Archeologische databanken

 

Actueel Hoogte Bestand NederlandActueel Hoogte Bestand Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
Archis 3Archis 3.0
De databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen.
Atlas LeefomgevingAtlas Leefomgeving
Met onder andere Nederland in 1575. De kaarten van Jacob van Deventer als laag te projecteren op huidige kaarten en luchtfoto’s.
BodemloketBodemloket
Databank met gegevens over de grondkwaliteit in uw omgeving.
Cultuurhistorische kaart van Zuid-HollandCultuurhistorische kaart van Zuid-Holland
Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland, ook aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS).
CultuurlandschapCultuurlandschap
Bronnen en kaarten te gebruiken bij het onderzoek naar cultuurlandschap, onderhouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
DANS-EasyDANS Easy
E‑depot voor de Nederlandse archeologie. toegang tot duizenden archeologische onderzoeksgegevens.
DOTKA Data BVDotka Data BV
Luchtfoto’s en topografische kaarten van 1712 tot 2011, Archieven van o.a. Kadaster, Wageningen UR Library en ARCADIS.
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).
Landgebruik in lagenLandgebruik in lagen
Deze applicatie laat het landgebruik in Nederland zien gedurende vier perioden uit het verleden.
Numis databankNumis databank
De database Numismatisch Informatie Systeem (NUMIS) bevat meer dan 277.000 Nederlandse numismatische vondsten. Vrijwel dagelijks voegt De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe vondsten toe.
PAN-Portable Antiquities of the NetherlandsPAN-Portable Antiquities of the Netherlands
Het doel van het PAN-project is om oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten gevonden met een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren.
RijksmonumentenregisterRijksmonumentenregister
Gegevens van alle onroerende zaken in Nederland die van een nationale betekenis zijn.
WOODAN Archeologische HoutdatabaseWOODAN Archeologische Houtdatabase
Nationale database voor onderzoek naar houten archeologische vondsten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.