Bastion II (2011)

Onderzoek

Bagijnenwalstraat voor de sloop

Bagijnenwalstraat voor de sloop

Binnen het plangebied is de bodem bij de aanleg van de bestaande woongebouwen verstoord/afgegraven tot een diepte variërend van 1,5 – 2,0 m -mv. Ter plaatse van de woningen aan de Nieuwe Walsteeg zijn heipalen aanwezig tot een diepte van circa 15 m -mv. Deze heipalen hebben slechts een beperkte verstoring van het bodemarchief tot gevolg gehad, waardoor hier nog onverstoorde archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Ter plaatse van de bij de woongebouwen aan de Lindeboom en de Bagijnenwalstraat behorende tuinen is een 0,5 – 1,0 m dikke ophogingslaag aangebracht. De bodemverstoringen die plaats hebben gevonden ten behoeve van de aanleg van de in deze tuinen gelegen schuurtjes, reiken niet dieper dan de aangebrachte ophogingslaag. Over eventuele bodemverstoringen/ophogingen ter plaatse van de tuinen behorend bij de woningen aan de Nieuwe Walsteeg zijn geen gegevens bekend.

Selectieadvies
Indien de toekomstige bodemingrepen dieper reiken dan de recente bodemverstoringen/ophogingslaag, dan adviseert Econsultancy om het plangebied nader te onderzoeken door middel van een IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven (IVO-P). Tevens wordt geadviseerd om de sloop van de ondergrondse delen van de huidige bebouwing archeologisch te laten begeleiden. Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Gorinchem), die vervolgens een selectiebesluit neemt. Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten op kleinere dieptes dan de aangegeven recente verstoringsdiepte kan nooit volledig worden uitgesloten.

Publicaties

J.H.F. Leuvering
Bureauonderzoek Bagijnenwalstraat te Gorinchem; Synthegra; Doetinchem; 2008.
Bekijk | Download (7,05 MB)

S.M. Koeman
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Bastion II te Gorinchem; Synthegra; Doetinchem; 2008.
Bekijk | Download (3 MB)

G.W.J. Spanjaard
Archeologisch bureau onderzoek Plangebied “Bastion 2” te Gorinchem in de gemeente Gorinchem; Doetinchem; 2011.
Bekijk | Download (1,65 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Bastion II (2011) 51.832481, 4.972664

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 43371
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.435/427.070 (centrum)
Toponiem:Plangebied Bastion II
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Econsultancy, Doetinchem
Projectleider:Drs. G.W. J. Spanjaard
Opdrachtgever:Kraaijeveld projectadvisering b.v.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:januari 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.