Regels en wetgeving in de archeologie

Homepage Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE

Archeologie
Portal-site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Overheid.nl

Besluit Erfgoedwet archeologie 2016
Besluit van 8 april 2016, houdende regels voor archeologische opgravingen.
Homepage Brochures wet- en regelgeving RCE

Brochures wet- en regelgeving RCE
Overzicht van brochures in .pdf op gebied van wet en regelgeving, uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Homepage Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland

Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland
Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland, ook aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS).
Homepage Erfgoedwet RCE

Erfgoedwet RCE
Sinds 1 juli 2016 is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water.
Overheid.nl

Erfgoedwet 2015
Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet).
Website gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem
Informatie over ruimtelijke ontwikkeling, bestemmingsplannen en aanvragen bouw- en sloopvergunningen.
Homepage Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Ziet toe op het duurzaam bewaren van archeologische vondsten en documentatie in archeologische depots.
Homepage Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
De KNA-protocollen bevatten de minimale eisen die worden gesteld aan archeologische werkzaamheden.
Homepage Aan de slag met de Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet
De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.
Homepage Omgevingswet VNG

Omgevingswet VNG
Voortgang van het wetgevingstraject en de invoeringsondersteuning die de VNG aan gemeenten biedt.
Homepage Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
Wat doet de provincie voor onze archeologie?, het provinciaal depot, Archeologiehuis, subsidieregeling publieksbereik.
Homepage Toevalsvondsten RCE

Toevalsvondsten RCE
Actuele informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over toevalsvondsten, het aanmelden in het landelijk registratiesysteem, etc.
Verdrag van Malta Valetta 1992

Verdrag van Malta (Valetta) 1992
Europees Verdrag over de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), Valletta, 16 januari 1992, tekst.
Wet op de Archeologische Monumentenzorg WAMZ

Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) 2008
Wet op de archeologische monumentenzorg. Geldend van 1 januari 2008 t/m heden, wettekst.

Reacties zijn gesloten.