Archeologische databanken

Homepage Actueel Hoogte Bestand Nederland

Actueel Hoogte Bestand Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
Homepage Archis 3

Archis 3.0
De databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen.
Homepage Atlas Leefomgeving

Atlas Leefomgeving
Met onder andere Nederland in 1575. De kaarten van Jacob van Deventer als laag te projecteren op huidige kaarten en luchtfoto’s.
Homepage Bodemloket

Bodemloket
Databank met gegevens over de grondkwaliteit in uw omgeving.
Homepage Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland

Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland
Cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland, ook aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS).
Homepage Cultuurlandschap

Cultuurlandschap
Bronnen en kaarten te gebruiken bij het onderzoek naar cultuurlandschap, onderhouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Homepage DANS-Easy

DANS Easy
E‑depot voor de Nederlandse archeologie. toegang tot duizenden archeologische onderzoeksgegevens.
Homepage DOTKA Data BV

Dotka Data BV
Luchtfoto’s en topografische kaarten van 1712 tot 2011, Archieven van o.a. Kadaster, Wageningen UR Library en ARCADIS.
Homepage Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).
Homepage Landgebruik in lagen

Landgebruik in lagen
Deze applicatie laat het landgebruik in Nederland zien gedurende vier perioden uit het verleden.
Kunera, laatmiddeleeuwse insignes en ampullen

Kunera, laatmiddeleeuwse insignes en ampullen
Laatmiddeleeuwse insignes en ampullen zijn de materiële getuigen van de rijke en boeiende visuele cultuur van de late Middeleeuwen.
Homepage Numis databank

Numis databank
De database Numismatisch Informatie Systeem (NUMIS) bevat meer dan 277.000 Nederlandse numismatische vondsten. Vrijwel dagelijks voegt De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe vondsten toe.
Homepage PAN-Portable Antiquities of the Netherlands

PAN-Portable Antiquities of the Netherlands
Het doel van het PAN-project is om oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten gevonden met een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren. PAN-app
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

PDOK-Publieke Dienstverlening Op de Kaart
Bij PDOK vindt u open datasets van de overheid met actuele geo-informatie.
Homepage Rijksmonumentenregister

Rijksmonumentenregister
Gegevens van alle onroerende zaken in Nederland die van een nationale betekenis zijn.
Topotijdreis

Topotijdreis
Maak op topotijdreis.nl een tijdreis door 200 jaar Nederlandse topografie.
Homepage WOODAN Archeologische Houtdatabase

WOODAN Archeologische Houtdatabase
Nationale database voor onderzoek naar houten archeologische vondsten.

Reacties zijn gesloten.