van Putten & D.E.P.M. Beckers (2021)
Archeologie in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaart, BAAC-rapport 5350, RAAP rapport V-19.0218, 's-Hertogenbosch/Weesp.
PDF (13 MB)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2021) Van het Archeologiedepot gemeente Gorinchem in Jaarverslagen over 2020 Grondig Bekeken 36 nr 1 pBusch, T., W. van Hulten & M. Veen (2021)
Jaarverslag archeologiedepot gemeente Gorinchem 2020, in: Jaarverslagen over 2020, Grondig Bekeken 36 nr. 1, p. 30 – 33.
PDF (1 MB)
Knipsteeg 13-15 GorinchemHeul, J.S. van der en J.B. Veenstra (2021)
Gorinchem, Knipsteeg 13-15 Gemeente Gorinchem (Z-H). Archeologische opgraving, Steekproefrapport 2019-05/02, Zuidhorn.
PDF (23 MB)
Langeveld, M. (2021) Ondergrondse vuilcontainers, archeologische opgravingen op diverse locaties in de binnenstad van Gorinchem, gemeente Gorinchem (Z-H), Hollandia reeks 964, ZaandijkLangeveld, M. (2021)
Ondergrondse vuilcontainers, archeologische opgravingen op diverse locaties in de binnenstad van Gorinchem, gemeente Gorinchem (Z-H), Hollandia reeks 964, Zaandijk.
PDF (2 MB)
Scriptum Caspingium. Speciale editieLorjé-de Haan, A., et al. (2021)
Scriptum Caspingium. Een speciale editie.
Verschenen ter gelegenheid van de reünie van oud-leden en betrokkenen van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG), Gorinchem, 24 september 2021.
PDF  (7 MB)
Vervanging kabeltracé Gorinchem ArkelModderkolk, M.W.J. (2021)
Vervanging kabeltracé Gorinchem-Arkel. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen, Antea Group Archeologie 2021/196, Oosterhout.
PDF (8 MB)
Moerman, S. (2021) Archeologisch bureauonderzoek Spijksedijk-Arkelsedijk, Gorinchem, gemeente Gorinchem, IDDS Archeologie rapport 2609, NoordwijkMoerman, S. (2021)
Archeologisch bureauonderzoek Spijksedijk-Arkelsedijk, Gorinchem, gemeente Gorinchem, IDDS Archeologie rapport 2609, Noordwijk.
PDF (8 MB)
Oostveen, J. van (2021) Gorinchem Een oude collectie met tabakspijpen ontsloten, Tiel.Oostveen, J. van (2021)
Gorinchem Een oude collectie met tabakspijpen ontsloten
, Tiel.
PDF (21 MB)
Gedenkplaats Gorcumse MartelarenRap, J. (2021)
Gorinchem, Gedenkplaats Gorcumse Martelaren. Gemeente Gorinchem (ZH). Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, Transect-rapport 3628, Nieuwegein.
PDF (8 MB)
Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2020Salomons, K. (2021)
Gorinchem | Bagijnenwalstraat/Lindeboom in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland. De belangrijkste opgravingen en vondsten uit 2020, 52ste jaargang, Delft, p. 18-23.
PDF (17 MB)
Zie ook: Bagijnenwal Bastion II, (2012, 2019)
Plangebied Franklinweg 3Witmer, E.M. (2021)
Plangebied Franklinweg 3 te Gorinchem, Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, Raap-Rapport 5229, Weesp.
PDF (3,4 MB)
2020
Blonk-van den Bercken, A.L, A.A.A. Verhoeven, H. van Londen, J.W. Oudhof, G. Overmars & M.E. Lobbes (2020) Ambachtelijke productie in steden. Een inventarisatie en analyse op hoofdlijnen van archeologische aanwijzingen voor ambachtelijke productie in steden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd, Nederlandse Archeologische Rapporten 066, Amersfoort.Blonk-van den Bercken, A.L, A.A.A. Verhoeven, H. van Londen, J.W. Oudhof, G. Overmars & M.E. Lobbes (2020)
Ambachtelijke productie in steden. Een inventarisatie en analyse op hoofdlijnen van archeologische aanwijzingen voor ambachtelijke productie in steden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd, Nederlandse Archeologische Rapporten 066, Amersfoort.
WorldCat | PDF (30 MB)
Zie ook: Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011) | Balensteeg 18 – 24 (2004) | Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2020), Jaarverslag archeologiedepot gemeente Gorinchem 2019, in: Jaarverslagen over 2019, Grondig Bekeken 35 nr. 1, p. 32 – 35.Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2020)
Jaarverslag archeologiedepot gemeente Gorinchem 2019, in: Jaarverslagen over 2019, Grondig Bekeken 35 nr. 1, p. 32 – 35.
PDF (2 MB)
De Grienden VOF (2020) Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plekDe Grienden VOF (2020)
Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek, Hoornaar.
PDF (4 MB)
Zie ook: Bagijnenwal Bastion II, (2012, 2019)
Hartog, E. den (2020) Een hondenbegraafplaats op het kasteel in Gorinchem?, in: T. Hermans & R. Gruben (red.), "Hier wonen wij! Is het niet prachtig". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 2, ZwolleHartog, E. den (2020)
Een hondenbegraafplaats op het kasteel in Gorinchem?, in: T. Hermans & R. Gruben (red.), "Hier wonen wij! Is het niet prachtig". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 2, Zwolle, p. 95-110.
WorldCat | PDF (1 MB)
Kleine Haarsekade 122 (2018)Melman, J.G.E. (2020)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Gorinchem, Kleine Haarsekade 122, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rapport 1587, Nieuwegein.
PDF (6 MB)
Zie ook: Kleine Haarsekade 122 (2018)
Roodenburg, F. (2020) Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht. PDF (9 MB)Roodenburg, F. (2020)
Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht.
PDF (9 MB)
Zie ook: Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)
Effectbeoordeling archeologie dijkversterking Gorinchem -WaardenburgVisser, C.A. (2020)
Effectbeoordeling archeologie Definitief Ontwerp dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Achtergronddocument, Vestigia-rapport V1873, Amersfoort.
PDF (1 MB)
2019
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2019)<br />
Van het Archeologiedepot gemeente Gorinchem, in: Jaarverslagen over 2018, Grondig Bekeken 34 nr. 1, p. 45 – 47.<br />
PDF (597 kB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2019)
Van het Archeologiedepot gemeente Gorinchem, in: Jaarverslagen over 2018, Grondig Bekeken 34 nr. 1, p. 45 – 47.
PDF (597 kB)
Melis, J. (2019) Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariseren Veldonderzoek door middel van Grondboringen Plangebied Haarweg 85 Gorinchem Gemeente GorinchemMelis, J. (2019)
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Haarweg 85 Gorinchem Gemeente Gorinchem, Heinenoord.
PDF (4 MB)
Zie ook: Haarweg 85 (2019)
Mol, E. (2019)<br />
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein.<br />
PDF (8 MB)Mol, E. (2019)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein.
PDF (8 MB)
Zie ook: Hazewindhondstraat 6 (2017)
Archeologische begeleiding van de plaatsing van ondergrondse containers Buiten de Waterpoort, gemeente Gorinchem (Z-H)Salomons, K.T. (2019)
Archeologische begeleiding van de plaatsing van ondergrondse containers Buiten de Waterpoort, gemeente Gorinchem (Z-H), Hollandia reeks 745, Zaandijk.
PDF (1 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort (2019)
Salomons, K.T. (2019), Het glacis van bastion XI in Gorinchem, een archeologische opgraving voor de plaatsing van een duiker, Hollandia reeks 680, Zaandijk.Salomons, K.T. (2019)
Het glacis van bastion XI in Gorinchem, een archeologische opgraving voor de plaatsing van een duiker, Hollandia reeks 680, Zaandijk.
PDF (7 MB)
Zie ook: Bastion XI, glacis (2017)
Salomons, K.T. (2019) Inventariserend veldonderzoek middels waarderende proefsleuven Bagijnenwalstraat in Gorinchem, gemeente Gorinchem, Evaluatierapport, Zaandijk.Salomons, K.T. (2019)
Inventariserend veldonderzoek middels waarderende proefsleuven Bagijnenwalstraat in Gorinchem, gemeente Gorinchem, Evaluatierapport, Zaandijk.
PDF (8 MB)
Zie ook: Bagijnenwal Bastion II, (2012, 2019)
Verboom-Jansen, M. (2019), Gorinchem, Tolsteeg 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO), <em>Transect-rapport</em> 1787, Nieuwegein.Verboom-Jansen, M. (2019)
Gorinchem, Tolsteeg 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO), Transect-rapport 1787, Nieuwegein.
PDF (9 MB)
Zie ook: Tolsteeg 6 (2018)
Willemsen, A. (2019)<br />
Middeleeuwse tuinen. Aardse paradijzen in oost en west, 1200-1600, Leiden, p. 31-33.Willemsen, A. (2019)
Middeleeuwse tuinen. Aardse paradijzen in oost en west, 1200-1600, Leiden, p. 31-33.
WorldCat
Waterkan gebruikt als muizenval
Zie ook: Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
2018
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen bij de Vijfde Uitgang 5 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 669, Zaandijk.Brattinga, J.J. (2018)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen bij de Vijfde Uitgang 5 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 669, Zaandijk.
PDF (5 MB)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen, (2018)<br />
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem, in: Jaarverslag 2017, Grondig Bekeken 33 nr. 1, p. 44 – 47. PDF (2 MB) Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2018)
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem, in: Jaarverslag 2017, Grondig Bekeken 33 nr. 1, p. 44 – 47.
PDF (2 MB)
Cerutti, F., R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.) (2018)<br />
Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht.Cerutti, F., R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.) (2018)
Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht.
WorldCat
2017
Annema W (2017) De betekenis van de gevonden restanten van de vestingwerken buiten de Duivelsgracht te Gorinchem Onderzoek verricht op basis van vergelijking van enkele kaarten van de vestingwerken van de stad in combinatie met enkele andere archiefbronnen, Delft. PDF (4 MB)Annema, W. (2017)
De betekenis van de gevonden restanten van de vestingwerken buiten de Duivelsgracht te Gorinchem. Onderzoek verricht op basis van vergelijking van enkele kaarten van de vestingwerken van de stad in combinatie met enkele andere archiefbronnen, Delft.
PDF (4 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000) | Krabsteeg (1983)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2017)<br />
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem, in: Jaarverslag 2016, Grondig Bekeken 32 nr. 1, p. 45-47.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2017)
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem, in: Jaarverslag 2016, Grondig Bekeken 32 nr. 1, p. 45-47.
PDF (2 MB)
Hermans, T. & E. Orsel (2017) De verbouwing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1522-1530, in: W. Gruben & T. Hermans (red.), 'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Wijk bij Duurstede, p. 125-153.Hermans, T. & E. Orsel (2017)
De verbouwing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1522-1530, in: W. Gruben & T. Hermans (red.), 'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Wijk bij Duurstede, p. 125-153.
WorldCat | PDF (40 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Hundertmark, H.F.G. (2017)<br />
Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss.<br />
PDF (12 MB)Hundertmark, H.F.G. (2017)
Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss.
PDF (12 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Hurx, M. (2017) De Blauwe Toren in Gorinchem: een vorstelijk kasteel aan de Merwede, in: W. Gruben & T. Hermans (red.)., 'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Wijk bij Duurstede, p. 155-172.Hurx, M. (2017)
De Blauwe Toren in Gorinchem: een vorstelijk kasteel aan de Merwede, in: W. Gruben & T. Hermans (red.)., 'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Wijk bij Duurstede, p. 155-172.
WorldCat | PDF (16 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Hurx, M. (2017)<br />
'Een alten wonderlijcken structure ende fortresse'. De Blauwe Toren van Karel de Stoute in Gorinchem, in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) 116, p. 184-208.<br />
PDF (2 MB)Hurx, M. (2017)
'Een alten wonderlijcken structure ende fortresse'. De Blauwe Toren van Karel de Stoute in Gorinchem, in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) 116, p. 184-208.
PDF (2 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017)<br />
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht.<br />
PDF (2 MB)Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht.
PDF (2 MB)
Zie ook: Hazewindhondstraat 6 (2017)
Archeologische interpretatie van de avegaarboringen (voorboren funderingspalen nieuwbouw hotel) 'Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6' te GorinchemKoning, M.W.A. de (2017)
Archeologische interpretatie van de avegaarboringen (voorboren funderingspalen nieuwbouw hotel) 'Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6' te Gorinchem, Heinenoord.
PDF (16 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Kuijl, E.E.A. van der (2017) Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Spijksedijk 2 2a 4 en 6 te Gorinchem gemeente Gorinchem ZelhemKuijl, E.A. van der (2017)
Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Spijksedijk 2 2a 4 en 6 te Gorinchem gemeente Gorinchem, Zelhem.
PDF (9 MB)
Zie ook: Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)
Puijenbroek, F.P.J. & M. Verboom-Jansen (2017) Gorinchem, Papland 8-10.Puijenbroek, F.P.J. & M. Verboom-Jansen (2017)
Gorinchem, Papland 8-10. Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. Transect-rapport 1414, Utrecht.
PDF (6 MB)
Reenen, W.G. van (2017)<br />
Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.<br />
PDF (3 MB)Reenen, W.G. van (2017)
Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, Leerdam.
PDF (3 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Tuinman, N.C. (2017)<br />
Archeologisch booronderzoek ten behoeve van plaatsing van ondergrondse vuilcontainers in de historische kern van Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 640, Zaandijk.<br />
PDF (1 MB)Tuinman, N.C. (2017)
Archeologisch booronderzoek ten behoeve van plaatsing van ondergrondse vuilcontainers in de historische kern van Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 640, Zaandijk.
PDF (1 MB)
Zie ook: Booronderzoek voorafgaand op plaatsen vuilcontainers
Vries, A. de (2017)<br />
Op den Slot tot Gorinchem. De eerste bouwfase van het kasteel (1412-1460), Historische vereniging Oud-Gorcum jaarboek 2017, Gorinchem.<br />
PDF (2 MB)Vries, A. de (2017)
Op den Slot tot Gorinchem. De eerste bouwfase van het kasteel (1412-1460), Historische vereniging "Oud-Gorcum" jaarboek 2017, Gorinchem.
PDF (2 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Wilgen, L.R. van (2017)<br />
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding 'Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.<br />
PDF (4 MB)Wilgen, L.R. van (2017)
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding 'Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport, Heinenoord.
PDF (4 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
2016
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2016)<br />
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem, in: Jaarverslag 2015, Grondig Bekeken 31 nr. 1, p. 45-47.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2016)
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem, in: Jaarverslag 2015, Grondig Bekeken 31 nr. 1, p. 45-47.
PDF (2 MB)
Dijk, C.J. van (2016)<br />
Crumbling Castles. Exploring the differentiation between besieged and non-beseiged castles using military material, with a case study of eight castles in the county of Holland during the period 1250-1450. Part 1 & 2 (bachelorthesis Universiteit Leiden), Leiden.<br />
PDF (6 MB)Dijk, C.J. van (2016)
Huis Arkel in: Crumbling Castles. Exploring the differentiation between besieged and non-beseiged castles using military material, with a case study of eight castles in the county of Holland during the period 1250-1450. Part 1 & 2 (bachelorthesis Universiteit Leiden), Leiden.
PDF (6 MB)
Wapens gebruikt tijdens de belegering van het kasteel van de heren van Arkel.
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Hartog, E. den (2016)<br />
The Dog Burials at the Castle of Arkel in Gorinchem. A Study on the Status of Dogs in the Middle Ages, in: Tiere auf Burgen und frühen Schlössern, Forschungen zu Burgen und Schlössern Bd. 16, Petersberg, p. 111-119.<br />
PDF (1 MB)Hartog, E. den (2016)
The Dog Burials at the Castle of Arkel in Gorinchem. A Study on the Status of Dogs in the Middle Ages, in: Tiere auf Burgen und frühen Schlössern, Forschungen zu Burgen und Schlössern Bd. 16, Petersberg, p. 111-119.
PDF (1 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Kant, K.M. van der (2016)<br />
Archeologisch bureauonderzoek Reizigerstunnel station Gorinchem, Buro de Brug Rapporten B16-283, Amsterdam.<br />
PDF (2 MB)| bijlage 1 (4 MB)| bijlage 2 (1 MB)Kant, K.M. van der (2016)
Archeologisch bureauonderzoek Reizigerstunnel station Gorinchem, Buro de Brug Rapporten B16-283, Amsterdam.
PDF (2 MB)| bijlage 1 (4 MB)| bijlage 2 (1 MB)
Zie ook: Stationsweg (2016)
Koeman, S.M. (2016)<br />
Archeologische boringen Merwedehaven Gorinchem, Archeodienst Rapport 867, Zevenaar.<br />
PDF (3 MB)Koeman, S.M. (2016)
Archeologische boringen Merwedehaven Gorinchem, Archeodienst Rapport 867, Zevenaar.
PDF (3 MB)
Zie ook: Krinkelwinkel (2016)
Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016)<br />
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk 2016.<br />
PDF (12,6 MB)Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016)
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk 2016.
PDF (12,6 MB)
Zie ook: Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)
Willemse, N.W. (2016)<br />
Ruimte voor de rivier. Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren 2000-2015, Utrecht, p. 80-85.<br />
PDF (47 MB)Willemse, N.W. (2016)
Ruimte voor de rivier. Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren 2000-2015, Utrecht, p. 80-85.
PDF (47 MB)
Zie ook: Avelingen (2009)
Zee, R.M. van der (2016)<br />
Kooiweg 2 en ongenummerd, Gorinchem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 4022, Amersfoort.<br />
PDF (5 MB)Zee, R.M. van der (2016)
Kooiweg 2 en ongenummerd, Gorinchem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 4022, Amersfoort.
PDF (5 MB)
Zie ook: Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)
2015
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2015)<br />
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem, in: Jaarverslag 2014, Grondig Bekeken 30 nr. 1, p. 44-48.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2015)
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem, in: Jaarverslag 2014, Grondig Bekeken 30 nr. 1, p. 44-48.
PDF (2 MB)
Busch, T. (2015) De toevalsvondst van de Arkelse Onderweg. in: Grondig Bekeken 30 nr. 4, p. 31 – 34.Busch, T. (2015)
De toevalsvondst van de Arkelse Onderweg. in: Grondig Bekeken 30 nr. 4, p. 31 – 34.
PDF (2 MB)
Zie ook: Arkelse Onderweg 46 (2014)
Coppens, C.F.H. (2015), Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), Raap-notitie 5058, WeespCoppens, C.F.H. (2015)
Plangebied Gorkumse Avelingen (Bouwsteen 6) in Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), Raap-notitie 5058, Weesp.
PDF (7 MB)
Hoogendijk, T. (2015)<br />
Laatmiddeleeuwse bewoning op de locatie van het Bluebandhuis in Gorinchem, Hollandia reeks 520, Zaandijk.<br />
PDF deel 1 (34 MB) PDF deel 2 (34,9 MB)Hoogendijk, T. (2015)
Laatmiddeleeuwse bewoning op de locatie van het Bluebandhuis in Gorinchem, Hollandia reeks 520, Zaandijk.
PDF (15 MB)
Zie ook: Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
Hoogendijk, T. (2015)<br />
Archeologisch bureauonderzoek, Gorinchem-Knipsteeg 13-15, Hollandia reeks 521, Zaandijk.<br />
PDF (25 MB)Hoogendijk, T. (2015)
Archeologisch bureauonderzoek, Gorinchem-Knipsteeg 13-15, Hollandia reeks 521, Zaandijk.
PDF (25 MB)
Zie ook: Knipsteeg 13 – 15 (2015)
Klooster, E. van der (2015)<br />
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek verkennende fase. Ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem, Archeodienst Rapport 781, Zevenaar.<br />
PDF (6,6 MB)Klooster, E. van der (2015)
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek verkennende fase. Ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem, Archeodienst Rapport 781, Zevenaar.
PDF (6,6 MB)
Zie ook: Grote Haar (2015)
Lingsesdijk 72-74, GorinchemLuijten, M. (2015)
Gorinchem, Lingsesdijk 72-74, Gemeente Gorinchem (ZH), Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO: verkennende fase), Transect-rapport 602, Utrecht.
PDF (6 MB)
Zie ook: Lingsesdijk 72-74 (2015)
Oostveen, J. van (2015) Tabakspijpen van de Arkelse Onderweg 46, Tiel.Oostveen, J. van (2015)
Tabakspijpen van de Arkelse Onderweg 46, Tiel.
PDF (3 MB)
Zie ook: Arkelse Onderweg 46 (2014)
Pape, H.G. (2015) Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg. Gemeente Gorinchem (ZH), Lingewaal en Neerijnen (Gld) Archeologisch bureauonderzoek, Transect-rapport 568, UtrechtPape, H.G. (2015)
Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg. Gemeente Gorinchem (ZH), Lingewaal en Neerijnen (Gld) Archeologisch bureauonderzoek, Transect-rapport 568, Utrecht
PDF (22 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Rijkelijkhuizen, M. (2015)<br />
Paardentuig en een handschoen, enkele laat middeleeuwse leervondsten uit Gorinchem, in: Westerheem 65, p. 10 - 13.<br />
PDF (2 MB)Rijkelijkhuizen, M. (2015)
Paardentuig en een handschoen, enkele laat middeleeuwse leervondsten uit Gorinchem, in: Westerheem 65, p. 10 - 13.
PDF (2 MB)
Zie ook: Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
Willemsen, A. (2015) Van hand tot hand. Handschoenen en wanten in de Nederlanden voor 1700, Honderden... 5, ZwolleWillemsen, A. (2015)
Van hand tot hand. Handschoenen en wanten in de Nederlanden voor 1700, Honderden... 5, Zwolle, p. 24-25, 189 (H081).
WorldCat
Zie ook: Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
2014
Bosch, J.E. van den (2014)<br />
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, gemeente Gorinchem, Heinenoord.<br />
PDF (3,23 MB)Bosch, J.E. van den (2014)
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, gemeente Gorinchem, Heinenoord.
PDF (3,23 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2014)<br />
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2013, Grondig Bekeken 29 nr. 1, p. 45-48.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2014)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2013, Grondig Bekeken 29 nr. 1, p. 45-48.
PDF (2 MB)
Esch, C. van der (2014) Een complete pijp van Willem Teeck in de golfslag van de Waal, hoe een springend hert tussen de kribben belandt, in: Grondig Bekeken 29 nr.43, p. 2-8.Esch, C. van der (2014)
Een complete pijp van Willem Teeck in de golfslag van de Waal, hoe een springend hert tussen de kribben belandt, in: Uit de werkgroepen, Grondig Bekeken 29 nr. 4, p. 2-8.
PDF (2 MB)
Hakvoort, A. (2014)<br />
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rapport 512, Utrecht<br />
PDF (6 MB)Hakvoort, A. (2014)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Dalem-Laagdalemseweg 3, Gemeente Gorinchem (ZH), Transect-rapport 512, Utrecht
PDF (6 MB)
Zie ook: Laagdalemseweg 3 (2014)
Wullink, A.J. (2014)<br />
Een archeologisch bureau-onderzoek voor de hockeyvelden aan de Bataafsekade 16 in Gorinchem (ZH), ArcheoSupport-Rapport 2014-2, Groningen.Wullink, A.J. (2014)
Een archeologisch bureau-onderzoek voor de hockeyvelden aan de Bataafsekade 16 in Gorinchem (ZH), ArcheoSupport-Rapport 2014-2, Groningen.
PDF (9 MB)
2013
Bosman, A.V.A.J. (2013)<br />
Het gebroken geweertje. Determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem, Military Legacy Rapport ML 27, Dordrecht.<br />
PDF (1,38 MB)Bosman, A.V.A.J. (2013)
Het gebroken geweertje. Determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem, Military Legacy Rapport ML 27, Dordrecht.
PDF  (1,38 MB)
Vondst van een Nederlandse karabijn, geweer en twee bajonetten in de Lingehaven
Zie ook: Wapens uit het water
Coppens, C.F.H. (2013)<br />
Plangebied Purac Biochem, Arkelsedijk 46 te Gorinchem Gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), RAAP-Notitie 4610, Weesp.<br />
PDF (1 MB)Coppens, C.F.H. (2013)
Plangebied Purac Biochem, Arkelsedijk 46 te Gorinchem Gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), RAAP-notitie 4610, Weesp.
PDF (1 MB)
Zie ook: Arkelsedijk 46 (2013)
Floore, P.M. (2013)<br />
Archeologische waarneming van de heulen in de Burgstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 488, Zaandijk.<br />
PDF (10,07 MB)Floore, P.M. (2013)
Archeologische waarneming van de heulen in de Burgstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 488, Zaandijk.
PDF (10,07 MB)
Zie ook: Burgstraat, heulen (1999)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2013)<br />
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2012, Grondig Bekeken 28 nr. 1 p. 34-36.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2013)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2012, Grondig Bekeken 28 nr. 1 p. 34-36.
PDF (2 MB)
Hurx, M. (2013)<br />
Architect en aannemer. De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530, Nijmegen/'s-Gravenhage, p. 241, 288, 337-338.Hurx, M. (2013)
Architect en aannemer. De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530, Nijmegen/'s-Gravenhage, p. 241, 288, 337-338.
WorldCat
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Nales, T. (2013)<br />
Gorinchem, Lingewijk-Zuid, Gemeente Gorinchem (Zuid-Holland). Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase), Transect-rapport 215, Utrecht.<br />
PDF (32,34 MB)Nales, T. (2013)
Gorinchem, Lingewijk-Zuid, Gemeente Gorinchem (Zuid-Holland). Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase), Transect-rapport 215, Utrecht.
PDF (32,34 MB)
Zie ook: Lingewijk Zuid (2013)
Rijkelijkhuizen, M. (2013)<br />
Two mystery objects and a calfskin glove: exceptional leather finds from Gorinchem, the Netherlands, in: Newsletter Archaeological Leather Group 37 p. 3-6.<br />
PDF ( 2,45 MB)Rijkelijkhuizen, M. (2013)
Two mystery objects and a calfskin glove: exceptional leather finds from Gorinchem, the Netherlands, in: Newsletter Archaeological Leather Group 37 p. 3-6.
PDF ( 2,45 MB)
Zie ook: Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
Salomons, K.T. (2013)<br />
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk.<br />
PDF (5,57 MB)Salomons, K.T. (2013)
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk.
PDF (5,57 MB)
Zie ook: Hazewindhondstraat 8 – 10 (2015)
Spitzers, T.A. (2013)<br />
Die Konstanzer Paternosterleisten. Analyse zur Technik und Wirtschaft im spätmittelalterlichen Handwerk der Knochenperlenbohrer, in: Fundberichte aus Baden-Württemberg 33, Stuttgart, p. 913, 926.<br />
PDF (19 MB)Spitzers, T.A. (2013)
Die Konstanzer Paternosterleisten. Analyse zur Technik und Wirtschaft im spätmittelalterlichen Handwerk der Knochenperlenbohrer, in: Fundberichte aus Baden-Württemberg 33, Stuttgart, p. 913, 926.
PDF (19 MB)
Fabricageafval kralen voor rozenkransen gevonden op het Kazerneplein.
Zie ook: Kazerneplein (1997)
2012
Buesink, A. (2012)<br />
Gorinchem Plangebied Merwededijk. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase), BAAC Rapport V12.0005, 's-Hertogenbosch.<br />
PDF (1,96 MB)Buesink, A. (2012)
Gorinchem Plangebied Merwededijk. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase), BAAC Rapport V12.0005,  's-Hertogenbosch.
PDF (1,96 MB)
Zie ook: Merwededijk (2012)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2012)<br />
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2011, Grondig Bekeken 27 nr. 1 p. 31-37.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2012)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2011, Grondig Bekeken 27 nr. 1 p. 31-37.
PDF (2 MB)
Corver, B.A. & L. Ouwerkerk (2012)<br />
Archeologische begeleiding Waaldijk 18, Dalem. Gemeente Gorinchem, B&G rapport 1274, NoordwijkCorver, B.A. & L. Ouwerkerk (2012)
Archeologische begeleiding Waaldijk 18, Dalem. Gemeente Gorinchem, B&G rapport 1274, Noordwijk
PDF (2 MB)
Zie ook: Waaldijk 18 (2012)
Hebinck, K.A. (2012)<br />
Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor een perceel (Sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem, ARC-rapporten 2012-65, Geldermalsen.<br />
PDF (9,78 MB)Hebinck, K.A. (2012)
Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor een perceel (Sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem, ARC-rapporten 2012-65, Geldermalsen.
PDF (9,78 MB)
Zie ook: Parallelweg naast 61 (2012)
Hoogendijk, T. (2012)<br />
Archeologische opgraving (AO) op de Groenmarkt te Gorinchem, Hollandia reeks 390, Zaandijk.<br />
PDF (5,89 MB)Hoogendijk, T. (2012)
Archeologische opgraving (AO) op de Groenmarkt te Gorinchem, Hollandia reeks 390, Zaandijk.
PDF (5,89 MB)
Zie ook: Groenmarkt (2010)
Hoogendijk, T. (2012)<br />
Een mysterieus bouwwerk op de Groenmarkt, in: Grondig Bekeken 27 nr. 2, p. 8-21.<br />
PDF (2 MB)Hoogendijk, T. (2012)
Een mysterieus bouwwerk op de Groenmarkt, in: Grondig Bekeken 27 nr. 2, p. 8-21.
PDF (2 MB)
Zie ook: Groenmarkt (2010)
Kroes, T.A.C. (2012)<br />
Plangebied Bluebandhuis, Arkelstraat 104, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, RAAP-notitie 4275, Weesp.<br />
PDF (9,69 MB)Kroes, T.A.C. (2012)
Plangebied Bluebandhuis, Arkelstraat 104, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, RAAP-notitie 4275, Weesp.
PDF (9,69 MB)
Zie ook: Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)
Oostveen, J. van (2012)<br />
Gorinchem, Balensteeg 18-24. Tabakspijpen, Tiel.<br />
PDF (325 kB)Oostveen, J. van (2012)
Gorinchem, Balensteeg 18-24. Tabakspijpen, Tiel.
PDF  (325 kB)
Zie ook: Balensteeg 18 – 24 (2004)
Oostveen, J. van (2012)<br />
Gorinchem Keizerstraat 44a. Tabakspijpen, Tiel.<br />
PDF (1,68 MB)Oostveen, J. van (2012)
Gorinchem Keizerstraat 44a. Tabakspijpen, Tiel.
PDF (1,68 MB)
Zie ook: Parallelweg naast 61 (2012)
Oude-De Wolf, R. den, & H. Vrielink (2012) Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen, in: Blick nach Westen, Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25.-28.9 2012, Karlsruhe, p. 290-303.Oude-De Wolf, R. den, & H. Vrielink (2012)
Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen, in: Blick nach Westen, Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25.-28.9 2012, Karlsruhe, p. 290-303.
WorldCat | PDF (8 MB)
Tegels van kachelovens uit het kasteel van de Arkels
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Salomons, K.T. (2012)<br />
Archeologische begeleiding Bastion II eerste fase, Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 445, Zaandijk.<br />
PDF (7 MB)Salomons, K.T. (2012)
Archeologische begeleiding Bastion II eerste fase, Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 445, Zaandijk.
PDF (7 MB)
Zie ook: Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)
Sonders, M. (2012)<br />
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 409, Zaandijk.<br />
PDF (4,27 MB)Sonders, M. (2012)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 409, Zaandijk.
PDF (4,27 MB)
Zie ook: Arkelsedijk (2012)
Sonders, M. (2012)<br />
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Haarweg 127 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 412, Zaandijk.<br />
PDF (6,55 MB)Sonders, M. (2012)
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Haarweg 127 te Gorinchem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 412, Zaandijk.
PDF (6,55 MB)
Zie ook: Haarweg 127 (2012)
Zee, T.M. van der (2012)<br />
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC Rapport 3176, Amersfoort.<br />
PDF (809 kB)Zee, T.M. van der (2012)
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC Rapport 3176, Amersfoort.
PDF (809 kB)
Zie ook: Laagdalemseweg 20 (2012)
2011
Beijer, T. (2011)<br />
Haardstenen en de haard. Maaslandse haardstenen, productie, verspreiding, toepassing en versiering, Eijsden, p.60-62.Beijer, T. (2011)
Een keramische haardplaat in:Haardstenen en de haard. Maaslandse haardstenen, productie, verspreiding, toepassing en versiering, Eijsden, p. 60-62.
WorldCat
Haardplaat gevonden aan de Kortendijk in 1986
Boudestein, W.J. (2011)<br />
Muntslag en muntvondsten in het Gorcumse Wijdschild. De muntslag van Jan IV van Arkel (1327-1360) en de numismatische vondsten bij het archeologisch onderzoek naar de restanten van het kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in augustus 1996, Gorinchem.<br />
PDF (3 MB)Boudestein, W.J. (2011)
Muntslag en muntvondsten in het Gorcumse Wijdschild. De muntslag van Jan IV van Arkel (1327-1360) en de numismatische vondsten bij het archeologisch onderzoek naar de restanten van het kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in augustus 1996, Gorinchem.
PDF (3 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2011)<br />
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2010, Grondig Bekeken 26 nr. 1, p. 38-40.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2011)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2010, Grondig Bekeken 26 nr. 1, p. 38-40.
PDF (2 MB)
Hanemaaijer, M. (2011) <br />
Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek, ADC Rapport 2448, Amersfoort.<br />
PDF (712 kB)Hanemaaijer, M. (2011)
Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek, ADC Rapport 2448, Amersfoort.
PDF (712 kB)
Zie ook: Merwededijk 13 – 14 (2011)
Hebinck, K.A. (2011)<br />
Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH), ARC Rapporten 2011-69, Geldermalsen.<br />
PDF (6 MB)Hebinck, K.A. (2011)
Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH), ARC Rapporten 2011-69, Geldermalsen.
PDF (6 MB)
Zie ook: Merwededijk 42 (2011)
Hoogendijk, T. (2011)<br />
Gorinchem, Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2010 42, p. 11-13.<br />
PDF (3,97 MB)Hoogendijk, T. (2011)
Gorinchem, Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2010, 42, p. 11-13.
PDF (3,97 MB)
Zie ook: Groenmarkt (2010)

Hoogendijk, T. (2011)<br />
Afgedankt huisraad van een luitenant-kolonel, in: Westerheem 60, p. 314-317.<br />
PDF (1,14 MB)Hoogendijk, T. (2011)
Afgedankt huisraad van een luitenant-kolonel, in: Westerheem 60, p. 314-317.
PDF (1,14 MB)
Zie ook: Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Hoogendijk, T. (2011)<br />
In de schaduw van de Grote Kerk. Archeologisch onderzoek van het kerkhof van de Grote Kerk in Gorinchem 14e tot 18e eeuw, Zaandijk.Hoogendijk, T. (2011)
In de schaduw van de Grote Kerk. Archeologisch onderzoek van het kerkhof van de Grote Kerk in Gorinchem 14e tot 18e eeuw, Zaandijk.
WorldCat
Zie ook: Achter de Kerk (2008)
Hoogendijk, T. (2011)<br />
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (IVO-P) en een archeologische opgraving (AO), Gorinchem Nieuwstad 7 a t/m d, Hollandia reeks 333, Zaandijk.<br />
PDF (31,69 MB)Hoogendijk, T. (2011)
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (IVO-P) en een archeologische opgraving (AO), Gorinchem Nieuwstad 7 a t/m d, Hollandia reeks 333, Zaandijk.
PDF (31,69 MB)
Zie ook: Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Hooghof, M.R.T. (2011)<br />
Historisch bodemonderzoek Waaldijk 18 te Dalem, Rapport AV.0854, Gouda.<br />
PDF (887 kB)Hooghof, M.R.T. (2011)
Historisch bodemonderzoek Waaldijk 18 te Dalem, Rapport AV.0854, Gouda.
PDF (887 kB)
Zie ook: Waaldijk 18 (2010)
Horn, M. & A.W.E. Wilbers (2011)<br />
Waaldijk 18, Dalem Gemeente Gorinchem. Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, B&G rapport 1069, Zevenaar.<br />
PDF (22,16 MB)Horn, M. & A.W.E. Wilbers (2011)
Waaldijk 18, Dalem Gemeente Gorinchem. Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, B&G rapport 1069, Zevenaar.
PDF (2 MB)
Zie ook: Waaldijk 18 (2010)
Oostveen, J. van (2011)<br />
Collectie Martin Veen, Tiel.<br />
PDF (950,57 Kb)Oostveen, J. van (2011)
Collectie Martin Veen, Tiel.
PDF (950,57 Kb)
Oostveen, J. van (2011)<br />
(Pijpaarden) beeldjes uit Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (443,54 kB)Oostveen, J. van (2011)
(Pijpaarden) beeldjes uit Gorinchem, Tiel.
PDF (443,54 kB)
Oostveen, J. van (2011)<br />
Gorinchem, Krijtstraat. Tabakspijpen, Tiel.<br />
PDF (4,43 MB)Oostveen, J. van (2011)
Gorinchem, Krijtstraat. Tabakspijpen, Tiel.
PDF (4,43 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Oostveen, J. van (2011)<br />
Het assortiment van de Gorinchemse tabakspijpenmaker Sijmen Groenhouwer, Tiel.<br />
PDF (4,4 MB)Oostveen, J. van (2011)
Het assortiment van de Gorinchemse tabakspijpenmaker Sijmen Groenhouwer, Tiel.
PDF (4,4 MB)
Oostveen, J. van (2011)<br />
Tabakspijpen uit de collectie Ton Wijkamp, Tiel.<br />
PDF (3,01 MB)Oostveen, J. van (2011)
Tabakspijpen uit de collectie Ton Wijkamp, Tiel.
PDF (3,01 MB)
Oostveen, J. van & R. Stam 2011) Productiecentra van Nederlandse kleipijpen, een overzicht van de stand van zaken, Leiden, p. 77-83.Oostveen, J. van & R. Stam 2011)
Productiecentra van Nederlandse kleipijpen, een overzicht van de stand van zaken, Leiden, p. 77-83.
WorldCat | PDF (12 MB)
Ostkamp, S. (2011)<br />
Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73.Ostkamp, S. (2011)
Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73.
PDF (2 MB)
Zie ook: Christuskind
Poulus, E. (2011)<br />
Archeologisch bureauonderzoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX, Zaandijk.<br />
PDF (15,7 MB)Poulus, E. (2011)
Archeologisch bureauonderzoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX, Zaandijk.
PDF (15,7 MB)
Zie ook: Tinnegietersteeg (2011)
Veen, M.C.W. (2011)<br />
Schrijfstiften uit Gorinchem, in: Westerheem 60, p. 298-300<br />
PDF (1,3 MB)Veen, M.C.W. (2011)
Schrijfstiften uit Gorinchem, in: Westerheem 60, p. 298-300
PDF (1,3 MB)
Zie ook: Groenmarkt 8 (2003)
Wijnen, J.J.A. (2011)<br />
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam.<br />
PDF (5,82 MB)Wijnen, J.J.A. (2011)
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem, Zuidnederlandse Historische Notities 237, Amsterdam.
PDF (5,82 MB)
Zie ook: Bedrijventerrein Oost II (2010)
Spanjaard, G.W.J. (2011)<br />
Archeologisch bureau onderzoek Plangebied Bastion 2 te Gorinchem in de gemeente Gorinchem, Doetinchem.<br />
PDF (1,65 MB)Spanjaard, G.W.J. (2011)
Archeologisch bureau onderzoek Plangebied "Bastion 2" te Gorinchem in de gemeente Gorinchem, Doetinchem.
PDF (1,65 MB)
Zie ook: Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)
2010
Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2010)<br />
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2009, Grondig Bekeken 25 nr. 1, p. 37-41.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., W. van Hulten & M. Veen (2010)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2009, Grondig Bekeken 25 nr. 1, p. 37-41.
PDF (2 MB)
Hanemaaijer, M. (2010)<br />
Rijkswaterstaatsteunpunt De Banne Banneweg, Gorinchem, een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 2257, Amersfoort.<br />
PDF (3,81 MB)Hanemaaijer, M. (2010)
Rijkswaterstaatsteunpunt "De Banne" Banneweg, Gorinchem, een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek, ADC rapport 2257, Amersfoort.
PDF (3,81 MB)
Zie ook: Banneweg 22 (2010)
Heunks, E. & F. van Hemmen (2010), Plangebieden De Woelse Waard en de Dordtsche Avelingen, gemeente Hardinxveld-Giessendam/Gorinchem. Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie en waardering:bureauonderzoek. Adviesdocument EH-112010, Utrecht.Heunks, E. & F. van Hemmen (2010)
Plangebieden De Woelse Waard en de Dordtsche Avelingen, gemeente Hardinxveld-Giessendam/Gorinchem. Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie en waardering:bureauonderzoek. Adviesdocument EH-112010, Utrecht.
PDF (6 MB)
Hoogendijk, T., M. d'Hollosy & T. Verminnen (2010)<br />
Archeologische Opgraving (AO), Gorinchem-Achter de Kerk/Krijststraat, Hollandia reeks 296, Zaandijk.<br />
PDF (42,41 MB)Hoogendijk, T., M. d'Hollosy & T. Verminnen (2010)
Archeologische Opgraving (AO), Gorinchem-Achter de Kerk/Krijststraat, Hollandia reeks 296, Zaandijk.
PDF (42,41 MB)
Zie ook: Achter de Kerk (2008)
Koorevaar, T. (2010)<br />
In memoriam Peter von Hout, in: Grondig Bekeken 25 nr. 3, p. 1-2.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (2010)
In memoriam Peter von Hout, in: Grondig Bekeken 25 nr. 3, p. 1-2.
PDF (2 MB)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Loden en een messing voorwerp van een opgraving aan de Westwagenstraat 4, Tiel.<br />
PDF (838,77 kB)Oostveen, J. van (2010)
Loden en een messing voorwerp van een opgraving aan de Westwagenstraat 4, Tiel.
PDF (838,77 kB)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Loden voorwerpen van de opgraving Blijenhoek, Tiel.<br />
PDF (324 kB)Oostveen, J. van (2010)
Loden voorwerpen van de opgraving Blijenhoek, Tiel.
PDF (324 kB)
Zie ook: Blijenhoek (1996)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Loden voorwerpen van de opgraving Kazerneplein te Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (4 MB)Oostveen, J. van (2010)
Loden voorwerpen van de opgraving Kazerneplein te Gorinchem, Tiel.
PDF (4 MB)
Zie ook: Kazerneplein (1997)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de opgraving Kazerneplein te Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (4,7 MB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgraving Kazerneplein te Gorinchem, Tiel.
PDF (4,7 MB)
Zie ook: Kazerneplein (1997)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Metalen voorwerpen van de collectie Ton Wijkamp, Tiel.<br />
PDF (2,46 MB)Oostveen, J. van (2010)
Metalen voorwerpen van de collectie Ton Wijkamp, Tiel.
PDF (2,46 MB)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van het prospectie onderzoek Bastion V (1999), Tiel.<br />
PDF (676 Kb)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van het prospectie onderzoek Bastion V (1999), Tiel.
PDF (676 Kb)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de opgraving Blijenhoek te Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (5,92 MB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgraving Blijenhoek te Gorinchem, Tiel.
PDF (5,92 MB)
Zie ook: Blijenhoek (1996)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt, Tiel.<br />
PDF (418 KB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt, Tiel.
PDF (418 KB)
Zie ook: Groenmarkt 8 (2003)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (311,21 kB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel.
PDF (311,21 kB)
Zie ook: Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de opgraving Kwekelstraat te Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (3,72 Mb)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgraving Kwekelstraat te Gorinchem, Tiel.
PDF (3,72 Mb)
Zie ook: Kwekelstraat 16, synagoge (2000)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de opgraving Nieuwstad te Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (2,69 MB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de opgraving Nieuwstad te Gorinchem, Tiel.
PDF (2,69 MB)
Zie ook: Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen en pijpenpotten van de opgraving Rosmolensteeg te Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (12,86 MB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen en pijpenpotten van de opgraving Rosmolensteeg te Gorinchem, Tiel.
PDF (12,86 MB)
Zie ook: Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de Vissersdijk 2004 in Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (12,86 MB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem, Tiel.
PDF (4,9 MB)
Zie ook: Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (398,62 kB)Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel.
PDF (398,62 kB)
Zie ook: Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Oostveen, J. van (2010)<br />
Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem, Tiel.<br />
PDF (4,9 MB)Wink, K. (2010)
Plangebied aan de Boezem te Gorinchem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3512, Weesp.
PDF (3,10 MB)
Zie ook: De Boezem (2010)
2009
Beleidsnota archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden<br />
Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik, november 2009.<br />
PDF (966 kBBeleidsnota archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2009)
Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik.
PDF (966 kB)
Zie ook: Archeologische waarden- en verwachtingskaart
Boshoven, E.A., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems (2009)<br />
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC rapport V-08.0185, 's-Hertogenbosch.Boshoven, E.A., A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems (2009)
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC rapport V-08.0185, 's-Hertogenbosch.
PDF (6,40 MB)
Zie ook: Archeologische waarden- en verwachtingskaart
Busch, T., E. van Rooijen, M. Veen, W. van Hulten & T. Koorevaar (2009)<br />
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2008, Grondig Bekeken 24 nr. 1 p. 36-39.<br />
PDF (2 MB)Busch, T., E. van Rooijen, M. Veen, W. van Hulten & T. Koorevaar (2009)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2008, Grondig Bekeken 24 nr. 1 p. 36-39.
PDF (2 MB)
Eijk, J.H.M. (2009)<br />
Plangebied Bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1753, Weesp.<br />
PDF (9,8 MB), bijlage PDF (462 kB)Eijk, J.H.M. (2009)
Plangebied Bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1753, Weesp.
PDF (9,8 MB), bijlage PDF (462 kB)
Zie ook: Avelingen (2009)
Exaltus, R. & J. Orbons (2009)<br />
Gorinchem, Spijksedijk 56. Gemeente Gorinchem (ZH), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Steekproefrapport 2009-03/13, Zuidhorn.<br />
PDF (8,12 MB)Exaltus, R. & J. Orbons (2009)
Gorinchem, Spijksedijk 56. Gemeente Gorinchem (ZH), Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Steekproefrapport 2009-03/13, Zuidhorn.
PDF (8,12 MB)
Zie ook: Spijksedijk 56 (2009)
Hoogendijk, T. (2009)<br />
Gorinchem | Nieuwstad, in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2009 41, p. 11-16.<br />
PDF (5,61 MB)Hoogendijk, T. (2009)
Gorinchem | Nieuwstad, in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2009 41, p. 11-16.
PDF (5,61 MB)
Zie ook: Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009)<br />
Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel.<br />
PDF (16,01 MB)Isendoorn, A.J.D., R.F. Engelse & A.Timmerse (2009)
Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem). Proefsleuvenonderzoek, Archeomedia Rapport A10-038-R, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (16,01 MB)
Zie ook: Keizerstraat 44 (2009)
Koning, M.W.A. de, et al. (2009)<br />
Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem, Standaardrapportage opgraving, Rapport A03-338-K, Nieuwerkerk aan de IJssel.<br />
PDF (58,23 MB)Koning, M.W.A. de, et al. (2009)
Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem, Standaardrapportage opgraving, Rapport A03-338-K, Nieuwerkerk aan de IJssel.
PDF (58,23 MB)
Zie ook: Groenmarkt 8 (2003)
Kruif, S. de (2009)<br />
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3230, Weesp.<br />
PDF (3,61 MB)Kruif, S. de (2009)
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-notitie 3230, Weesp.
PDF (3,61 MB)
Zie ook: Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)
Kruif, S. de (2009)<br />
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase), RAAP-rapport 2114, Weesp.<br />
PDF (4 MB), boorbeschrijvingen (13,5 MB), kaartbijlage 1 (356 Kb), kaartbijlage 2 (156 Kb), kaartbijlage 3 (501 Kb).Kruif, S. de (2009)
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase), RAAP-rapport 2114, Weesp.
PDF (4 MB), boorbeschrijvingen (13,5 MB), kaartbijlage 1 (356 Kb), kaartbijlage 2 (156 Kb), kaartbijlage 3 (501 Kb).
Zie ook: Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)
Linde, C. van der (2009)<br />
Archeologisch bureauonderzoek Asfaltcentrale Gorinchem, Hoofddorp.<br />
PDF (866,88 kB)Linde, C. van der (2009)
Archeologisch bureauonderzoek Asfaltcentrale Gorinchem, Hoofddorp.
PDF (866,88 kB)
Zie ook: Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)
Stamkot, B. (2009)<br />
Is Gorinchem ontstaan vanuit een hofgebied?, in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, nr. 27, p. 58–72.<br />
PDF (9 MB)Stamkot, B. (2009)
Is Gorinchem ontstaan vanuit een hofgebied?, in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, nr. 27, p. 58–72.
PDF (9 MB)
Zie ook: Groenmarkt (2010)
Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)<br />
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch.<br />
PDF (12,01 MB)Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch.
PDF (12,01 MB)
Zie ook: Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Vanoverbeke, R.W. (2009)<br />
Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks nr. 233, Zaandijk.<br />
PDF (8 MB)Vanoverbeke, R.W. (2009)
Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks nr. 233, Zaandijk.
PDF (8 MB)
Zie ook: Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Zonder naam (2009)<br />
Nieuws uit de Nieuwstad, in: DIEP. Cultuur Historisch Magazine Dordrecht Regio 11, p. 29.<br />
PDF (1,5 MB)Zonder naam (2009)
Nieuws uit de Nieuwstad, in: DIEP. Cultuur Historisch Magazine Dordrecht Regio 11, p. 29.
PDF (1,5 MB)
Zie ook: Nieuwstad 7a t/m d (2009)
2008
Koeman, S.M. (2008)<br />
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Bastion II te Gorinchem, Doetinchem.<br />
PDF (3 MB)Koeman, S.M. (2008)
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Bastion II te Gorinchem, Doetinchem.
PDF (3 MB)
Zie ook: Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)
Kluiving, S.J. & J.J. van Suijlekom (2008)
Geologisch bureauonderzoek plangebied Gorkum-Noord (Gemeente Gorinchem), Delft.
Zie ook: Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)
Leuvering, J.H.F. (2008)<br />
Bureauonderzoek Bagijnenwalstraat te Gorinchem, Doetinchem.<br />
PDF (7,05 MB)Leuvering, J.H.F. (2008)
Bureauonderzoek Bagijnenwalstraat te Gorinchem, Doetinchem.
PDF (7,05 MB)
Zie ook: Bagijnenwalstraat, Bastion II (2011)
Rooijen. E.J. van (2008)<br />
Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 224, Zaandijk.<br />
PDF (1,74 MB)Rooijen. E.J. van (2008)
Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 224, Zaandijk.
PDF (1,74 MB)
Zie ook: Schepenenstraat 1 – 5 (2008)
Rooijen. E.J. van (2008) Gorinchem* Den Haan-terrein, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60; 2008.Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Den Haan-terrein, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60; 2008.
PDF (3 MB)
Zie ook: Den Haan-terrein (2007)
Rooijen. E.J. van (2008) Gorinchem* Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60-61.Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60-61.
PDF (3 MB)
Zie ook: Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Rooijen. E.J. van (2008)<br />
Gorinchem* Achter de Kerk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 40, p. 16.<br />
PDF (5,76 MB)Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Achter de Kerk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 40, p. 16.
PDF (5,76 MB)
Zie ook: Achter de Kerk (2008)
Rooijen. E.J. van (2008)<br />
Gorinchem* Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 40, p. 16.<br />
PDF (6 MB)Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 40, p. 16.
PDF (6 MB)
Zie ook: Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Vanoverbeke, R.W. (2008)<br />
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 202, Zaandijk.<br />
PDF (3 MB)Vanoverbeke, R.W. (2008)
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem, Hollandia reeks 202, Zaandijk.
PDF (3 MB)
Zie ook: Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
Willemsen, A. (2008)<br />
Back to the Schoolyard. The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education, Studies in European Urban History 15, Turnhout, p. 97-99.Willemsen, A. (2008)
Gorinchem: a school around 1600, in: Back to the Schoolyard. The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education, Studies in European Urban History 15  Turnhout, p. 97-99.
WorldCat
Vondsten onderzoek Grote School
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Koorevaar, T. & M. Veen (2008)<br />
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2007, Grondig Bekeken 23 nr. 1, p. 35-37.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. & M. Veen (2008)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2007, Grondig Bekeken 23 nr. 1, p. 35-37.
PDF (2 MB)
2007
Gerritsen, S. (2007)<br />
Het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67-69 (Hamelhuis), gemeente Gorinchem. (CIS 20568), Hollandia reeks 133, Zaandijk.<br />
PDF (1,16 MB)Gerritsen, S. (2007)
Het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67-69 (Hamelhuis), gemeente Gorinchem. (CIS 20568), Hollandia reeks 133, Zaandijk.
PDF (1,16 MB)
Zie ook: Kortendijk 67 – 69, Hamelhuis (2007)
Gerritsen, S. & R.F. van Dijk (2007)<br />
Definitief onderzoek aan de Balensteeg 18-24, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 54, Zaandijk.<br />
PDF (7,12 MB)Gerritsen, S. & R.F. van Dijk (2007)
Definitief onderzoek aan de Balensteeg 18-24, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 54, Zaandijk.
PDF  (7,12 MB)
Zie ook: Balensteeg 18 – 24 (2004)
Koorevaar T. & M. Veen (2007)<br />
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2006, Grondig Bekeken 22 nr. 1, p. 33-34.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar T. & M. Veen (2007)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2006, Grondig Bekeken 22 nr. 1, p. 33-34.
PDF (2 MB)
Médard, A. (2007)<br />
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 166, Zaandijk.<br />
PDF (3,32 MB)Médard, A. (2007)
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 166, Zaandijk.
PDF (3,32 MB)
Zie ook: W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)
Médard, A. (2007)<br />
Definitief Onderzoek (DO) Den Haan terrein, locatie 1, gemeente Gorinchem. (CIS 23579), Hollandia reeks 172, Zaandijk.<br />
PDF (1,45 MB)Médard, A. (2007)
Definitief Onderzoek (DO) Den Haan terrein, locatie 1, gemeente Gorinchem. (CIS 23579), Hollandia reeks 172, Zaandijk.
PDF (1,45 MB)
Zie ook: Den Haan-terrein (2007)
Roest, J. van der (2007)<br />
Archeologisch onderzoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Bureauonderzoek, Grontmij Archeologische Rapporten 60, Houten.<br />
PDF (14,6 MB)Roest, J. van der (2007)
Archeologisch onderzoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Bureauonderzoek, Grontmij Archeologische Rapporten 60, Houten.
PDF (14,6 MB)
Zie ook: Bedrijventerrein Noord (2007 – 2009)
Rooijen, E.J. van (2007)<br />
Bureauonderzoek afgraving uiterwaarden bij het bedrijventerrein Avelingen. Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks (concept), Zaandam.<br />
PDF (1 MB)Rooijen, E.J. van (2007)
Bureauonderzoek afgraving uiterwaarden bij het bedrijventerrein Avelingen. Gemeente Gorinchem, Hollandia reeks (concept), Zaandam.
PDF (1 MB)
Zie ook: Avelingen (2009)
2006
Broeken, A. (2006)<br />
Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem.<br />
PDF (3MB)Broeken, A. (2006)
Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem.
PDF (3MB)
Koorevaar, T. (2006)<br />
Nieuwe archeoloog in Gorinchem, in: Grondig Bekeken 21 nr. 4, p. 43.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (2006)
Nieuwe archeoloog in Gorinchem, in: Grondig Bekeken 21 nr. 4, p. 43.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2006)<br />
Boekbespreking: Gorcumse Bodemschatten, in: Grondig Bekeken 21 nr. 4, p. 43-45.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (2006)
Boekbespreking: Gorcumse Bodemschatten, in: Grondig Bekeken 21 nr. 4, p. 43-45.
PDF (2 MB)
Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006)<br />
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20-22.<br />
PDF (4,48 MB)Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006)
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20-22.
PDF (4,48 MB)
Zie ook: Dalem Donk (2000)
Rooijen, E.J. van (2006)<br />
Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk.<br />
PDF (3,26 MB) Bijlage (1,93 MB)Rooijen, E.J. van (2006)
Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk.
PDF (3,26 MB) Bijlage (1,93 MB)
Zie ook: Hoog Dalem (2006)
Vos, S. de (2006)<br />
Archeologische vooronderzoek Gorinchem Haarweg 23, Bilan rapportnummer 2006/97, Tilburg.<br />
PDF (820 kB)Vos, S. de (2006)
Archeologische vooronderzoek Gorinchem Haarweg 23, Bilan rapportnummer 2006/97, Tilburg.
PDF (820 kB)
Zie ook: Haarweg 23 (2006)
Koorevaar, T. & M. Veen (2006)<br />
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2005), in: Jaarverslag 2005, Grondig Bekeken 21 nr. 1, p. 33-35.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. & M. Veen (2006)
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2005), in: Jaarverslag 2005, Grondig Bekeken 21 nr. 1, p. 33-35.
PDF (2 MB)
Stamkot, B. (2006)<br />
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem. Aflevering III, De 'verborgen' stad , in: Oud-Gorcum Varia 23 nr. 63, p. 8-39.<br />
PDF (14 MB)Stamkot, B. (2006)
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem. Aflevering III, De 'verborgen' stad, in: Oud-Gorcum Varia 23 nr. 63, p. 8-39.
PDF (14 MB)
Wullink, A.J. (2006)<br />
Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.), ARC-Rapporten 2005-61, Groningen.<br />
PDF (2 MB)Wullink, A.J. (2006)
Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.), ARC-Rapporten 2005-61, Groningen.
PDF (2 MB)
Zie ook: Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)
2005
Boer, E. de (2005 <br />
Gorinchem, Schotdeuren (ZH). Archeologisch vooronderzoek, Bilan rapportnummer 2005/34, Tilburg.<br />
PDF (936 kB)Boer, E. de (2005)
Gorinchem, Schotdeuren (ZH). Archeologisch vooronderzoek, Bilan rapportnummer 2005/34, Tilburg.
PDF (936 kB)
Zie ook: Hoefslag 11 (2005)
Genabeek, R.J.M. van, et. al (2005)<br />
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch.<br />
PDF (47,44 MB)Genabeek, R.J.M. van, et. al (2005)
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch.
PDF (47,44 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Balensteeg, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 88-89.
Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Balensteeg, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland , p. 88-89.
PDF (1 MB)
Zie ook: Balensteeg 18 – 24 (2004)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Blauwe Torenstraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 89-90.Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Blauwe Torenstraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland, p. 89-90.
PDF (1 MB)
Zie ook: Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Den Breejen, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 90. Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Den Breejen, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 90.
PDF (1 MB)
Zie ook: W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Van Hoornestraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 Holland 37, p. 91.Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Van Hoornestraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland, p. 91.
PDF (1MB)
Zie ook: Van Hoornestraat (2004)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Vissersdijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 91-92.Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Vissersdijk, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland, p. 91-92.
PDF (1 MB)
Zie ook: Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Haaster, H. van (2005)<br />
Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775), BIAXiaal 216, Zaandijk.<br />
PDF (519,53 kB)Haaster, H. van (2005)
Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775), BIAXiaal 216, Zaandijk.
PDF (519,53 kB)
Zie ook: Groenmarkt 8 (2003)
Hout, P.C. von (2005)<br />
Een bijzondere pijpenkop uit Arkel, in: Grondig Bekeken 20 nr. 2; p. 24-25.<br />
PDF (2 MB)Hout, P.C. von (2005)
Een bijzondere pijpenkop uit Arkel, in: Grondig Bekeken 20 nr. 2; p. 24-25.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2005)<br />
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2004, Grondig Bekeken 20 nr. 1; p. 36-39.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (2005)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2004, Grondig Bekeken 20 nr. 1; p. 36-39.
PDF (2 MB)
Müller, A. (2005)<br />
Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1161, Amsterdam.<br />
PDF (1,65 MB); bijlage 1 PDF (248,47 kB); bijlage 2 PDF (27,98 MB)Müller, A. (2005)
Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1161, Amsterdam.
PDF (1,65 MB); bijlage 1 PDF (248,47 kB); bijlage 2 PDF (27,98 MB)
Zie ook: Hoog Dalem (2006)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Den Breejen, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 90.Smole, L. (2005)
Gorinchem: Keizerstraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland, p. 90.
PDF (1 MB)
Zie ook: Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)
Stamkot, B. (2005)<br />
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem. Aflevering II, Van Arkel's Oude Veste, in: Oud-Gorcum Varia 22 nr. 62, p. 157-185.<br />
PDF (13 MB)Stamkot, B. (2005)
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem. Aflevering II, "Van Arkel's Oude Veste", in: Oud-Gorcum Varia 22 nr. 62, p. 157-185.
PDF (13 MB)
Stamkot, B. (2005)<br />
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem. Aflevering I, 'Waar Maas en Waal...', in: Oud-Gorcum Varia 22 nr. 61, p. 63-77.<br />
PDF (17 MB)Stamkot, B. (2005)
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem. Aflevering I, 'Waar Maas en Waal...', in: Oud-Gorcum Varia 22 nr. 61, p. 63-77.
PDF (17 MB)
Smole, L. & J. Dijkstra (2005)<br />
Gorinchem, opgraving Keizerstraat 2a, ADC Rapport 349, Amersfoort.<br />
PDF (3 MB)Smole, L. & J. Dijkstra (2005)
Gorinchem, opgraving Keizerstraat 2a, ADC Rapport 349, Amersfoort.
PDF (3 MB)
Zie ook: Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)
2004
Busch, A.J. (2004)<br />
Belangrijke archeologische vondst aan de Vissersdijk, in: Oud Gorcum Varia 21 nr. 58, p. 111-113.<br />
PDF (10 MB)Busch, A.J. (2004)
Belangrijke archeologische vondst aan de Vissersdijk, in: Oud Gorcum Varia 21 nr. 58, p. 111-113.
PDF (10 MB)
Zie ook: Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Busch, A.J. (2004)<br />
De Grote Toren, in: Oud-Gorcum Varia 21 nr. 59, p. 155-157.<br />
PDF (7 MB)Busch, A.J. (2004)
De Grote Toren, in: Oud-Gorcum Varia 21 nr. 59, p. 155-157.
PDF (7 MB)
Gerritsen, S. (2004)<br />
Een inventariserend veldonderzoek aan de Vissersdijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 44, Zaandijk.<br />
PDF (5,7 MB)Gerritsen, S. (2004)
Een inventariserend veldonderzoek aan de Vissersdijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 44, Zaandijk.
PDF (5,7 MB)
Zie ook: Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Gerritsen, S. (2004)<br />
Een inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 43, Zaandijk.<br />
PDF (5,52 MB)Gerritsen, S. (2004)
Een inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 43, Zaandijk.
PDF (5,52 MB)
Zie ook: Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Gerritsen, S. (2004)<br />
Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk.<br />
PDF (40,64 MB)Gerritsen, S. (2004)
Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk.
PDF (40,64 MB)
Zie ook: Van Hoornestraat (2004)
Gerritsen, S. & S. Kluiving (2004)<br />
Archeologisch booronderzoek plangebied Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 46, Zaandijk.<br />
PDF (3,32 MB)Gerritsen, S. & S. Kluiving (2004)
Archeologisch booronderzoek plangebied Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 46, Zaandijk.
PDF (3,32 MB)
Zie ook: W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)
Haaster, H. van (2004)<br />
Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem, Biaxiaal 205, Zaandijk.<br />
PDF (2,55 MB)Haaster, H. van (2004)
Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem, Biaxiaal 205, Zaandijk.
PDF (2,55 MB)
Zie ook: Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)
Hoegen, R. & M. Nokkert (2004)<br />
Gorinchem: Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2003, Holland 36, p. 84.<br />
PDF (977 KB)Hoegen, R. & M. Nokkert (2004)
Gorinchem: Groenmarkt, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2003, Holland 36, p. 84.
PDF (977 KB)
Zie ook: Groenmarkt 8 (2003)
Hout, P.C. von (2004)<br />
Vuurstolp met musketier, in: Grondig Bekeken 19 nr. 3, p. 17-19.<br />
PDF (2 MB)Hout, P.C. von (2004)
Vuurstolp met musketier, in: Grondig Bekeken 19 nr. 3, p. 17-19.
PDF (2 MB)
Kluiving, S.J. (2004)<br />
Bureauonderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft.<br />
PDF (1,23 MB)Kluiving, S.J. (2004)
Bureauonderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft.
PDF (1,23 MB)
Zie ook: Hoog Dalem (2006)
Koorevaar, T. (2004)<br />
Van de werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2003, Grondig Bekeken 19 nr. 1, p. 28-29.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (2004)
Van de werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2003, Grondig Bekeken 19 nr. 1, p. 28-29.
PDF (2 MB)
Lugtenburg, C. (2004)<br />
Reactie op Vuurstolp met musketier, in: Grondig Bekeken 19 nr. 4, p. 22-23.<br />
PDF (2 MB)Lugtenburg, C. (2004)
Reactie op "Vuurstolp met musketier", in: Grondig Bekeken 19 nr. 4, p. 22-23.
PDF (2 MB)
Schorn, E.A. (2004)<br />
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem. Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch.<br />
PDF (4,88 MB)Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem. Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch.
PDF (4,88 MB)
Zie ook: Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)
Vroegh, G. (2004)<br />
Enige wetenswaardigheden over haardstenen en een gebakken haardplaat, in: Oud-Gorcum Varia 21 nr. 57, p. 26-35.<br />
PDF (10 MB)Vroegh, G. (2004)
Enige wetenswaardigheden over haardstenen en een gebakken haardplaat, in: Oud-Gorcum Varia 21 nr. 57, p. 26-35.
PDF (10 MB)
Haardplaat gevonden aan de Kortendijk in 1986
2003
Berg, G.T.C. van den (2003)<br />
De opgraving van de Hof van Arkel. Gorinchem, Krijtstraat 2002, in: Grondig Bekeken 18 nr. 2, p. 2-15.<br />
PDF (2 MB)Berg, G.T.C. van den (2003)
De opgraving van de "Hof van Arkel". Gorinchem, Krijtstraat 2002, in: Grondig Bekeken 18 nr. 2, p. 2-15.
PDF (2 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Berg, G.T.C. van den & P.M. Floore (2003)<br />
Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Vroedschapstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 21, Zaandijk.<br />
PDF (3,5 MB)Berg, G.T.C. van den & P.M. Floore  (2003)
Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Vroedschapstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 21, Zaandijk.
PDF (3,5 MB)
Zie ook: Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)
Berge, J.H. van den, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van der Meulen, S. Ostkamp & P. Smeele (2003)<br />
In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels, Gorinchem.Berge, J.H. van den, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van der Meulen, S. Ostkamp & P. Smeele (2003)
In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels
, Gorinchem.
WorldCat | PDF (7 MB)
Esch, C. van der (2003)<br />
Een Gorcums lakenlood uit Dordrecht, in: Grondig Bekeken 18 nr. 3, p.18-20.<br />
PDF (2 MB)Esch, C. van der (2003)
Een Gorcums lakenlood uit Dordrecht, in: Grondig Bekeken 18 nr. 3, p.18-20.
PDF (2 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Haaster, H. van (2003)<br />
Op zoek naar de voedingsgewoonten van de familie Van Arkel. Een botanisch onderzoek aan de inhoud van enkele beerputten en mestkuilen uit de 14e-17e eeuw aan de Krijtstraat in Gorinchem, BIAXiaal 177, Zaandam.<br />
PDF (2,18 MB)Haaster, H. van (2003)
Op zoek naar de voedingsgewoonten van de familie Van Arkel. Een botanisch onderzoek aan de inhoud van enkele beerputten en mestkuilen uit de 14e-17e eeuw aan de Krijtstraat in Gorinchem, BIAXiaal 177, Zaandam.
PDF (2,18 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Jayasena, R.M. (2003)<br />
Gorinchem Politiedistrictsbureau. Aanvullend Archeologisch onderzoek, BAAC rapport 03.037, 's-Hertogenbosch.<br />
PDF (3,49 MB)Jayasena, R.M. (2003)
Gorinchem Politiedistrictsbureau. Aanvullend Archeologisch onderzoek, BAAC rapport 03.037, 's-Hertogenbosch.
PDF (3,49 MB)
Zie ook: W. de Vries Robbéweg 2 (2003)
Kaptijn, E. (2003)<br />
Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt te Gorinchem, Archeomedia Rapport A03-205-Y, Nieuwerkerk aan den IJssel.<br />
PDF (1,54 MB)Kaptijn, E. (2003)
Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt  te Gorinchem, Archeomedia Rapport A03-205-Y, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (1,54 MB)
Zie ook: Groenmarkt 8 (2003)
Kluiving, S. & B. van Spréw (2003) <br />
Aanvullende archeologische inventarisatie Gorinchem Vroedschapstraat, Bilan rapportnummer 2003/7, Tilburg.<br />
PDF (1,65 MB)Kluiving, S. & B. van Spréw (2003)
Aanvullende archeologische inventarisatie Gorinchem Vroedschapstraat, Bilan rapportnummer 2003/7, Tilburg.
PDF (1,65 MB)
Zie ook: Vroedschapstraat 7 – 9 (2003)
Kluiving, S. & J.J. van Suijlekom (2003)<br />
Gorinchem, Grote Haarsekade. Archeologisch vooronderzoek, Bilan rapportnummer 2003/45, Tilburg.<br />
PDF (2,42 MBKluiving, S. & J.J. van Suijlekom (2003)
Gorinchem, Grote Haarsekade. Archeologisch vooronderzoek, Bilan rapportnummer 2003/45, Tilburg.
PDF (2,42 MB)
Zie ook: Grote Haarsekade 121 – 122 (2003)
Koorevaar, T. & M. Veen (2003)<br />
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2002, Grondig Bekeken 18 nr. 1, p. 22-23.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. & M. Veen (2003)
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2002, Grondig Bekeken 18 nr. 1, p. 22-23.
PDF (2 MB)
Zeiler, J.T. & D.C. Brinkhuizen (2003)<br />
Resten van rijke maaltijden. Archeozoölogisch onderzoek van botmateriaal uit de Krijtstraat te Gorinchem (14e-17e eeuw), ArcheoBone rapport 35, Leeuwarden.<br />
PDF (1,75 MB)Zeiler, J.T. & D.C. Brinkhuizen (2003)
Resten van rijke maaltijden. Archeozoölogisch onderzoek van botmateriaal uit de Krijtstraat te Gorinchem (14e-17e eeuw), ArcheoBone rapport 35, Leeuwarden.
PDF (1,75 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
2002
Dautzenberg, M.J.J. (2002)<br />
De opgraving van de synagoge te Gorinchem, Hollandia reeks 5, Zaandijk.<br />
PDF (7,35 Mb)Dautzenberg, M.J.J. (2002)
De opgraving van de synagoge te Gorinchem, Hollandia reeks 5, Zaandijk.
PDF (7,35 Mb)
Zie ook: Kwekelstraat 16, synagoge (2000)
Dolman, I. & A. van den Berg (2002)<br />
Archeologische werkgroep Gorinchem in nieuwe ruimte, in: Grondig Bekeken 17 nr. 2, p. 3-4.<br />
PDF (2 MB)Dolman, I. & A. van den Berg (2002)
Archeologische werkgroep Gorinchem in nieuwe ruimte, in: Grondig Bekeken 17 nr. 2, p. 3-4.
PDF (2 MB)
Kluiving, S.J. (2002)<br />
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem), BILAN 2002/21, Tilburg.<br />
PDF (416,95 kB)Kluiving, S.J. (2002)
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem), BILAN 2002/21, Tilburg.
PDF (416,95 kB)
Zie ook: W. de Vries Robbéweg 2 (2003)
Koorevaar, T. & M. Veen (2002)<br />
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2001, Grondig Bekeken 17 nr. 1, p.21.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. & M. Veen (2002)
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2001, Grondig Bekeken 17 nr. 1, p.21.
PDF (2 MB)
Köppen, M. & R. Robijns (2002)<br />
Veilige Vesting. De versterking van de Gorcumse stadswallen, Gorinchem, p. 117-130.Köppen, M. & R. Robijns (2002)
Veilige Vesting. De versterking van de Gorcumse stadswallen, Gorinchem, p. 117-130.
WorldCat
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Nicholson-van der Plaat, C. (2002)<br />
Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Holland 34, p. 79.<br />
PDF (1 MB)Nicholson-van der Plaat, C. (2002)
Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Holland 34, p. 79.
PDF (1 MB)
Zie ook: Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)<br />
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Blauwe Torenstraat 9-11-13 te Gorinchem, Archeomedia Rapport AOl-599-Zl, Nieuwerkerk aan den IJssel.<br />
PDF (5 MB)Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Blauwe Torenstraat 9-11-13 te Gorinchem, Archeomedia Rapport AOl-599-Zl, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (5 MB)
Zie ook: Blauwe Torenstraat 7 – 13 (2004)
Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)<br />
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Vissersdijk 76 t/m 90 te Gorinchem, Archeomedia rapport A01-599-Z02, Nieuwerkerk aan den IJssel.<br />
PDF (4,66 MB)Nicholson-van der Plaat, C. & M. van Dasselaar (2002)
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Vissersdijk 76 t/m 90 te Gorinchem, Archeomedia rapport A01-599-Z02, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (4,66 MB)
Zie ook: Vissersdijk 76 – 90 (2004)
Nicholson-van der Plaat, C. & M.W.A. de Koning (2002)<br />
Gorinchem: Vissersdijk 76-90, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Holland 34, p. 79.<br />
PDF (1 MB)Nicholson-van der Plaat, C. & M.W.A. de Koning (2002)
Gorinchem: Vissersdijk 76-90, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001, Holland 34, p. 79.
PDF (1 MB)
Zie ook: Vissersdijk 76 – 90 (2004)

Raemaekers, D.C.M. (2002)<br />
Plangebied Laag Dalem, gemeente Gorinchem. Effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats Dalemse Donk, RAAP-rapport 783, Amsterdam.<br />
PDF (69,67 MB)Raemaekers, D.C.M. (2002)
Plangebied Laag Dalem, gemeente  Gorinchem. Effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats "Dalemse Donk", RAAP-rapport 783, Amsterdam.
PDF (69,67 MB)
Zie ook: Dalem Donk (2000)
Vaars, J.P.L. (2002)<br />
Archeologische waarneming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren), Hollandia reeks 9, Zaandijk<br />
PDF (12,30 MB)Vaars, J.P.L. (2002)
Archeologische waarneming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren), Hollandia reeks 9, Zaandijk
PDF (12,30 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Vaars, J.P.L. & P.M. Floore (2002)<br />
Archeologische waarneming op Bastion IX, Dalemwal te Gorinchem, Hollandia reeks 2, Zaandijk.<br />
PDF (2 MB)Vaars, J.P.L. & P.M. Floore (2002)
Archeologische waarneming op Bastion IX, Dalemwal te Gorinchem, Hollandia reeks 2, Zaandijk.
PDF (2 MB)
Zie ook: Dalemwal, Bastion IX (2002)
2001
Bonke, A.J., R.F. van Dijk & M.J.J. Dautzenberg (2001)<br />
Archeologische Begeleiding Melkheul te Gorinchem, Amsterdam.<br />
PDF (967 Kb)Bonke, A.J., R.F. van Dijk & M.J.J. Dautzenberg (2001)
Archeologische Begeleiding Melkheul te Gorinchem, Amsterdam.
PDF (967 Kb)
Zie ook: Melkheul (2000)
Braven, A. den (2001)<br />
Bezoek aan de archeologische werkruimte in Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 18 nr. 49, p. 72-73.Braven, A. den (2001)
Bezoek aan de archeologische werkruimte in Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 18 nr. 49, p. 72-73.
PDF (15 MB)
Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de BetuwerouteGoossens, T.A. (2001)
Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 50 Giessenlanden/knooppunt Gorinchem, Amersfoort, ROB rapportages Archeologische Monumentenzorg 41, Amersfoort.
PDF (3 MB)
Jansen, B. (2001)<br />
Gorinchem, Laag Dalem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2000, Holland 33, p. 84.<br />
PDF (2 MB)Jansen, B. (2001)
Gorinchem, Laag Dalem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2000, Holland 33, p. 84.
PDF (2 MB)
Zie ook: Dalem Donk (2000)
Hout, P.C. von (2001)<br />
De Gorinchemse aspotten, in: Grondig Bekeken 16 nr. 4, p. 4-7.<br />
PDF (2 MB)Hout, P.C. von (2001)
De Gorinchemse aspotten, in: Grondig Bekeken 16 nr. 4, p. 4-7.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2001)<br />
Jaarverslag archeologische werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2000, Grondig Bekeken 16 nr. 1, p. 35-37.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (2001)
Jaarverslag archeologische werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 2000, Grondig Bekeken 16 nr. 1, p. 35-37.
PDF (2 MB)
Nicholson, C. (2001)<br />
Verkennend Archeologisch Bodemonderzoek Kleine Haarsekade 125-126 te Gorinchem, Archeomedia Rapport A01-468-Z02, Nieuwerkerk aan de IJssel.<br />
PDF (1,76 MB)Nicholson, C. (2001)
Verkennend Archeologisch Bodemonderzoek Kleine Haarsekade 125-126 te Gorinchem, Archeomedia Rapport A01-468-Z02, Nieuwerkerk aan de IJssel.
PDF (1,76 MB)
Zie ook: Kleine Haarsekade 125 – 126 (2001)
Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001)<br />
Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk, RAAP-rapport 749, Amsterdam.<br />
PDF (3,79 MB)Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001)
Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk, RAAP-rapport 749, Amsterdam.
PDF (3,79 MB)
Zie ook: Dalem Donk (2000)
2000
Braven, A. den (2000)<br />
Bezoek aan de werkruimte in Gorinchem, in: Grondig Bekeken 15 nr. 3, p. 72-73.<br />
PDF (2 MB)Braven, A. den (2000)
Bezoek aan de  werkruimte in Gorinchem, in: Grondig Bekeken 15 nr. 3, p. 72-73.
PDF (2 MB)
Hout, P.C. von (2000)<br />
Pijpenstort van Willem Teeck (ca. 1600-1674) te Gorinchem, in: Pijpelogische Kring Nederland 23 nr. 90, p. 1226-1227.<br />
PDF (2 MB)Hout, P.C. von (2000)
Pijpenstort van Willem Teeck (ca. 1600-1674) te Gorinchem, in: Pijpelogische Kring Nederland 23 nr. 90, p. 1226-1227.
PDF (2 MB)
Hout, P.C. von (2000)<br />
Benen voorwerp uit Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 64.<br />
PDF (12 MB)Hout, P.C. von (2000)
Benen voorwerp uit Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 64.
PDF (12 MB)
Jansen, B. & D.H. de Jager (2000)<br />
Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem. Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 603, Amsterdam.<br />
PDF (3,72 MB)Jansen, B. & D.H. de Jager (2000)
Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem. Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 603, Amsterdam.
PDF (3,72 MB)
Zie ook: Dalem Donk (2000)
Kok, H.A. de (2000) Op zoek naar de Prehistorie van de Alblasserwaard, aflevering 3 (slot), in: Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 23-29.Kok, H.A. de (2000)
Op zoek naar de Prehistorie van de Alblasserwaard, aflevering 3 (slot), in: Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 23-29.
PDF (10 MB)
Koorevaar, T. (2000)<br />
Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven, in: Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 65.<br />
PDF (12 MB)Koorevaar, T. (2000)
Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven, in: Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 65.
PDF (12 MB)
Zie ook: Dalem Donk (2000)
Koorevaar, T. (2000)<br />
Nieuws van de werkgroep Archeologie Gorinchem, in Oud-Gorcum Varia 17 nr. 47, p. 131-132.<br />
PDF (11 MB)Koorevaar, T. (2000)
Nieuws van de werkgroep Archeologie Gorinchem, in Oud-Gorcum Varia 17 nr. 47, p. 131-132.
PDF (11 MB)
Koorevaar, T. (2000)<br />
Dalemse donk ontdekt, in: Grondig Bekeken, 15 nr. 3, p. 21.<br />
PDF (2 MBKoorevaar, T. (2000)
Dalemse donk ontdekt, in: Grondig Bekeken, 15 nr. 3, p. 21.
PDF (2 MB)
Zie ook: Dalem Donk (2000)
Koorevaar, T. & M. Veen (2000)<br />
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1999, Grondig Bekeken, 15 nr. 1, p. 38-40.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. & M. Veen (2000)
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1999, Grondig Bekeken, 15 nr. 1, p. 38-40.
PDF (2 MB)
Kuijl, E.A. van der (2000)<br />
Gorinchem: Krijtstraat 6-10, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999, Holland 32, p. 370.<br />
PDF (24, 2 MB)Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorinchem: Krijtstraat 6-10, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999, Holland 32, p. 370.
PDF (24, 2 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Kuijl, E.A. van der (2000)<br />
Gorinchem: Zusterstraat 19, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32, p. 370-371.<br />
PDF (22 MB)Kuijl, E.A. van der (2000)
Gorinchem: Zusterstraat 19, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1999, Holland 32,  p. 370-371.
PDF (22 MB)
Zie ook: Zusterstraat 19 (1999)
Kuijl, E.A. van der (2000)<br />
Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 19 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel.<br />
PDF (481 Kb)Kuijl, E.A. van der (2000)
Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 19 en Krijtstraat, Nieuwerkerk aan den IJssel.
PDF (481 Kb)
Zie ook: Zusterstraat 19 (1999) | Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Maat, G.J.R. & R. W. Mastwijk (2000)<br />
Alvusion Injuries of Vertebral Endplates, in: International Journal of Osteoarchaeology 10, New York, p. 142-152.<br />
PDF (2 MB)Maat, G.J.R. & R. W. Mastwijk (2000)
Alvusion Injuries of Vertebral Endplates, in: International Journal of Osteoarchaeology 10, New York, p. 142-152.
PDF (2 MB)
Zie ook: Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)
Nekeman, A. (2000)<br />
Arkelburcht herinnert aan eerste dijken, in: Wielen resten van drama's, paradijsjes van nu, Tiel, p. 68-70.<br />
PDF (4 MBNekeman, A. (2000)
Arkelburcht herinnert aan eerste dijken, in: Wielen resten van drama's, paradijsjes van nu, Tiel, p. 68-70.
PDF (4 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1999
Busch, A.J. (1999)<br />
Het schilderij van de Groenmarkt, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 45, p. 196-198.<br />
PDF (10 MB)Busch, A.J. (1999)
Het schilderij van de Groenmarkt, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 45, p. 196-198.
PDF (10 MB)
Zie ook: Groenmarkt (2010)
Dautzenberg, M.J.J. (1999)<br />
Archeologisch prospectie onderzoek aan Bastion 5 te Gorinchem, Amsterdam.<br />
PDF (4 MB), bijlagen (152 kB)Dautzenberg, M.J.J. (1999)
Archeologisch prospectie onderzoek aan Bastion 5 te Gorinchem, Amsterdam.
PDF (4 MB), bijlagen (152 kB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Kok, H.A. de (1999)<br />
Op zoek naar de Prehistorie van de Alblasserwaard, aflevering 1, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 44, p. 155-164.Kok, H.A. de (1999)
Op zoek naar de Prehistorie van de Alblasserwaard, aflevering 1, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 44, p. 155-164.
PDF (18 MB)
Kok, H.A. de (1999) Op zoek naar de Prehistorie van de Alblasserwaard, aflevering 2, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 45, p. 246-254.Kok, H.A. de (1999)
Op zoek naar de Prehistorie van de Alblasserwaard, aflevering 2, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 45, p. 246-254.
PDF (18 MB)
Koorevaar, T. & P.C. von Hout (1999)<br />
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1998, Grondig Bekeken, 14 nr. 1, p. 38-40.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. & P.C. von Hout (1999)
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1998, Grondig Bekeken, 14 nr. 1, p. 38-40.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. & P.C. von Hout (1999)<br />
Archeologische werkgroep Gorinchem in 1998, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 44, p. 172.<br />
PDF (18 MB)Koorevaar, T. & P.C. von Hout (1999)
Archeologische werkgroep Gorinchem in 1998, in: Oud-Gorcum Varia 16 nr. 44, p. 172.
PDF (18 MB)
1998
Floore, P.M. (1998)<br />
Het kasteel van de heren van Arkel, in: Oud-Gorcum Varia 15 nr. 41, p. 198-202.<br />
PDF (25 MB)Floore, P.M. (1998)
Het kasteel van de heren van Arkel, in: Oud-Gorcum Varia 15 nr. 41, p. 198-202.
PDF (25 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Floore, P.M. (1998)<br />
Opgraving Huis van Paffenrode Kazerneplein, Gorinchem 1997, Rotterdam.<br />
PDF (6,10 MB)Floore, P.M. (1998)
Opgraving Huis van Paffenrode Kazerneplein, Gorinchem 1997, Rotterdam.
PDF (6,10 MB)
Zie ook: Kazerneplein (1997)
Floore, P.M. (1998)<br />
Archeologisch onderzoek van de laat-middeleeuwse stadsmuur aan de Keizerstraat te Gorinchem, Rotterdam.<br />
PDF (758 kB)Floore, P.M. (1998)
Archeologisch onderzoek van de laat-middeleeuwse stadsmuur aan de Keizerstraat te Gorinchem, Rotterdam.
PDF (758 kB)
Zie ook: Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)
Floore, P.M., met bijdagen van A.J. Busch & H. Strattmann (1998)<br />
Archeologisch onderzoek van de begraafplaats van het Minderbroedersklooster aan de Varkenmarkt te Gorinchem (Zuid-Holland), Rotterdam.<br />
PDF (0,77 MB)Floore, P.M., met bijdagen van A.J. Busch & H. Strattmann (1998)
Archeologisch onderzoek van de begraafplaats van het Minderbroedersklooster aan de Varkenmarkt te Gorinchem (Zuid-Holland), Rotterdam.
PDF (0,77 MB)
Zie ook: Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)
Haaster, H. van & K. Hänninen (1998)<br />
Plantaardigheden onder het Kazerneplein. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek aan de beerkelder van het Huis van Paffenrode in Gorinchem, BIAXaal 68, Amsterdam.<br />
PDF (487 KB)Haaster, H. van & K. Hänninen (1998)
Plantaardigheden onder het Kazerneplein. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek aan de beerkelder van het Huis van Paffenrode in Gorinchem, BIAXaal 68, Amsterdam.
PDF (487 KB)
Zie ook: Kazerneplein (1997)
Jong, Th. de (1998)<br />
Dieren op het plein. Opgegraven dierresten van het Kazerneplein te Gorinchem, ArcheoService Rapport nr. 7, Eindhoven.<br />
PDF (2,23 MB)Jong, Th. de (1998)
Dieren op het plein. Opgegraven dierresten van het Kazerneplein te Gorinchem, ArcheoService Rapport nr. 7, Eindhoven.
PDF (2,23 MB)
Zie ook: Kazerneplein (1997)
Koonings, J. (1998)<br />
Opgravingen in Gorinchem. Lezing door Pieter Floore, in: Grondig Bekeken 13 nr. 3, p.29-34.<br />
PDF (2 MB)Koonings, J. (1998)
Opgravingen in Gorinchem. Lezing door Pieter Floore, in: Grondig Bekeken 13 nr. 3, p.29-34.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1998)<br />
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1997, Grondig Bekeken 13 nr. 1, p. 32-34.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1998)
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1997, Grondig Bekeken 13 nr. 1, p. 32-34.
PDF (2 MB)
Veen, M.C.W. (1998)<br />
De Blauwe Toren, in: Oud-Gorcum Varia 15 nr. 42, p. 280-284.<br />
PDF (15 MB)Veen, M.C.W. (1998)
De Blauwe Toren, in: Oud-Gorcum Varia 15 nr. 42, p. 280-284.
PDF (15 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
1997
Floore, P.M. (1997)<br />
Het kasteel van de Heren van Arkel, in: Grondig Bekeken 12 nr. 4, p. 25-30.<br />
PDF (2 MB)Floore, P.M. (1997)
Het kasteel van de Heren van Arkel, in: Grondig Bekeken 12 nr. 4, p. 25-30.
PDF (2 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
Haaster, H. van & C. Cavallo (1997)<br />
Plantaardige en dierlijke resten uit de opgraving Blijenhoek te Gorinchem, BIAXiaal 45, Amsterdam.<br />
PDF (1,56 MB)Haaster, H. van & C. Cavallo (1997)
Plantaardige en dierlijke resten uit de opgraving Blijenhoek te Gorinchem, BIAXiaal 45, Amsterdam.
PDF (1,56 MB)
Zie ook: Blijenhoek (1996)
Koorevaar, T. (1997)<br />
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1996, Grondig Bekeken 12 nr. 1, p. 18-20.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1997)
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1996, Grondig Bekeken 12 nr. 1, p. 18-20.
PDF (2 MB)
Zie ook: Blijenhoek (1996)
Koorevaar, T. (1997)<br />
Gorinchem: Blijenhoek, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425.<br />
PDF (17 MB)Koorevaar, T. (1997)
Gorinchem: Blijenhoek, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425.
PDF (17 MB)
Zie ook: Blijenhoek (1996)
Koorevaar, T. (1997)<br />
Gorinchem: Vestingweg, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425.<br />
PDF (19 MB)Koorevaar, T. (1997)
Gorinchem: Vestingweg, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425.
PDF (19 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1996
Floore, P.M. (1996)<br />
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem, in: Grondig Bekeken 11 nr. 2, p. 41-46.<br />
PDF (2 MB)Floore, P.M. (1996)
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem, in: Grondig Bekeken 11 nr. 2, p. 41-46.
PDF (2 MB)
Zie ook: Blijenhoek (1996)
Floore, P.M. (1996)<br />
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 13 nr. 36, p. 198-203.<br />
PDF (13 MB)Floore, P.M. (1996)
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 13 nr. 36, p. 198-203.
PDF (13 MB)
Zie ook: Blijenhoek (1996)
Hermans, T. (1996)<br />
Materiaal en personeel bij het onderhoudswerk van slot Loevestein in de 14de, 15de en 16de eeuw, in: Monumenten en Bouwhistorie. Jaarboek Monumentenzorg 1996, Zeist/Zwolle, p. 214.<br />
PDF (17,5 MB)Hermans, T. (1996)
Materiaal en personeel bij het onderhoudswerk van slot Loevestein in de 14de, 15de en 16de eeuw, in: Monumenten en Bouwhistorie. Jaarboek Monumentenzorg 1996, Zeist/Zwolle, p. 214.
PDF (17,5 MB)
Zie ook: Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Eten uit de muur. Opgegraven dierenresten uit een muurnisJong, Th. de (1996)
Eten uit de muur. Opgegraven dierenresten uit een muurnis, Eindhoven.
PDF (1 MB)
Molenstraat 12-12a, vondst van een nis gevuld met dierlijk botmateriaal
Koorevaar, T. (1996)<br />
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken 11 nr. 1, p. 34-35. <br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1996)
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken 11 nr. 1, p. 34-35.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1996)<br />
Opgravingen in Gorinchem. Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 13 nr. 35, p. 170.<br />
PDF (18 MB)Koorevaar, T. (1996)
Opgravingen in Gorinchem. Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 13 nr. 35, p. 170.
PDF (18 MB)
Koorevaar, T. (1996)<br />
Bornsteeg-Molenstraat, in: Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken 11 nr. 1.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1996)
Bornsteeg-Molenstraat, in: Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken 11 nr. 1.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1996)<br />
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg-Molenstraat (1995), in: Oud-Gorcum Varia 13 nr. 35, p. 170-171.<br />
PDF (18 MB)Koorevaar, T. (1996)
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg-Molenstraat (1995), in: Oud-Gorcum Varia 13 nr. 35, p. 170-171.
PDF (18 MB)
Koorevaar, T. (1996)<br />
Werkruimte in Gorinchem, in: Grondig Bekeken 11 nr. 2, p. 1-3.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1996)
Werkruimte in Gorinchem, in: Grondig Bekeken 11 nr. 2, p. 1-3.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1996)<br />
Stand van zaken in Gorinchem, in: Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken, 11 nr. 3, p. 5-9.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1996)
Stand van zaken in Gorinchem, in: Jaarverslag 1995, Grondig Bekeken, 11 nr. 3, p. 5-9.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. & C. Lugtenburg (1996)<br />
Gorinchem, Dalemse Dijk, in: Grondig Bekeken 11 nr. 4, p. 6-8.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. & C. Lugtenburg (1996)
Gorinchem, Dalemse Dijk, in: Grondig Bekeken 11 nr. 4, p. 6-8.
PDF (2 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1995
Koorevaar, T. (1995)<br />
Archeologisch bodemonderzoek Bornsteeg (1994) Gorinchem, Wijngaarden Z-H.<br />
PDF (1,38 MB)Koorevaar, T. (1995)
Archeologisch bodemonderzoek Bornsteeg (1994) Gorinchem, Wijngaarden Z-H.
PDF (1,38 MB)
Koorevaar, T. (1995)<br />
Jaarverslag van de werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1994, Grondig Bekeken, 10 nr. 1, p.33-35.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1995)
Jaarverslag van de werkgroep Gorinchem, in: Jaarverslag 1994, Grondig Bekeken, 10 nr. 1, p.33-35.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1995)<br />
Opgravingen in Gorinchem, Revetsteeg (1994); in Grondig Bekeken 10 nr. 1, z.p.<br />
PDF (2 MB)Koorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, Revetsteeg (1994); in Grondig Bekeken 10 nr. 1, z.p.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1995)<br />
Opgravingen in Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 12 nr. 33, p. 89-91.<br />
PDF (10 MB)Koorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 12 nr. 33, p. 89-91.
PDF  (10 MB)
Koorevaar, T. (1995)<br />
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg (1994), in: Grondig Bekeken 10 nr. 1, p. 34-35.<br />
PDF 2 MBKoorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg (1994), in: Grondig Bekeken 10 nr. 1, p. 34-35.
PDF 2 MB
Koorevaar, T. (1995)<br />
Opgravingen in Gorinchem, Boerenstraat (1994), in: Grondig Bekeken 10 nr. 1, z.p.<br />
PDF 2 MBKoorevaar, T. (1995)
Opgravingen in Gorinchem, Boerenstraat (1994), in: Grondig Bekeken 10 nr. 1, z.p.
PDF 2 MB
1994
Hessing, W.A.M. (1995) Gorinchem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1994, Holland 27, p. 395.Hessing, W.A.M. (1995)
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1994, Holland 27, p. 395.
PDF (14 MB)
Stamkot, B. (1994)<br />
Latijns onderwijs te Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 11 nr. 30, p. 95-110.<br />
PDF (11 MB)Stamkot, B. (1994)
Latijns onderwijs te Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 11 nr. 30, p. 95-110.
PDF (11 MB)
Zie ook: Krijtstraat 6 – 12, Hof Arkels & Grote School (2002)
1992
Meulen, J. van der, J.P. Brinkerink & P.C. von Hout (1992)<br />
Tabaksnijverheid in Gorinchem, Leiden.Meulen, J. van der, J.P. Brinkerink & P.C. von Hout (1992)
Tabakspijpennijverheid in Gorinchem. Een inventarisatie van de pijpenmakers en hun produkten gedurende een periode van 200 jaar., Leiden.
WorldCat | PDF (12 MB)
1991
Hout, P.C. von (1991)<br />
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1990, Holland 23, p. 356.<br />
PDF (15 MB)Hout, P.C. von (1991)
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1990, Holland 23, p. 356.
PDF (15 MB)
1990
Busch, A.J. & C.S. Oldenburger-Ebbers (1990)<br />
Lusthoven in Gorinchem, Historische Reeks Oud-Gorcum 3, Gorinchem.<br />
PDF (9 MB)Busch, A.J. & C.S. Oldenburger-Ebbers (1990)
Lusthoven in Gorinchem, Historische Reeks Oud-Gorcum 3, Gorinchem.
PDF (9 MB)
Zie ook: Kazerneplein (1997) | Nieuwstad 7a t/m d (2009)
Hessing, W.A.M. (1990)<br />
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1989, Holland 22, p. 341.<br />
PDF (14 MB)Hessing, W.A.M. (1990)
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1989, Holland 22, p. 341.
PDF (14 MB)
Vondst van een Romeinse maalsteen aan de Laagdalemseweg
Waale, M.J. (1990)<br />
Het Arkelse kasteel in het Wijdschild bij Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 6 nr. 19, p. 137-148.<br />
PDF (10 MB)Waale, M.J. (1990)
Het Arkelse kasteel in het Wijdschild bij Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia 6 nr. 19, p. 137-148.
PDF (10 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1989
Koorevaar, T. (1989)<br />
Gorinchem, Laagdalemseweg, in: Grondig Bekeken 4 nr. 3, p. 17-21.<br />
PDF (460 kB)Koorevaar, T. (1989)
Gorinchem, Laagdalemseweg, in: Grondig Bekeken 4 nr. 3, p. 17-21.
PDF (460 kB)
Vondst van een Romeinse maalsteen aan de Laagdalemseweg
1988
Brinkerink, J.P. & M.C.W. Veen (1988)<br />
Gorinchem, in: F. Tymstra & J. van der Meulen (red.), De Kleipijp als bodemvondst. Beknopt overzicht van tien jaar onderzoek naar de belangrijkste pijpenmakerscentra in de 17e en 18e eeuw, Leiden, p. 50-63.<br />
PDF (5 MB)Brinkerink, J.P. & M.C.W. Veen (1988)
Gorinchem, in: F. Tymstra & J. van der Meulen (red.), De Kleipijp als bodemvondst. Beknopt overzicht van tien jaar onderzoek naar de belangrijkste pijpenmakerscentra in de 17e en 18e eeuw, Leiden, p. 50-63.
PDF (5 MB)
Hollestelle, J. & M.C.W. Veen (1988)<br />
Een gebakken haardplaat met heraldische figuren, in: Westerheem 33 p. 234-239.<br />
PDF (10,1 MB)Hollestelle, J. & M.C.W. Veen (1988)
Een gebakken haardplaat met heraldische figuren, in: Westerheem 33, p. 234-239.
PDF (1 MB)
Haardplaat gevonden aan de Kortendijk in 1986
Koorevaar, T. (1988)<br />
De maalsteen uit Gorinchem, in: Grondig Bekeken 3 nr. 4.<br />
PDF (290 kB)Koorevaar, T. (1988)
De maalsteen uit Gorinchem, in: Grondig Bekeken 3 nr. 4.
PDF (290 kB)
Vondst van een Romeinse maalsteen aan de Laagdalemseweg
1987
Hallewas, D.P. (1987)<br />
Gorcum, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1986, Holland 19, p. 334.<br />
PDF (10 MB)Hallewas, D.P. (1987)
Gorcum, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1986, Holland 19, p. 334.
PDF (10 MB)
Haardplaat gevonden aan de Kortendijk in 1986
1986
Veen, M. (1986)<br />
Dirk Barunet (Bernet). Meester-pijpenmaker te Gorinchem tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw, in: Pijpelogische Kring Nederland 9 nr. 35, p. 377-380.<br />
PDF (1,7 MB)Veen, M. (1986)
Dirk Barunet (Bernet). Meester-pijpenmaker te Gorinchem tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw, in: Pijpelogische Kring Nederland 9 nr. 35, p. 377-380.
PDF (1,7 MB)


1984
Hallewas, D.P. (1984)<br />
Gorcum, in: Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Holland 16, p. 322.<br />
PDF (7 MB)Hallewas, D.P. (1984)
Gorcum, in: Archeologische Kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland, Holland 16, p. 322.
PDF (7 MB)
Zie ook: Buiten de Waterpoort 2 – 6 (2016 – 2017) | Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)
Hout, P.C. von & P.K. Smiesing (1984)<br />
Korte pijpen uit Gorinchem, in: Westerheem 33, p. 166-168.<br />
PDF (10 MB)Hout, P.C. von & P.K. Smiesing (1984)
Korte pijpen uit Gorinchem, in: Westerheem 33, p. 166-168.
PDF (10 MB)
1983
Bruijn, A. & P.C. von Hout (1983)<br />
Aardewerk ringen van Gorinchemse pijpenmakers, in: Westerheem 32, p. 379-381.<br />
PDF (122 Kb)Bruijn, A. & P.C. von Hout (1983)
Aardewerk ringen van Gorinchemse pijpenmakers, in: Westerheem 32-6, p. 379-381.
PDF (122 Kb)
Tummers, H.A. (1983)<br />
Het grafmonument van een heer Van Arkel en zijn vrouw te Gorinchem, in: Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 17, p. 3-14.<br />
PDF (9 MB)Tummers, H.A. (1983)
Het grafmonument van een heer Van Arkel en zijn vrouw te Gorinchem, in: Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 17, p. 3-14.
PDF (9 MB)
1982
Bruijn, A. & P.C. von Hout (1982)<br />
Een pijpenpot uit Gorinchem, in: Westerheem 31 p. 104-112.<br />
PDF (8,83 MB)Bruijn, A. & P.C. von Hout (1982)
Een pijpenpot uit Gorinchem, in: Westerheem 31-3, p. 104-112.
PDF (8,83 MB)
Bruijn, A. & P.C. von Hout (1982)<br />
Een pijpenpot uit Gorinchem (vervolg), in: Westerheem 31, p. 212-217.<br />
PDF (992 Kb)Bruijn, A. & P.C. von Hout (1982)
Een pijpenpot uit Gorinchem (vervolg), in: Westerheem 31-5, p. 212-217.
PDF (992 Kb)
1978
Sarfatij, H. (1978)<br />
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1977, Holland 10, p. 308.<br />
PDF (7 MB)Sarfatij, H. (1978)
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1977, Holland 10, p. 308.
PDF (7 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1976
Sarfatij, H. (1976)<br />
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1975, Holland 8, p. 276.<br />
PDF (8 MB)Sarfatij, H. (1976)
Gorinchem, in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland over 1975, Holland 8, p. 276.
PDF (8 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)
1967
Kok, H.A. de (1967)<br />
Gorinchem (Z.H.), in: H.J. Calkoen (red.), Opgravings- en vondstberichten in het kort, Westerheem 16, p. 163.<br />
PDF (7 MB)Kok, H.A. de (1967)
Gorinchem (Z.H.), in: H.J. Calkoen (red.), Opgravings- en vondstberichten in het kort, Westerheem 16, p. 163.
PDF (7 MB)
Zie ook: Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Reacties zijn gesloten.