Wet- en regelgeving

 

Archeologie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCEArcheologie
Portal-site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Brochures wet- en regelgeving RCEBrochures wet- en regelgeving RCE
Overzicht van brochures in .pdf op gebied van wet en regelgeving, uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Cultuurhistorische kaart van Zuid-HollandCultuurhistorische kaart van Zuid-Holland
Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland, ook aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS).
Erfgoedwet RCEErfgoedwet RCE
Sinds 1 juli 2016 is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water.
Erfgoedwet 2015Erfgoedwet 2015
Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet).
Gemeente GorinchemGemeente Gorinchem
Informatie over ruimtelijke ontwikkeling, bestemmingsplannen en aanvragen bouw- en sloopvergunningen.
Inspectie Overheidsinformatie en ErfgoedInspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Ziet toe op het duurzaam bewaren van archeologische vondsten en documentatie in archeologische depots.
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
De KNA-protocollen bevatten de minimale eisen die worden gesteld aan archeologische werkzaamheden.
Aan de slag met de OmgevingswetAan de slag met de Omgevingswet
De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.
Omgevingswet VNGOmgevingswet VNG
Voortgang van het wetgevingstraject en de invoeringsondersteuning die de VNG aan gemeenten biedt.
Provincie Zuid-HollandProvincie Zuid-Holland
Wat doet de provincie voor onze archeologie?, het provinciaal depot, Archeologiehuis, subsidieregeling publieksbereik.
Toevalsvondsten RCEToevalsvondsten RCE
Actuele informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over toevalsvondsten, het aanmelden in het landelijk registratiesysteem, etc.
Verdrag van Malta Valetta 1992Verdrag van Malta (Valetta) 1992
Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), Valletta, 16 januari 1992, tekst.
Wet op de Archeologische Monumentenzorg WAMZWet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) 2008
Wet op de archeologische monumentenzorg. Geldend van 1 januari 2008 t/m heden, wettekst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.