Archeologisch onderzoek in Gorinchem

 

Over¬≠zicht uit¬≠ge¬≠voerd arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek bin¬≠nen de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem. Het betreft hier zowel de opgra¬≠vin¬≠gen (de groe¬≠ne mar¬≠kers) als het inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend onder¬≠zoek (oran¬≠je mar¬≠kers) waar¬≠on¬≠der boor¬≠on¬≠der¬≠zoek en proef¬≠sleu¬≠fon¬≠der¬≠zoek. De plaat¬≠sing van de mar¬≠kers is indi¬≠ca¬≠tief en geko¬≠zen op basis van de cen¬≠trum-co√∂r¬≠di¬≠na¬≠ten van de onder¬≠zoch¬≠te locatie. 

Alle pro¬≠ject¬≠in¬≠for¬≠ma¬≠tie vindt u door te klik¬≠ken op de mar¬≠kers in de kaart of direct via de lijst hier¬≠on¬≠der. De arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche rap¬≠por¬≠ten en ande¬≠re onder¬≠zoek¬≠ver¬≠sla¬≠gen vindt u ook onder publi¬≠ca¬≠ties arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek.

 

Gerealiseerde projecten

Achter de Kerk (2008)

Achter de Kerk (2008)

In de 11de en 12de eeuw was Gorin¬≠chem, gele¬≠gen aan de mon¬≠ding van de Lin¬≠ge, √©√©n van de eer¬≠ste neder¬≠zet¬≠tin¬≠gen waar van¬≠uit het ach¬≠ter¬≠land ont¬≠gon¬≠nen werd. In de eeu¬≠wen erna groei¬≠de de neder¬≠zet¬≠ting onder h‚Ķ
Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Achter de Kerk-Groenmarkt (2017)

Dins¬≠dag 7 novem¬≠ber 2017 start¬≠te Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen uit Zaan¬≠dijk met een opgra¬≠ving naar het voor¬≠ma¬≠li¬≠ge kerk¬≠hof op het gebied Ach¬≠ter de Kerk-Groen¬≠markt. Het onder¬≠zoek was nood¬≠za¬≠ke¬≠lijk in verband‚Ķ
Arkelse Onderweg 46 (2014)

Arkelse Onderweg 46 (2014)

In sep¬≠tem¬≠ber 2014 kwam tij¬≠dens de aan¬≠leg van een fun¬≠de¬≠ring voor een schuur aan de Arkel¬≠se Onder¬≠weg 46, tot op een diep¬≠te van 0.7 m bene¬≠den het maai¬≠veld en over een leng¬≠te van 2 m, een dik pak¬≠ket scherven‚Ķ
Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Van 21 tot 25 janu¬≠a¬≠ri 2008 is door BAAC ‚Äės‚ÄĎHertogenbosch een onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd op de loca¬≠tie Kop van de IJs¬≠baan aan de Arkel¬≠se Onder¬≠weg in Gorin¬≠chem. Het gaat om een ter¬≠rein waar tot 1998 een‚Ķ
Arkelsedijk (2012)

Arkelsedijk (2012)

In opdracht van Zig¬≠go B.V . is door Hol¬≠lan¬≠dia arche¬≠o¬≠lo¬≠gen  in maart/april 2012 een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek en inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend veld¬≠on¬≠der¬≠zoek d.m.v. borin¬≠gen uit¬≠ge¬≠voerd voor twee percelen ‚Ķ
Arkelsedijk 46 (2013)

Arkelsedijk 46 (2013)

In opdracht van Purac Bio­chem B.V. heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in augus­tus 2013 een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek (BO) en een Inven­ta­ri­se­rend Veld­on­der­zoek (IVO) uit­ge­voerd in Plangebied…
Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Arkelstraat 102, Bluebandhuis (2011)

Maan­dag 31 okto­ber 2011 start­te Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen in opdracht van Poort 6 het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek op de plaats van het Blue­band­huis, hoek Arkel­straat-Ros­mo­len­steeg. Het schitterende…
Avelingen (2008)

Avelingen (2008)

In opdracht van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem heeft RAAP Arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch Advies¬≠bu¬≠reau  in maart en april 2008 een bureau- en inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend veld¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in ver¬≠band met de afgra¬≠ving van de uiter¬≠waar¬≠den b‚Ķ
Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019)

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019)

Voor¬≠af¬≠gaand aan de laat¬≠ste fase van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek : de opgra¬≠ving, was al van¬≠af 2008 voor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd. Van¬≠we¬≠ge de eco¬≠no¬≠mi¬≠sche cri¬≠sis in 2012 werd na de sloop van de oude bebouwing‚Ķ
Balensteeg 18-24 (2004)

Balensteeg 18‚Ää‚Äď‚Ää24 (2004)

In sep¬≠tem¬≠ber 2004 is door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen een onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd aan de Balen¬≠steeg 18‚Ää‚Äď‚Ää24. Tij¬≠dens sloop¬≠werk¬≠zaam¬≠he¬≠den op het ter¬≠rein stuit¬≠te men op oude muur¬≠res¬≠ten onder de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen van‚Ķ
Banneweg 22 (2010)

Banneweg 22 (2010)

In opdracht van Ave¬≠co de Bondt heeft ADC Arche¬≠o¬≠Pro¬≠jec¬≠ten een bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek en een inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend veld¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd voor het plan¬≠ge¬≠bied Ban¬≠ne¬≠weg 22, Rijks¬≠wa¬≠ter¬≠staat¬≠steun¬≠punt ‚ÄúDe Ban¬≠ne‚ÄĚ in ‚Ķ
Bastion XI, glacis (2017)

Bastion XI, glacis (2017)

Op 21 decem¬≠ber 2017 heeft Hol¬≠lan¬≠dia arche¬≠o¬≠lo¬≠gen in Zaan¬≠dijk een opgra¬≠ving uit¬≠ge¬≠voerd op het gla¬≠cis ter hoog¬≠te van Bas¬≠ti¬≠on XI in Gorin¬≠chem. Voor de aan¬≠leg van een dui¬≠ker werd een sleuf gegra¬≠ven. Hoge‚Ķ
Bataafsekade 16, hockeyveld (2014)

Bataafsekade 16, hockeyveld (2014)

In opdracht van SAB uit Arn¬≠hem heeft Arche¬≠o¬≠Sup¬≠port bv een bureau-onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd voor het hoc¬≠key¬≠veld aan de Bataaf¬≠seka¬≠de 16 in Gorin¬≠chem. Aan¬≠lei¬≠ding tot dit onder¬≠zoek vormt een onderzoek‚Ķ
Bedrijventerrein Noord (2007-2009)

Bedrijventerrein Noord (2007‚ąí2009)

In opdracht van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem heeft RAAP Arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch Advies¬≠bu¬≠reau in het najaar van 2009 en in de win¬≠ter van 2010 een aan¬≠vul¬≠lend bureau- en inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend veld¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in‚Ķ
Bedrijventerrein Oost II (2010)

Bedrijventerrein Oost II (2010)

In juli en augus¬≠tus 2010 heeft ACVU-HBS (Arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch Cen¬≠trum Vrije Uni¬≠ver¬≠si¬≠teit ‚Äď Hen¬≠drik Brun¬≠sting Stich¬≠ting) in opdracht van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem het onbe¬≠bouw¬≠de deel van Bedrij¬≠ven¬≠ter¬≠rein O‚Ķ
Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

Blauwe Toren, Bastion VI (1999, 2000)

De reno¬≠va¬≠tie van de ves¬≠ting in 1999 bood de gele¬≠gen¬≠heid om te zoe¬≠ken naar res¬≠ten van de Blau¬≠we Toren . Naast de Duvel¬≠tjes¬≠gracht werd door het hoog¬≠heem¬≠raad¬≠schap een dam¬≠wand gepland ter ver¬≠ster¬≠king van‚Ķ
Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Blauwe Torenstraat 7‚Ää‚Äď‚Ää13 (2004)

In april 2004 is door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd aan de Blau¬≠we Toren¬≠straat 7‚Ää‚Äď‚Ää13. Bij eer¬≠de¬≠re graaf¬≠werk¬≠zaam¬≠he¬≠den voor de sloop van oude fun¬≠de¬≠rin¬≠gen wer¬≠den muurresten‚Ķ
Blijenhoek (1996)

Blijenhoek (1996)

Een stad ver­an­dert con­stant van gedaan­te. Er zijn peri­o­des waar­in deze ver­an­de­rin­gen lang­zaam gaan, maar soms vol­trek­ken ver­an­de­rin­gen zich in een rap tem­po. Ook de stad Gorin­chem heeft deze periodes…
Buiten de Waterpoort (2019)

Buiten de Waterpoort (2019)

Op maan¬≠dag 3 juni 2019 heeft Hol¬≠lan¬≠dia arche¬≠o¬≠lo¬≠gen uit Zaan¬≠dijk in opdracht van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem een opgra¬≠ving (vari¬≠ant arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche bege¬≠lei¬≠ding) uit¬≠ge¬≠voerd Bui¬≠ten de Water¬≠poort. Hier werden‚Ķ
Buiten de Waterpoort 2-6 (2016-2017)

Buiten de Waterpoort 2‚Ää‚Äď‚Ää6 (2016‚ąí2017)

In de peri¬≠o¬≠de van 21 t/m 25 novem¬≠ber 2016 en 13 t/m 17 maart 2017 is door SOB Research arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in de vorm van een Inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend Veld¬≠on¬≠der¬≠zoek door mid¬≠del van Proefsleuven‚Ķ
Burgstraat, heulen (1999)

Burgstraat, heulen (1999)

Tij¬≠dens enke¬≠le waar¬≠ne¬≠min¬≠gen in de Burgstraat te Gorin¬≠chem op 16, 19 en 29 april 1999 zijn door Pie¬≠ter Floo¬≠re en Mar¬≠tin Veen, in het kader van een rioolsa¬≠ne¬≠ring, de res¬≠tan¬≠ten gedo¬≠cu¬≠men¬≠teerd van‚Ķ
Dalem Donk (2000)

Dalem Donk (2000)

In het kader van de nieuw¬≠bouw¬≠plan¬≠nen van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem heeft RAAP Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie in 2000 in het plan¬≠ge¬≠bied Laag Dalem, gele¬≠gen tus¬≠sen Gorin¬≠chem en Dalem een Aan¬≠vul¬≠len¬≠de Arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche Inventarisatie‚Ķ
Dalemwal, Bastion IX (2002)

Dalemwal, Bastion IX (2002)

Op 28 okto¬≠ber 2002 is door de gemeen¬≠te¬≠arche¬≠o¬≠loog Pie¬≠ter Floo¬≠re met assis¬≠ten¬≠tie van Jeroen Vaars van Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen , een arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche waar¬≠ne¬≠ming ver¬≠richt op her ter¬≠rein van Bas¬≠ti¬≠on IX‚Ķ
Dalemwal, schietbaan (2004)

Dalemwal, schietbaan (2004)

In 1891 kwam er van het Depar­te­ment van Oor­log de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­ein­de de mili­tai­ren te oefe­nen in het zui­ver gericht omgaan met wapen­tuig. In Gorinchem…
De Boezem (2010)

De Boezem (2010)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft RAAP Arche­o­lo­gisch Advies­bu­reau in maart 2010 een arche­o­lo­gisch veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in ver­band met de voor­ge­no­men bouw van een stallingsruimte…
Den Haan terrein (2007)

Den Haan terrein (2007)

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie  een defi¬≠ni¬≠tief onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd op het voor¬≠ma¬≠lig Den Haan-ter¬≠rein. Op deze loca¬≠tie heeft van¬≠af de 17de eeuw tot in de 19de eeuw ‚Ķ
Groenmarkt (2010)

Groenmarkt (2010)

Het voor­ne­men van de gemeen­te Gorin­chem om tegen de ach­ter­ge­vel van het Gor­cums Muse­um op de Groen­markt enke­le onder­grond­se vuil­con­tai­ners te plaat­sen, was de direc­te aan­lei­ding voor het uitvoeren…
Groenmarkt 8 (2003)

Groenmarkt 8 (2003)

In opdracht van woning­bouw­ver­e­ni­ging Bou­wen en Bewa­ren werd in augus­tus en sep­tem­ber 2003 een opgra­ving uit­ge­voerd op de loca­tie Groen­markt 8. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van een eer­der booronderzoek…
Groote Haar (2015)

Groote Haar (2015)

Voor de aan­leg van de ont­slui­tings­weg naar het geplan­de bedrij­ven­ter­rein Groote Haar ten noor­den van Gorin­chem werd door Arche­o­dienst BV in novem­ber 2015 op deze loca­tie een uit­ge­breid bureau-…
Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Grote Haarsekade 121‚Ää‚Äď‚Ää122 (2003)

In okto¬≠ber 2003 voer¬≠de BILAN in opdracht van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch voor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit aan de Gro¬≠te Haar¬≠se¬≠ka¬≠de te Gorin¬≠chem. Aan¬≠lei¬≠ding voor het onder¬≠zoek was de ves¬≠ti¬≠ging van een‚Ķ
Haarweg 127 (2012)

Haarweg 127 (2012)

In april 2012 is in opdracht van Van den Heu¬≠vel Ont¬≠wik¬≠ke¬≠ling & Beheer B.V. door Hol¬≠lan¬≠dia arche¬≠o¬≠lo¬≠gen een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch bureau- en boor¬≠on¬≠der¬≠zoe¬≠ken uit¬≠ge¬≠voerd op de Haar¬≠weg 127. Nadat in‚Ķ
Haarweg 23 (2006)

Haarweg 23 (2006)

Op 19 juni 2006 ont­ving BILAN van ASVZ Zuid West opdracht voor het uit­voe­ren van een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek in het plan­ge­bied Haar­weg 23. Aan­lei­ding voor dit onder­zoek was de voorgenomen…
Haarweg 85 (2019)

Haarweg 85 (2019)

Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek is uit¬≠ge¬≠voerd in het kader van de ver¬≠gun¬≠ning¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de bouw van een nieu¬≠we schuur met een omvang van 16 x 24 meter ter plaat¬≠se van de Haar¬≠weg 85. De oppervlakte‚Ķ
Hazewindhondstraat 6 (2017)

Hazewindhondstraat 6 (2017)

Dins­dag 10 okto­ber 2017 start­te Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat 6. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuw­se bebou­wing en een 18de eeuw­se water­gang waren aangetroffen,…
Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Hazewindhondstraat 8‚Ää‚Äď‚Ää10 (2015)

Tus¬≠sen 1 en 3 sep¬≠tem¬≠ber 2015 heeft Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen in opdracht van Mauri¬≠ce Archi¬≠tek¬≠ten B.V . een opgra¬≠ving uit¬≠ge¬≠voerd ter hoog¬≠te van de Haze¬≠wind¬≠hondstraat 8‚Ää‚Äď‚Ää10 in Gorin¬≠chem. De direc¬≠te aanleiding‚Ķ
Hoefslag 11 (2005)

Hoefslag 11 (2005)

Op 8 maart 2005 werd door Goma¬≠rus Scho¬≠len¬≠ge¬≠meen¬≠schap aan BILAN opdracht ver¬≠leend voor een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch voor¬≠on¬≠der¬≠zoek in het plan¬≠ge¬≠bied Schot¬≠deu¬≠ren. De aan¬≠lei¬≠ding voor dit onder¬≠zoek was de geplande‚Ķ
Kazerneplein (1997)

Kazerneplein (1997)

De aan­lei­ding van dit pro­ject was het bouw­rijp maken van het Kazer­ne­plein voor de aan­leg van een onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge en de nieuw­bouw van wonin­gen en win­kels. Het onder­zoek concentreerde…
Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Keizerstraat 2a, stadsmuur (2004)

Aan­lei­ding van deze opgra­ving was het plan van pro­ject­ont­wik­ke­laar Nij­huis te Utrecht om zeven appar­te­men­ten en een poort­wo­ning te bou­wen op een ter­rein aan de oost­zij­de van de Kei­zer­straat te…
Keizerstraat 44 (2009)

Keizerstraat 44 (2009)

De aan¬≠lei¬≠ding voor dit onder¬≠zoek was het plan van woon¬≠cor¬≠po¬≠ra¬≠tie Poort 6 om aan de Kei¬≠zer¬≠straat 44 de bestaan¬≠de bebou¬≠wing te slo¬≠pen en daar¬≠voor in de plaats een acht¬≠tal appar¬≠te¬≠men¬≠ten te  realiseren. ‚Ķ
Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

Keizerstraat 6, stadsmuur (1997)

De aan¬≠lei¬≠ding voor het onder¬≠zoek was de sloop en res¬≠tau¬≠ra¬≠tie van twee pan¬≠den aan de oost¬≠kant van de Kei¬≠zer¬≠straat (num¬≠mers 6 en 8). Tij¬≠dens het onder¬≠zoek werd een groot bouw¬≠frag¬≠ment van een spaarboog‚Ķ
Kleine Haarsekade 122 (2018)

Kleine Haarsekade 122 (2018)

In novem­ber 2018 is door Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch voor­on­der­zoek uit­ge­voerd in een plan­ge­bied aan de Klei­ne Haar­se­ka­de 122. De aan­lei­ding voor het onder­zoek is de aan­vraag van een omgevingsvergunning…
Kleine Haarsekade 125-126 (2001)

Kleine Haarsekade 125‚Ää‚Äď‚Ää126 (2001)

Op vrij¬≠dag 3 augus¬≠tus 2001 is naar aan¬≠lei¬≠ding van de voor¬≠ge¬≠no¬≠men ver¬≠koop van de loca¬≠tie en de aan¬≠vraag van een bouw¬≠ver¬≠gun¬≠ning door Arche¬≠o¬≠me¬≠dia BV in opdracht van de Mili¬≠eu¬≠dienst Zuid-Hol¬≠land Zuid‚Ķ
Knipsteeg 13-15 (2015, 2019)

Knipsteeg 13‚Ää‚Äď‚Ää15 (2015, 2019)

Van 13 tot en met 29 mei 2019 heeft De Steek¬≠proef bv een opgra¬≠ving uit¬≠ge¬≠voerd aan de Knip¬≠steeg. De aan¬≠lei¬≠ding voor het onder¬≠zoek was de geplan¬≠de nieuw¬≠bouw (plan ‚ÄėDe Speel¬≠wa¬≠gen‚Äô). Voorafgaand‚Ķ
Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

Kooiweg 2 en ongenummerd (2015)

De aan­lei­ding van het onder­zoek door ADC-Arche­o­pro­jec­ten was de aan­vraag van een omge­vings­ver­gun­ning ten behoe­ve van de bouw van een woning en een vee­stal. Op basis van het bureauonderzoek…
Kortendijk 67-69, Hendrick Hamelhuis (2007)

Kortendijk 67‚Ää‚Äď‚Ää69, Hendrick Hamelhuis (2007)

Proef¬≠sleuf Op maan¬≠dag 15 en dins¬≠dag 16 janu¬≠a¬≠ri 2007 is door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen , Zaan¬≠dijk een inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend veld¬≠on¬≠der¬≠zoek (IVO) door mid¬≠del van proef¬≠sleu¬≠ven uit¬≠ge¬≠voerd voor¬≠af¬≠gaand aan de bouw‚Ķ
Krabsteeg (1983)

Krabsteeg (1983)

In  1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krab¬≠steeg een zeer zwa¬≠re ca 9.30 m dik¬≠ke onge¬≠veer oost-west ver¬≠lo¬≠pen¬≠de muur tevoor¬≠schijn. De muur was gemet¬≠seld met ste¬≠nen van ca 25 x 12 x 5 cm, d‚Ķ
Krijtstraat 6-12, Hof heren van Arkel & Grote School (2002)

Krijtstraat 6‚Ää‚Äď‚Ää12, Hof heren van Arkel & Grote School (2002)

12 Augus¬≠tus 2002 start¬≠te een uniek arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek. In de Krijt¬≠straat, op de loca¬≠tie waar eind 2003 een nieu¬≠we V&D haar deu¬≠ren open¬≠de, kwam in een rela¬≠tief kor¬≠te tijd een enor¬≠me schat aan‚Ķ
Krinkelwinkel (2016)

Krinkelwinkel (2016)

Bin­nen het plan­ge­bied Krin­kel­win­kel zal een over­nach­tings­ha­ven wor­den gere­a­li­seerd. In het kader daar­van is in opdracht van Lie­vens­eC­SO Mili­eu B.V . door Arche­o­dienst een ver­ken­nend bodemonderzoek…
Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

Kwekelstraat 16, synagoge (2000)

‚ÄúOpgra¬≠ving naar eer¬≠gis¬≠te¬≠ren‚ÄĚ Zo beti¬≠tel¬≠de een jour¬≠na¬≠list in febru¬≠a¬≠ri 2000 ons onder¬≠zoek naar de res¬≠ten van de voor¬≠ma¬≠li¬≠ge syna¬≠go¬≠ge aan de Kwe¬≠kel¬≠straat in Gorin¬≠chem. Het was voor ons de eer¬≠ste keer ‚Ķ
Laag Dalemseweg 20 (2012)

Laag Dalemseweg 20 (2012)

ADC Arche­o­Pro­jec­ten heeft in opdracht van Inpijn Blok­poel Inge­ni­eurs in 2012 een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd voor het plan­ge­bied Laag Dalem­se­weg 20 te Dalem (gemeen­te…
Laag Dalemseweg 3 (2014)

Laag Dalemseweg 3 (2014)

Tran¬≠sect heeft in augus¬≠tus 2014 aan de Laag Dalem¬≠se¬≠weg 3 een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch voor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in een plan¬≠ge¬≠bied. De aan¬≠lei¬≠ding van het onder¬≠zoek was de aan¬≠vraag van een omge¬≠vings¬≠ver¬≠gun¬≠ning in‚Ķ
Laag Dalemseweg, plangebied Hoog Dalem (2006)

Laag Dalemseweg, plangebied Hoog Dalem (2006)

Van 12 tot en met 15 sep­tem­ber 2006 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek uit­ge­voerd in het plan­ge­bied Hoog­da­lem in de gemeen­te Gorin­chem. Het onder­zoek vond plaats op…
Lingewijk Noord (2004)

Lingewijk Noord (2004)

In opdracht van de gemeen­te Gorin­chem heeft het onder­zoeks- en advies­bu­reau voor Bouw­his­to­rie, Arche­o­lo­gie, Archi­tec­tuur­his­to­rie en Cul­tuur­his­to­rie (BAAC bv ) in 2004 een Inven­ta­ri­se­rend Archeologisch…
Lingewijk Zuid (2013)

Lingewijk Zuid (2013)

In opdracht van inge¬≠ni¬≠eurs¬≠bu¬≠reau Inven¬≠ter¬≠ra b.v . heeft Tran¬≠sect in janu¬≠a¬≠ri en mei 2013 een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch voor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in plan¬≠ge¬≠bied Lin¬≠ge¬≠wijk-Zuid in Gorin¬≠chem. De aan¬≠lei¬≠ding voor‚Ķ
Lingsesdijk 72-74 (2015)

Lingsesdijk 72‚Ää‚Äď‚Ää74 (2015)

In maart 2015 is in opdracht van Inven¬≠ter¬≠ra door Tran¬≠sect BV een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch voor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in een plan¬≠ge¬≠bied aan de Lingses¬≠dijk 72‚Ää‚Äď‚Ää74. De aan¬≠lei¬≠ding voor het onder¬≠zoek is de geplande‚Ķ
Melkheul (2000)

Melkheul (2000)

Dit arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan de Melk¬≠heul dat door Hol¬≠lan¬≠dia werd uit¬≠ge¬≠voerd, is in zeke¬≠re mate uniek. Het geeft name¬≠lijk een beeld van de bur¬≠ger¬≠lij¬≠ke mate¬≠ri¬≠√ę¬≠le cul¬≠tuur in Gorin¬≠chem van de ‚Ķ
Merwededijk 13-14 (2011)

Merwededijk 13‚Ää‚Äď‚Ää14 (2011)

In opdracht van de heer en mevrouw Van der San­den heeft ADC Arche­o­Pro­jec­ten een bureau­on­der­zoek en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van een ver­ken­nend en kar­te­rend boor­on­der­zoek uitgevoerd…
Merwededijk 42 (2011)

Merwededijk 42 (2011)

In opdracht van VM-Mon¬≠ta¬≠ge heeft Archae¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠cal Research & Con¬≠sul¬≠tan¬≠cy (ARC bv) een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch bureau-onder¬≠zoek en inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend veld¬≠on¬≠der¬≠zoek (IVO) door mid¬≠del van borin¬≠gen uitgevoerd‚Ķ
Merwededijk, nabij 80 (2012)

Merwededijk, nabij 80 (2012)

BAAC bv heeft in 2012 voor plan­ge­bied Mer­we­dedijk te Gorin­chem een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en kar­te­rend boor­on­der­zoek uit­ge­voerd. Op basis van het bureau­on­der­zoek geldt voor het plangebied…
Molenstraat 58-62 (2002)

Molenstraat 58‚Ää‚Äď‚Ää62 (2002)

Op het ach¬≠ter¬≠ter¬≠rein van de pan¬≠den Molen¬≠straat 58 ‚Äď 60 is voor¬≠af¬≠gaand aan de bodem¬≠sa¬≠ne¬≠ring door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen een waar¬≠ne¬≠ming gedaan van de opbouw van het ter¬≠rein waar tot aan het eind‚Ķ
Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Nieuwstad 7a t/m d (2009)

Bij de opgra¬≠ving van het per¬≠ceel op huis¬≠num¬≠mer 7 a‚ÄĎd aan de Nieuw¬≠stad in Gorin¬≠chem zijn de res¬≠ten bloot¬≠ge¬≠legd van de bebou¬≠wing die hier van¬≠af het eind van de 16de eeuw heeft gestaan. De bewoningsgeschiedenis‚Ķ
Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Nonnenveld 52, Bastion VII (2009)

Bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek In opdracht van Hurks Vast¬≠goed Mid¬≠den heeft RAAP Arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch Advies¬≠bu¬≠reau in juli 2009 een bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in ver¬≠band met de voor¬≠ge¬≠no¬≠men nieuw¬≠bouw Bas¬≠ti¬≠on VII aan‚Ķ
Papland 8-10 (2017)

Papland 8‚Ää‚Äď‚Ää10 (2017)

In sep¬≠tem¬≠ber 2017 is in opdracht van A. de Nijs Beheer BV door Tran¬≠sect  een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch voor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd in een plan¬≠ge¬≠bied aan het Pap¬≠land 8‚Ää‚Äď‚Ää10. De aan¬≠lei¬≠ding van het onder¬≠zoek vormt ‚Ķ
Parallelweg naast 61 (2012)

Parallelweg naast 61 (2012)

In opdracht van De Bruin Bouw¬≠ad¬≠vies & Bege¬≠lei¬≠ding heeft Archae¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠cal Research & Con¬≠sul¬≠tan¬≠cy (ARC bv) een bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek en boor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd voor een per¬≠ceel (sec¬≠tie H, num¬≠mer 150)‚Ķ
Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Rosmolensteeg-Kortendijk (2007)

Van 30 juli tot en met 2 augus¬≠tus 2007 is door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie  een aan¬≠tal proef¬≠sleu¬≠ven gegra¬≠ven, gevolgd door een defi¬≠ni¬≠tief onder¬≠zoek van 24 sep¬≠tem¬≠ber tot en met 4 okto¬≠ber 2007. De aanleiding ‚Ķ
Schepenenstraat 1-5 (2008)

Schepenenstraat 1‚Ää‚Äď‚Ää5 (2008)

Op dins¬≠dag 19 en woens¬≠dag 20 augus¬≠tus 2008 is door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen in opdracht van CV Bre¬≠de¬≠scho¬≠len¬≠bouw Gorin¬≠chem een inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend veld¬≠on¬≠der¬≠zoek (IVO-ove¬≠rig) in de vorm van borin¬≠gen uitgevoerd‚Ķ
Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)

Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 (2017)

Hama¬≠land Advies heeft in opdracht van het Rijks¬≠vast¬≠goed¬≠be¬≠drijf een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek en een ver¬≠ken¬≠nend boor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd voor het plan¬≠ge¬≠bied Spij¬≠k¬≠s¬≠edijk 2, 2a, 4 en 6 te Gorinchem.‚Ķ
Spijksedijk 56 (2009)

Spijksedijk 56 (2009)

Op 26 maart 2009 is door De Steek¬≠proef een Inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend Veld¬≠on¬≠der¬≠zoek Ove¬≠rig (IVO‚ÄĎO) uit¬≠ge¬≠voerd op een ter¬≠rein aan de Spij¬≠k¬≠s¬≠edijk 56 te Gorin¬≠chem. Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek betrof een veldonderzoek‚Ķ
Stationsweg, reizigerstunnel (2016)

Stationsweg, reizigerstunnel (2016)

Visu­als toe­kom­sti­ge situ­a­tie door Mova­res Dit arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek is opge­steld door Buro de Brug in opdracht van Mova­res . De aan­lei­ding tot dit onder­zoek zijn de geplan­de werkzaamheden…
Tinnegietersteeg (2011)

Tinnegietersteeg (2011)

Naar aan­lei­ding van geplan­de ver­bou­win­gen aan het pand op de hoek van de Tin­ne­gie­ters­steeg en de Groen­markt is door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen een bureau­on­der­zoek uit­ge­voerd, met als doel de waarde…
Tolsteeg 6 (2018)

Tolsteeg 6 (2018)

In opdracht van Van Es Archi¬≠tec¬≠ten heeft Tran¬≠sect B.V. in juli 2018 een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek (BO) uit¬≠ge¬≠voerd in een plan¬≠ge¬≠bied aan de Tol¬≠steeg 6 in Gorin¬≠chem. De aan¬≠lei¬≠ding van het onderzoek‚Ķ
Van Hoornestraat (2004)

Van Hoornestraat (2004)

In mei 2004 werd door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een inven­ta­ri­se­rend bodem­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein van de voor­ma­li­ge kleu­ter­school aan de Van Hoor­ne­straat in de Lin­ge­wijk, naar aanleiding…
Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

In opdracht van Van der Helm Mili­eu­be­heer B.V. heeft Bureau voor Arche­o­lo­gie in mei 2020 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd voor graafwerkzaamheden…
Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996)

Het kloos­ter­le­ven stond in de mid­del­eeu­wen hoog aan­ge­schre­ven. Veel jon­ge man­nen en vrou­wen zagen het als hun ide­aal zich uit het wereld­se leven terug te trek­ken om zich bin­nen de beslotenheid…
Vijfde Uitgang 5 (2018)

Vijfde Uitgang 5 (2018)

In febru­a­ri 2018 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van Allinq een arche­o­lo­gisch bureau­on­der­zoek en een aan­slui­tend inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek mid­dels ver­ken­nen­de borin­gen uitgevoerd…
Vissersdijk 76-90 (2004)

Vissersdijk 76‚Ää‚Äď‚Ää90 (2004)

In mei 2004 werd een proef­sleu­ven­on­der­zoek uit­ge­voerd aan de Vis­sers­dijk te Gorin­chem. Op de loca­tie werd de zool van een mid­del­eeuw­se dijk en een deel van een laat­mid­del­eeuw­se gracht verwacht.…
Vroedschapstraat 7-9 (2003)

Vroedschapstraat 7‚Ää‚Äď‚Ää9 (2003)

In de peri¬≠o¬≠de van 22 juli tot en met 29 juli 2003 is een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd open rond de per¬≠ce¬≠len Vroed¬≠schapstraat 7 en 9. Het onder¬≠zoek werd uit¬≠ge¬≠voerd door Hol¬≠lan¬≠dia Archeologen‚Ķ
W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

In juni 2004 is door Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen een boor¬≠on¬≠der¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd op het ter¬≠rein ‚ÄúDen Bree¬≠jen‚ÄĚ aan de W. de Vries Rob¬≠b√©¬≠weg. Oever¬≠wal Aan de zuid¬≠oost¬≠zij¬≠de van het ter¬≠rein is de aanwezigheid ‚Ķ
W. de Vries Robbéweg 2, politieregiokantoor (2003)

W. de Vries Robbéweg 2, politieregiokantoor (2003)

In de peri¬≠o¬≠de 24‚Ää‚Äď‚Ää27 febru¬≠a¬≠ri 2003 is op de loca¬≠tie W. de Vries Rob¬≠b√©¬≠weg in opdracht van Heij¬≠mans IBC Vast¬≠goed¬≠ont¬≠wik¬≠ke¬≠ling door BAAC een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek uit¬≠ge¬≠voerd. Dit betrof een Aanvullend ‚Ķ
Waaldijk 18 (2010)

Waaldijk 18 (2010)

In opdracht van Brand BBA B.V. is door Bec¬≠ker & Van de Graaf een arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch bureau¬≠on¬≠der¬≠zoek (BO) en een Inven¬≠ta¬≠ri¬≠se¬≠rend Veld¬≠on¬≠der¬≠zoek (IVO) ver¬≠ken¬≠nen¬≠de fase (door mid¬≠del van borin¬≠gen) uitgevoerd‚Ķ
Wijdschild, kasteel van de heren van Arkel (1996)

Wijdschild, kasteel van de heren van Arkel (1996)

Op 19 augus¬≠tus 1996 vond de Gor¬≠cum¬≠se ama¬≠teur¬≠ar¬≠che¬≠o¬≠loog Ton Wijkamp bij toe¬≠val een aan¬≠tal pot¬≠scher¬≠ven aan de rivier¬≠zij¬≠de van de Dalem¬≠se¬≠dijk in het Wijd¬≠schild, direct ten oos¬≠ten van de Gor¬≠cum¬≠se binnenstad. ‚Ķ
Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

In ver¬≠band met de plan¬≠nen tot het (her)oprichten van een asfalt¬≠cen¬≠tra¬≠le op het bestaan¬≠de indu¬≠strie¬≠ter¬≠rein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zui¬≠der¬≠lin¬≠ge¬≠dijk 9 was een her¬≠zie¬≠ning van het bestemmingsplan‚Ķ
Zusterstraat 19 (1999)

Zusterstraat 19 (1999)

Rond­om het per­ceel Zus­ter­straat 19, het voor­ma­lig school­ge­bouw van het Da Vin­ci Col­le­ge , heeft in janu­a­ri 1999 pro­spec­tief mili­eu­kun­dig en arche­o­lo­gisch bodem­on­der­zoek door Arni­con BV plaatsgevonden.…

Lees ook

Reacties zijn gesloten.