Hazewindhondstraat 6 (2017)

Onderzoek

Dinsdag 10 oktober 2017 startte Transect BV een archeologisch onderzoek in de Hazewindhondstraat 6. Nadat eerder funderingen van 17de eeuwse bebouwing en een 18de eeuwse watergang waren aangetroffen, werd begin van de week ook een deel van de middeleeuwse vestingmuur blootgelegd.

Hazewindhondstraat 6, resten van de middeleeuwse vestingmuur rond de onderzoekslokatie

Resten van de middeleeuwse vestingmuur rond de onderzoekslokatie

Middeleeuwse muur

Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1558 lijkt alsof de huidige bebouwing voor een deel op de in de 16de eeuw gedempte vestinggracht werd geplaatst en dat de oude vestingmuur zich meer oostelijk aan de straatzijde bevond.  Nader onderzoek bewijst nu dat de huidige kademuur aan de Schuttersgracht (een nog zichtbaar!) deel is van deze 14de eeuwse vestingmuur en dat de oorspronkelijke rooilijnen in de loop der tijd zijn gewijzigd.

Detail stadsplattegrond door Jacob van Deventer (1558)

Detail stadsplattegrond door Jacob van Deventer (1558)

Vestingtoren

Dezelfde kaart van Van Deventer toont aan het westelijke einde van de Ariën Brandsteeg een torentje. Helaas blijkt nu dat deze tijdens de westelijke stadsuitleg aan het eind van de 16de eeuw tot aan de grond werd afgebroken. Dankzij de nog aanwezige braaksporen zijn we echter wel in staat de exacte plek van deze voormalige vestingtoren te lokaliseren.

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afgebroken bleef dit litteken zichtbaar in de stadsmuur

Nadat de toren omstreeks 1580 werd afgebroken bleef dit litteken zichtbaar in de stadsmuur

Al eerder werden de percelen Hazewindhondstraat 8-10 (2015) onderzocht. Ook toen stuitte men op de 14de eeuwse vestingmuur.

Nieuwe woningen

Stichting Stadsherstel Gorinchem zal na afronding van het onderzoek starten met de bouw van een aantal nieuwe woningen op deze locatie.

Foto's

Publicaties

Die hofstat daer dat huys op plach te staan Hundertmark, H.F.G. (2022)
Een nieuw kasteel voor de graaf van Holland. Kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem in: R. Gruben & T. Hermans (red.), "Die hofstat daer dat huys op plach te staan". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 4, Zwolle, p. 103-116.
WorldCat | Flipbook | PDF (1 MB)
Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017) Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht. Kerkhoven, A.A. & A. Pels-Ouweneel (2017)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6, Gemeente Gorinchem (ZH). Een Archeologische Opgraving, Transect-PVE, Utrecht.
Flipbook | PDF (2 MB)
Mol, E. (2019) Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein. Mol, E. (2019)
Gorinchem, Hazewindhondstraat 6. Gemeente Gorinchem (ZH). Een opgraving ter hoogte van de stadsmuur, Transect-rapport 1699, Nieuwegein.
FlipbookPDF (8 MB)
Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016) Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk. Salomons, K.T. & B.D. Honigh (2016)
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569, Zaandijk.
Flipbook | PDF (12,6 MB)
Salomons, K.T. (2013) Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk. Salomons, K.T. (2013)
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland, Hollandia reeks 480, Zaandijk.
Flipbook | PDF (5,57 MB)

Metagegevens

Archisnummer(s):4566751100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.340/426.930
Toponiem:Hazewindhondstraat 6
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Definitief Onderzoek (opgraving)
Uitvoerder:Transect B.V.
Projectleider:Drs. A.A. Kerkhoven
Opdrachtgever:Inventerra B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:10 oktober 2017
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-xss-kzuu

Reacties zijn gesloten.