Proclaimer

Archeologiegorinchem‚Äč.com is de web¬≠site van het gemeen¬≠te¬≠lijk depot voor arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van de gemeente Gorinchem.

Wij doen uiter¬≠aard ons best deze web¬≠site actu¬≠eel te hou¬≠den en van de juiste en vol¬≠le¬≠dige infor¬≠ma¬≠tie te voor¬≠zien. Komt u des¬≠on¬≠danks toch iets tegen dat niet cor¬≠rect is of ver¬≠ou¬≠derd, dan stel¬≠len wij uw reac¬≠tie bij¬≠zon¬≠der op prijs.

Wijzigingen kun­nen zon­der voor­af­gaande mede­de­ling wor­den aan­ge­bracht. Verwijzingen naar sites die niet door ons wor­den onder­hou­den zijn uit­slui­tend ter infor­ma­tie opgenomen.

Alle infor¬≠ma¬≠tie die u ons ver¬≠strekt, wordt ver¬≠trou¬≠we¬≠lijk behan¬≠deld. Persoons- of adres¬≠ge¬≠ge¬≠vens wor¬≠den uit¬≠slui¬≠tend gebruikt waar¬≠voor u ze heeft verstrekt.

Archeologiegorinchem‚Äč.com valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-‚ÄčGelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Creative Commons-Licentie

Lees ook

Reacties zijn gesloten.