Proclaimer

 

Arche‚Äčo‚Äčlo‚Äčgie‚Äčgo‚Äčrin‚Äčchem‚Äč.com is de web¬≠si¬≠te van het gemeen¬≠te¬≠lijk depot voor arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem.

Wij doen uiter¬≠aard ons best deze web¬≠si¬≠te actu¬≠eel te hou¬≠den en van de juis¬≠te en vol¬≠le¬≠di¬≠ge infor¬≠ma¬≠tie te voor¬≠zien. Komt u des¬≠on¬≠danks toch iets tegen dat niet cor¬≠rect is of ver¬≠ou¬≠derd, dan stel¬≠len wij uw reac¬≠tie bij¬≠zon¬≠der op prijs.

Wij­zi­gin­gen kun­nen zon­der voor­af­gaan­de mede­de­ling wor­den aan­ge­bracht. Ver­wij­zin­gen naar sites die niet door ons wor­den onder­hou­den zijn uit­slui­tend ter infor­ma­tie opgenomen.

Alle infor¬≠ma¬≠tie die u ons ver¬≠strekt, wordt ver¬≠trou¬≠we¬≠lijk behan¬≠deld. Per¬≠soons- of adres¬≠ge¬≠ge¬≠vens wor¬≠den uit¬≠slui¬≠tend gebruikt waar¬≠voor u ze heeft verstrekt.

Arche‚Äčo‚Äčlo‚Äčgie‚Äčgo‚Äčrin‚Äčchem‚Äč.com valt onder een Cre¬≠a¬≠ti¬≠ve Com¬≠mons Naams¬≠ver¬≠mel¬≠ding-Gelijk¬≠De¬≠len 4.0 Internationaal-licentie.

 

Creative Commons-Licentie

Lees ook

Reacties zijn gesloten.