Kom speu­ren in het depot tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen

archeologiedagen Gorinchem groot

  Wil jij het prach­ti­ge glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar de mid­del­eeuw­se wapens die men gebruik­te bij het beleg van het kas­teel van de heren van Arkel in Wijd­schild ?  Dit kan tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen van 12 tot en met 14 okto­ber. Op deze…

Lees ver­der

Lucht­fo­to uit Twee­de Wereld­oor­log toont don­jon Blau­we Toren

Arie Saakes Gorinchem

  Ama­­teur-arche­o­loog Arie Saak­es deed enke­le maan­den gele­den een spec­ta­cu­lai­re vondst. Op een lucht­fo­to van de Roy­al Air For­ce uit 1944 meen­de hij de con­tou­ren van het don­jon van de Blau­we Toren te zien. Luchtfoto’s kun­nen veel inte­res­san­te infor­ma­tie over arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen ople­ve­ren, maar niet iede­re opna­me is geschikt. De foto moet aller­eerst op een…

Lees ver­der