Projecten

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Archeologisch onderzoek: 51.842168, 4.974725

Overzicht uitgevoerd archeologisch onderzoek binnen de gemeente Gorinchem. Het betreft hier zowel opgravingen (groene markers) als verkennend onderzoek zoals bureau-, boor- en proefsleufonderzoek (oranje markers).

De plaatsing van de markers is indicatief en gekozen op basis van centrum-coördinaten. Voor meer informatie over de onderzochte percelen kunt u de betreffende projectverslagen raadplegen.

Achter de Kerk (2008)

Achter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorinchem, gelegen aan de monding van de Linge, één van de eerste nederzettingen waar vanuit het achterland ontgonnen werd. I...
Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Dinsdag 7 november 2017 startte Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgraving naar het voormalige kerkhof op het gebied Achter de Kerk-Groenmarkt....
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 januari 2008 is door BAAC 's-Hertogenbosch een onderzoek uitgevoerd op de locatie Kop van de IJsbaan aan de Arkelse Onderweg in Gorinchem....
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Ziggo B.V . is door Hollandia archeologen  in maart/april 2012 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. ...
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkelsedijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Biochem B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2013 een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend ...
Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Maandag 31 oktober 2011 startte het archeologische onderzoek op de plaats van het voormalige Bluebandhuis, hoek Arkelstraat-Rosmolensteeg. Het schitterende...
Avelingen (2009)

Avelingen (2009)

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart en april 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd...
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18-24 (2004)

In september 2004 in in opdracht van de gemeente Gorinchem een onderzoek uitgevoerd aan de Balensteeg. Tijdens sloopwerkzaamheden op het terrein stuitte...
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Banneweg,...
Bastion II (2011)

Bastion II (2011)

Binnen het plangebied is de bodem bij de aanleg van de bestaande woongebouwen verstoord/afgegraven tot een diepte variërend van 1,5 - 2,0 m -mv. Ter plaatse ...
Bastion IX (2002)

Bastion IX (2002)

De waarneming richtte zich op twee sleuven die op het terrein van een verdwenen verenigingsgebouw gegraven waren. Elke sleuf had een lengte van circa 40...
Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)

Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)

De renovatie van de vesting in 1999 bood de gelegenheid om te zoeken naar resten van het kastelencomplex. Naast de Duveltjesgracht werd door het hoogheemraadschap...
Bastion VII (2009)

Bastion VII (2009)

Bureauonderzoek In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met...
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

In april 2004 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eerdere graafwerkzaamheden voor de sloop van oude funderingen werden...
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad verandert constant van gedaante. Er zijn periodes waarin deze veranderingen langzaam gaan, maar soms voltrekken veranderingen zich in een rap tempo....
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

In de periode van 21 t/m 25 november 2016 en 13 t/m 17 maart 2017 is door SOB-Research archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een Inventariserend...
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heulen (1999)

Tijdens enkele waarnemingen in de Burgstraat te Gorinchem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pieter Floore en Martin Veen, in het kader van een rioolsanering,...
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuwbouwplannen van de gemeente Gorinchem heeft RAAP in 2000 in het plangebied Laag Dalem, gelegen tussen Gorinchem en Dalem een Aanvullende...
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalemwal, schietbaan (2004)

In 1891 kwam er van het Departement van Oorlog de opdracht in garnizoensplaatsen een schietbaan aan te leggen teneinde de militairen te oefenen in het zuiver...
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart 2010 een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen...
Den Haan-terrein, plangebied (2007)

Den Haan-terrein, plangebied (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hollandia Archeologie bv een definitief onderzoek uitgevoerd op het voormalig Den Haan-terrein. Op deze locatie heeft...
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voornemen van de gemeente Gorinchem om tegen de achtergevel van het oude stadhuis op de Groenmarkt enkele ondergrondse vuilcontainers te plaatsen, was...
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woningbouwvereniging Bouwen en Bewaren werd in augustus en september 2003 een opgraving uitgevoerd op de locatie Groenmarkt 8. Naar aanleiding...
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121-122 (2003)

In oktober 2003 voerde BILAN in opdracht van de gemeente Gorinchem een archeologisch vooronderzoek uit aan de Grote Haarsekade te Gorinchem. Aanleiding voor...
Haarweg 127 (2012)

Haarweg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. door Hollandia archeologen een archeologisch bureau- en booronderzoeken uitgevoerd...
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ontving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Haarweg 23. Aanleiding...
Hazewindhondstraat 6 (2017)

Hazewindhondstraat 6 (2017)

Dinsdag 10 oktober startte Transect BV een archeologisch onderzoek in de Hazewindhondstraat. Nadat eerder funderingen van 17de eeuwse bebouwing en een 18de...
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Tussen 1 en 3 september 2015 heeft er een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven uitgebreid met een opgraving plaatsgevonden ter hoogte van de...
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Gomarus Scholengemeenschap aan BILAN opdracht verleend voor een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Schotdeuren. De aanleiding...
Hoog Dalem (2006)

Hoog Dalem (2006)

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van resten van een middeleeuwse -of oudere- vindplaats ter plekke of in...
Kazerneplein (1997)

Kazerneplein (1997)

De aanleiding van dit project was het bouwrijp maken van het Kazerneplein voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en de nieuwbouw van woningen...
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Aanleiding van deze opgraving was het plan van projectontwikkelaar Nijhuis te Utrecht om zeven appartementen en een poortwoning te bouwen op een terrein...
Keizerstraat 44 (2009)

Keizerstraat 44 (2009)

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 8 sporen aangetroffen. Deze behoren tot één structuur met mogelijk twee bouwfases. Het betreft een (...
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

De aanleiding voor het onderzoek was de sloop en restauratie van twee panden aan de oostkant van de Keizerstraat (nummers 6 en 8). Tijdens het onderzoek...
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Op vrijdag 3 augustus 2001 is naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van de locatie en de aanvraag van een bouwvergunning door Archeomedia BV in opdracht...
Knipsteeg 13-15 (2015)

Knipsteeg 13-15 (2015)

In maart 2015 heeft Hollandia archeologen uit Zaandijk een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Knipsteeg 13-15, op de hoek van de Knipsteeg ...
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

De aanleiding van het onderzoek was de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een woning en een veestal. Op basis van het bureauonderzoek...
Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Op maandag 15 en dinsdag 16 januari 2007 is door Hollandia Archeologen, Zaandijk een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd ...
Krabsteeg (1983)

Krabsteeg (1983)

In  1983 kwam in een bouwput ten zuiden van de Krabsteeg, tegenwoordig Schuttersgracht , een zeer zware ca 9.30 m dikke ongeveer oost-west verlopende muur te...
Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

12 Augustus 2002 startte een uniek archeologisch onderzoek. Op de lokatie waar eind 2003 een nieuwe V&D haar deuren opende, kwam in een relatief korte...
Krinkelwinkel (2016)

Krinkelwinkel (2016)

Binnen het plangebied zal een overnachtingshaven worden gerealiseerd. In het kader daarvan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De boringen zijn...
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

"Opgraving naar eergisteren" Zo betitelde een journalist in februari 2000 ons onderzoek naar de resten van de voormalige synagoge aan de Kwekelstraat...
Laagdalemseweg 20 (2012)

Laagdalemseweg 20 (2012)

ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Laagdalemseweg 20 te Gorinchem (gemeente Gorinchem)....
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

Het grootste deel van het onderzoeksgebied is laag gelegen en daarom ongeschikt voor bewoning. Dit deel heeft een lage archeologische verwachting. De directe...
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van ingenieursbureau Inventerra b.v. heeft Transect in januari en mei 2013 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in plangebied Lingewijk-Zuid...
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit archeologisch onderzoek aan de Melkheul dat door de gemeente Gorinchem mogelijk werd gemaakt, is in zekere mate uniek. Het geeft namelijk een beeld van...
Merwededijk (2012)

Merwededijk (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plangebied Merwededijk te Gorinchem een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd. Op basis van het...
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13-14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der Sanden heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend...
Merwededijk 42 (2011)

Merwededijk 42 (2011)

In opdracht van VM-Montage heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO)...
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58-62 (2002)

Op het achterterrein van de panden Molenstraat 58 - 60 is voorafgaand aan de bodemsanering een waarneming gedaan van de opbouw van het terrein waar tot aan...
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Bij de archeologische opgraving van het perceel op huisnummer 7 a t/m d aan de Nieuwstad in Gorinchem zijn de resten blootgelegd van de bebouwing die hier...
Noord, bedrijventerrein (2007-2009)

Noord, bedrijventerrein (2007-2009)

Verkennend/karterend booronderzoek voor toekomstig bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Het onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd. In hoofdlijnen kwam het algemene...
Oost II, bedrijventerrein (2010)

Oost II, bedrijventerrein (2010)

In zowel de verkennende als de karterende boringen zijn de Gorkum-Arkel stroomgordel, oeverafzettingen op veen die geassocieerd kunnen worden met de Gorkum-Arkel-stroomgordel...
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een bureauonderzoek en verkennend inventariserend...
Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augustus 2007 is door Hollandia Archeologie bv  een aantal proefsleuven gegraven, gevolgd door een definitief onderzoek van 24 ...
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1-5 (2008)

Op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus 2008 is in opdracht van CV Bredescholenbouw Gorinchem een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig) in de vorm van...
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Spijksedijk te Gorinchem. Het archeologisch onderzoek...
Stationsweg (2016)

Stationsweg (2016)

Dit archeologisch bureauonderzoek is opgesteld door Buro de Brug in opdracht van Movares. De aanleiding tot dit onderzoek zijn de geplande werkzaamheden...
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Dit bureauonderzoek, gebaseerd op aardwetenschappelijke gegevens, historische bronnen en archeologische vondsten in de directe omgeving van het plangebied,...
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige kleuterschool aan de Van Hoornestraat in de Lingewijk, naar...
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Het kloosterleven stond in de middeleeuwen hoog aangeschreven. Veel jonge mannen en vrouwen zagen het als hun ideaal zich uit het wereldse leven terug te...
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76-90 (2004)

In mei 2004 werd een inventariserend archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de Vissersdijk te Gorinchem. Op de locatie werd de zool van een middeleeuwse...
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7-9 (2003)

De meest urgente vraag was of er archeologische grondsporen of constructies aanwezig waren op het terrein. Tijdens het onderzoek is hiervan niets gebleken. ...
W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

Op de onderzoekslocatie zijn slechts in beperkte mate archeologische waarden aangetroffen. Deze beperkten zich tot één depressie die vanaf de 14de eeuw g...
W. de Vries Robbéweg, Den Breejen (2004, 2007)

W. de Vries Robbéweg, Den Breejen (2004, 2007)

In juni 2004 is een booronderzoek uitgevoerd op het terrein "Den Breejen" in de Lingewijk te Gorinchem. Aan de zuid-oostzijde van het terrein is de aanwezigheid...
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA bv is door Becker & Van de Graaf BV een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende...
Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Op 19 augustus 1996 vond de Gorcumse amateurarcheoloog Ton Wijkamp bij toeval een aantal potscherven aan de rivierzijde van de Dalemsedijk, direct ten oosten...
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

In verband met de plannen tot het (her)oprichten van een asfaltcentrale op het bestaande industrieterrein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zuiderlingedijk...
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rondom het perceel Zusterstraat 19, het voormalig schoolgebouw van het Da Vinci College , heeft in januari 1999 prospectief milieukundig en archeologisch...

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.