Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Nationale Archeologiedagen 2022

Grijp je kans : breng een bezoek tij­dens de open mid­da­gen in het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorinchem ! Normaal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruimte alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nationale Archeologiedagen van vrij­dag 17 tot en met zon­dag 19 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor…

Lees ver­der

Reünie 50 jaar NJBG Gorinchem en omstreken

Reunie 50 jaar NJBG Gorinchem

17 December 2020 was het vijf­tig jaar gele­den dat op ini­ti­a­tief van Claas van Kuilenburg in Gorinchem een afde­ling van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG) werd opge­richt. De NJBG was (en is nog steeds) een lan­de­lijke ver­e­ni­ging voor jon­ge­ren vanaf 12 jaar met belang­stel­ling voor geschie­de­nis. Populair waren vooral de…

Lees ver­der

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek

Woensdag 16 sep­tem­ber 2020 was de offi­ci­ële start van het bouw­pro­ject Helden van Gorkum. Het komend jaar wordt aan weers­zij­den van de Bagijnenwalstraat-​Lindeboom gebouwd aan 26 nieuwe wonin­gen. Voorafgaand op de bouw voerde Hollandia Archeologen deze zomer de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek uit in dit gebied. Naast de in 2019 gevonden…

Lees ver­der

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

Een kijkje in de keuken van de Magdalenazusters

In juni dit jaar heeft Hollandia Archeologen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagijnenwalstraat uit­ge­voerd. De directe aan­lei­ding hier­voor is de bouw van 26 woon­hui­zen aan weers­zijde van de Bagijnenwalstraat en de Lindeboom. Dit pro­ject staat bekend als Helden van Gorkum en wordt ont­wik­keld door Van Wijnen uit Dordrecht. Overzicht…

Lees ver­der