Projecten

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Archeologisch onderzoek: 51.842168, 4.974725

Overzicht uitgevoerd archeologisch onderzoek binnen de gemeente Gorinchem. Het betreft hier zowel opgravingen (groene markers) als verkennend onderzoek zoals bureau-, boor- en proefsleufonderzoek (oranje markers).

De plaatsing van de markers is indicatief en gekozen op basis van centrum-coördinaten. Voor meer informatie over de onderzochte percelen kunt u de betreffende projectverslagen raadplegen.

Achter de kerk (2008)

Achter de kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorinchem, gelegen aan de monding van de Linge, één van de eerste nederzettingen waar vanuit het achterland ontgonnen werd. In de eeuwen e...
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 januari is door BAAC bv een onderzoek uitgevoerd op de locatie ´Kop van de IJsbaan´ aan de Arkelse Onderweg in Gorinchem. Het gaat om een terrein waar t...
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Ziggo B.V . is door Hollandia archeologen  in maart/april 2012 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen ...
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkelsedijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Biochem B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2013 een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek ...
Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Maandag 31 oktober 2011 startte het archeologische onderzoek op de plaats van het voormalige Bluebandhuis, hoek Arkelstraat-Rosmolensteeg. Het schitterende oktoberweer...
Avelingen (2009)

Avelingen (2009)

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart en april 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband...
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18-24 (2004)

In september 2004 in in opdracht van de gemeente Gorinchem een onderzoek uitgevoerd aan de Balensteeg. Tijdens sloopwerkzaamheden op het terrein stuitte men op oude...
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Aveco de Bondt heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Banneweg, Rijkswaterstaatsteunpunt...
Bastion II (2011)

Bastion II (2011)

Binnen het plangebied is de bodem bij de aanleg van de bestaande woongebouwen verstoord/afgegraven tot een diepte variërend van 1,5 - 2,0 m -mv. Ter plaatse van de ...
Bastion IX (2002)

Bastion IX (2002)

De waarneming richtte zich op twee sleuven die op het terrein van een verdwenen verenigingsgebouw gegraven waren. Elke sleuf had een lengte van circa 40 meter en een...
Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)

Bastion VI, Blauwe Toren (1999, 2000)

De renovatie van de vesting in 1999 bood de gelegenheid om te zoeken naar resten van het kastelencomplex. Naast de Duveltjesgracht werd door het hoogheemraadschap...
Bastion VII (2009)

Bastion VII (2009)

Bureauonderzoek In opdracht van Hurks Vastgoed Midden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2009 een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen...
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

In april 2004 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eerdere graafwerkzaamheden voor de sloop van oude funderingen werden muurresten...
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad verandert constant van gedaante. Er zijn periodes waarin deze veranderingen langzaam gaan, maar soms voltrekken veranderingen zich in een rap tempo. Ook de...
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

In de periode van 21 t/m 25 november 2016 en 13 t/m 17 maart 2017 is door SOB-Research archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek...
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heulen (1999)

Tijdens enkele waarnemingen in de Burgstraat te Gorinchem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pieter Floore en Martin Veen, in het kader van een rioolsanering, de...
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuwbouwplannen van de gemeente Gorinchem heeft RAAP in 2000 in het plangebied Laag Dalem, gelegen tussen Gorinchem en Dalem een Aanvullende Archeologische...
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalemwal, schietbaan (2004)

In 1891 kwam er van het Departement van Oorlog de opdracht in garnizoensplaatsen een schietbaan aan te leggen teneinde de militairen te oefenen in het zuiver gericht...
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart 2010 een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen...
Den Haan-terrein, plangebied (2007)

Den Haan-terrein, plangebied (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hollandia Archeologie bv een definitief onderzoek uitgevoerd op het voormalig Den Haan-terrein. Op deze locatie heeft vanaf...
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voornemen van de gemeente Gorinchem om tegen de achtergevel van het oude stadhuis op de Groenmarkt enkele ondergrondse vuilcontainers te plaatsen, was de directe...
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woningbouwvereniging Bouwen en Bewaren werd in augustus en september 2003 een opgraving uitgevoerd op de locatie Groenmarkt 8. Naar aanleiding van...
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121-122 (2003)

In oktober 2003 voerde BILAN in opdracht van de gemeente Gorinchem een archeologisch vooronderzoek uit aan de Grote Haarsekade te Gorinchem. Aanleiding voor het onderzoek...
Haarweg 127 (2012)

Haarweg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. door Hollandia archeologen een archeologisch bureau- en booronderzoeken uitgevoerd op...
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ontving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Haarweg 23. Aanleiding voor dit...
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Tussen 1 en 3 september 2015 heeft er een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven uitgebreid met een opgraving plaatsgevonden ter hoogte van de Hazewindhondstraat...
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Gomarus Scholengemeenschap aan BILAN opdracht verleend voor een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Schotdeuren. De aanleiding...
Hoog Dalem (2006)

Hoog Dalem (2006)

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van resten van een middeleeuwse -of oudere- vindplaats ter plekke of in de nabijheid...
Kazerneplein, huis Paffenrode (1997)

Kazerneplein, huis Paffenrode (1997)

De aanleiding van dit project was het bouwrijp maken van het Kazerneplein voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en de nieuwbouw van woningen en winkels....
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Aanleiding van deze opgraving was het plan van projectontwikkelaar Nijhuis te Utrecht om zeven appartementen en een poortwoning te bouwen op een terrein aan de oostzijde...
Keizerstraat 44 (2009)

Keizerstraat 44 (2009)

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 8 sporen aangetroffen. Deze behoren tot één structuur met mogelijk twee bouwfases. Het betreft een (voorraad-) k...
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

De aanleiding voor het onderzoek was de sloop en restauratie van twee panden aan de oostkant van de Keizerstraat (nummers 6 en 8). Tijdens het onderzoek werd een groot...
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Op vrijdag 3 augustus 2001 is naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van de locatie en de aanvraag van een bouwvergunning door Archeomedia BV in opdracht van de...
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

De aanleiding van het onderzoek was de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een woning en een veestal. Op basis van het bureauonderzoek...
Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67-69, Hamelhuis (2007)

Op maandag 15 en dinsdag 16 januari 2007 is door Hollandia Archeologen, Zaandijk een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd op ...
Krabsteeg (1983)

Krabsteeg (1983)

In  1983 kwam in een bouwput ten zuiden van de Krabsteeg, tegenwoordig Schuttersgracht , een zeer zware ca 9.30 m dikke ongeveer oost-west verlopende muur tevoorschijn. De...
Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)

12 Augustus 2002 startte een uniek archeologisch onderzoek. Op de lokatie waar eind 2003 een nieuwe V&D haar deuren opende, kwam in een relatief korte tijd een...
Krinkelwinkel (2016)

Krinkelwinkel (2016)

Binnen het plangebied zal een overnachtingshaven worden gerealiseerd. In het kader daarvan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De boringen zijn archeologisch...
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

"Opgraving naar eergisteren" Zo betitelde een journalist in februari 2000 ons onderzoek naar de resten van de voormalige synagoge aan de Kwekelstraat in Gorinchem. Het ...
Laagdalemseweg 20 (2012)

Laagdalemseweg 20 (2012)

ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Laagdalemseweg 20 te Gorinchem (gemeente Gorinchem)....
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

Het grootste deel van het onderzoeksgebied is laag gelegen en daarom ongeschikt voor bewoning. Dit deel heeft een lage archeologische verwachting. De directe omgeving...
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van ingenieursbureau Inventerra b.v. heeft Transect in januari en mei 2013 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in plangebied Lingewijk-Zuid in Gorinchem....
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit archeologisch onderzoek aan de Melkheul dat door de gemeente Gorinchem mogelijk werd gemaakt, is in zekere mate uniek. Het geeft namelijk een beeld van de burgerlijke...
Merwededijk (2012)

Merwededijk (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plangebied Merwededijk te Gorinchem een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek...
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13-14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der Sanden heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend...
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58-62 (2002)

Op het achterterrein van de panden Molenstraat 58 - 60 is voorafgaand aan de bodemsanering een waarneming gedaan van de opbouw van het terrein waar tot aan het eind...
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Bij de archeologische opgraving van het perceel op huisnummer 7 a t/m d aan de Nieuwstad in Gorinchem zijn de resten blootgelegd van de bebouwing die hier vanaf het...
Noord, bedrijventerrein (2007-2009)

Noord, bedrijventerrein (2007-2009)

Verkennend/karterend booronderzoek voor toekomstig bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Het onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd. In hoofdlijnen kwam het algemene beeld...
Oost II, bedrijventerrein (2010)

Oost II, bedrijventerrein (2010)

In zowel de verkennende als de karterende boringen zijn de Gorkum-Arkel stroomgordel, oeverafzettingen op veen die geassocieerd kunnen worden met de Gorkum-Arkel-stroomgordel...
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouwadvies & Begeleiding heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek...
Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augustus 2007 is door Hollandia Archeologie bv  een aantal proefsleuven gegraven, gevolgd door een definitief onderzoek van 24 september ...
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1-5 (2008)

Op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus 2008 is in opdracht van CV Bredescholenbouw Gorinchem een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig) in de vorm van boringen...
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Spijksedijk te Gorinchem. Het archeologisch onderzoek betrof...
Stationsweg (2016)

Stationsweg (2016)

Dit archeologisch bureauonderzoek is opgesteld door Buro de Brug in opdracht van Movares. De aanleiding tot dit onderzoek zijn de geplande werkzaamheden aan station...
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Dit bureauonderzoek, gebaseerd op aardwetenschappelijke gegevens, historische bronnen en archeologische vondsten in de directe omgeving van het plangebied, heeft aangetoond...
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige kleuterschool aan de Van Hoornestraat in de Lingewijk, naar aanleiding...
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Het kloosterleven stond in de middeleeuwen hoog aangeschreven. Veel jonge mannen en vrouwen zagen het als hun ideaal zich uit het wereldse leven terug te trekken om...
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76-90 (2004)

In mei 2004 werd een inventariserend archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de Vissersdijk te Gorinchem. Op de locatie werd de zool van een middeleeuwse dijk...
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7-9 (2003)

De meest urgente vraag was of er archeologische grondsporen of constructies aanwezig waren op het terrein. Tijdens het onderzoek is hiervan niets gebleken. De informatie ...
W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

Op de onderzoekslocatie zijn slechts in beperkte mate archeologische waarden aangetroffen. Deze beperkten zich tot één depressie die vanaf de 14de eeuw geleidelijk i...
W. de Vries Robbéweg, Den Breejen (2004, 2007)

W. de Vries Robbéweg, Den Breejen (2004, 2007)

In juni 2004 is een booronderzoek uitgevoerd op het terrein "Den Breejen" in de Lingewijk te Gorinchem. Aan de zuid-oostzijde van het terrein is de aanwezigheid van...
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA bv is door Becker & Van de Graaf BV een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase...
Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Wijdschild, Burcht van de Arkels (1996)

Op 19 augustus 1996 vond de Gorcumse amateurarcheoloog Ton Wijkamp bij toeval een aantal potscherven aan de rivierzijde van de Dalemsedijk, direct ten oosten van de...
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

In verband met de plannen tot het (her)oprichten van een asfaltcentrale op het bestaande industrieterrein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem...
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rondom het perceel Zusterstraat 19, het voormalig schoolgebouw van het Da Vinci College , heeft in januari 1999 prospectief milieukundig en archeologisch bodemonderzoek...

Reageren is niet mogelijk