Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

 

Dins¬≠dag 2 juni start¬≠te Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen een opgra¬≠ving op het plan¬≠ge¬≠bied Bagij¬≠nen¬≠wal.  Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek wordt uit¬≠ge¬≠voerd in opdracht van pro¬≠ject¬≠ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar Van Wij¬≠nen en gaat voor¬≠af aan de bouw van 26 wonin¬≠gen in de ‚ÄėHel¬≠den van Gor¬≠kum‚Äô. Het onder¬≠zoek zal naar ver¬≠wach¬≠ting drie weken duren.

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart, de middeleeuwse stadsmuur bij  de Bagijnenwalstraat in 2019

De mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se stads¬≠muur bij  de Bagij¬≠nen¬≠wal¬≠straat (2019)

Op basis van eer¬≠der uit¬≠ge¬≠voerd voor¬≠on¬≠der¬≠zoek in 2008, 2011, 2012 en 2019, zijn de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche ver¬≠wach¬≠tin¬≠gen voor dit gebied hoog. Zo werd tij¬≠dens het proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek vorig jaar een deel van de mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se ves¬≠ting¬≠muur onder¬≠zocht. Door een aan¬≠pas¬≠sing in het palen¬≠plan van de nieuw¬≠bouw kan deze muur ver¬≠der gespaard blij¬≠ven. Het hui¬≠dig onder¬≠zoek con¬≠cen¬≠treert zich nu op de ove¬≠ri¬≠ge vond¬≠sten, zoals een deel van een kade¬≠muur, res¬≠ten van een leer¬≠looi¬≠e¬≠rij en het vroe¬≠ge¬≠re pesthuis.

Luchtfoto met het onderzoeksgebied in rood omkaderd

Lucht­fo­to met het onder­zoeks­ge­bied in rood omkaderd

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

  Woens¬≠dag 16 sep¬≠tem¬≠ber 2020 was de offi¬≠ci¬≠√ę¬≠le start van het bouw¬≠pro¬≠ject Hel¬≠den van Gor¬≠kum. Het komend jaar wordt aan weerszijden ‚Ķ

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

  In juni dit jaar heeft Hol¬≠lan¬≠dia Arche¬≠o¬≠lo¬≠gen de laat¬≠ste fase van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan de Bagij¬≠nen¬≠wal¬≠straat uit¬≠ge¬≠voerd. De directe ‚Ķ

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019)

Bagijnenwalstraat-Lindeboom en Bastion II (2008, 2011, 2012, 2019)

Voorafgaand aan de laatste fase van het archeologisch onderzoek: de opgraving, was al vanaf 2008 vooronderzoek uitgevoerd. Vanwege de economische crisis in 2012 werd na de sloop van de oude bebouwing...

Reacties zijn gesloten.