Een kijk­je in de keu­ken van de Gorcumse Magdalenazusters

  De afge­lo­pen weken heeft Hollandia Archeologen de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Bagijnenwalstraat uit­ge­voerd. De direc­te aan­lei­ding hier­voor is de bouw van 26 woon­hui­zen aan weers­zij­de van de Bagijnenwalstraat en de Lindeboom. Dit pro­ject staat bekend als Helden van Gorkum en wordt ont­wik­keld door Van Wijnen uit Dordrecht. In…

Lees ver­der

Opgraving plan­ge­bied Bagijnenwal 2 juni gestart

  Dinsdag 2 juni start­te Hollandia Archeologen een opgra­ving op het plan­ge­bied Bagijnenwal.  Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt uit­ge­voerd in opdracht van pro­ject­ont­wik­ke­laar Van Wijnen en gaat voor­af aan de bouw van 26 wonin­gen in de ‘Helden van Gorkum’. Het onder­zoek zal naar ver­wach­ting drie weken duren. Op basis van het eer­der uit­ge­voerd voor­on­der­zoek in…

Lees ver­der