W. de Vries Robbéweg (2004, 2007)

Onderzoek

Wooncomplex Het Quadrant gebouwd op het voormalig garageterrein Den Breejen aan de W. de Vries Robbéweg

Woon­com­plex Het Qua­drant gebouwd op het voor­ma­lig gara­ge­ter­rein Den Breejen

In juni 2004 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een boor­on­der­zoek uit­ge­voerd op het ter­rein “Den Bree­jen” aan de W. de Vries Robbéweg.

Oeverwal

Aan de zuid­oost­zijde van het ter­rein is de aan­we­zig­heid van een oever­wal van de Linge vast­ge­steld. De situ­e­ring aan de oever van de Linge, in com­bi­na­tie met het iets hoger lig­gen dan de omge­ving maakte dit soort plaat­sen in het ver­le­den aan­trek­ke­lijk voor bewo­ning. Op de vind­plaats Kerk­eind in Arkel, gele­gen op dezelfde oever­wal, zijn spo­ren uit de Romeinse peri­ode aan­ge­trof­fen. De aan­we­zig­heid van een scherf Andenne-aar­de­werk in een boring zou kun­nen dui­den op het gebruik van de oever­wal in de Middeleeuwen.

Publicaties

Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Den Breejen, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 90. Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Den Breejen, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Holland, p. 90.
Flipbook | PDF (1 MB)
Gerritsen, S. & S. Kluiving (2004) Archeologisch booronderzoek plangebied Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 46, Zaandijk. Gerritsen, S. & S. Kluiving (2004)
Archeologisch booronderzoek plangebied Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 46, Zaandijk.
FlipbookPDF (3,32 MB)
Médard, A. (2007) Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem (CIS 22801), Hollandia reeks 166, Zaandijk. Médard, A. (2007)
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem (CIS 22801), Hollandia reeks 166, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3,32 MB)
Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Metadata

Archisnummer(s):onderzoeksmeldingen 7164 en 7337
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.905/427.890 (centrum)
Toponiem:Plangebied Den Breejen (Lingewijk)
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:S. Gerritsen
Opdrachtgever:Woningbouwvereniging BEVO, Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:24-25 juni 2004
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x45-3eya

Reacties zijn gesloten.