Brochure onderzoek Bagijnenwalstraat en Lindeboom

Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek, opgraving Bagijnenwalstraat Lindeboom Gorinchem

Woensdag 16 sep¬≠tem¬≠ber 2020 was de offi¬≠ci¬≠√ęle start van het bouw¬≠pro¬≠ject Helden van Gorkum. Het komend jaar wordt aan weers¬≠zij¬≠den van de Bagijnenwalstraat-‚ÄčLindeboom gebouwd aan 26 nieuwe woningen.

Voorafgaand op de bouw voerde Hollandia Archeologen deze zomer de laat­ste fase van het arche­o­lo­gisch onder­zoek uit in dit gebied. Naast de in 2019 gevon­den mid­del­eeuwse stads­muur wer­den geheel onver­wacht de keu­kens van een 15e eeuws vrou­wen­kloos­ter, een molen en res­ten van een leer­looi­e­rij opgegraven.

Projectontwikkelaar Van Wijnen vindt het belang­rijk dat ook de toe­kom­stige bewo­ners van de Helden van Gorkum het ver­haal van deze plek ken­nen en maakte daarom samen met Hollandia Archeologen een bro­chure met een samen­vat­ting van de voor­lo­pige resul­ta­ten van het onderzoek.

De Grienden VOF (2020) Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek De Grienden VOF (2020)
Helden van Gorkum, de helden van vroeger. Het verhaal van de plek, Hoornaar.
Flipbook | PDF (4 MB)

Lees ook

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

Een kijkje in de kloosterkeuken van de Magdalenazusters

In juni dit jaar heeft Hollandia Archeologen de laat¬≠ste fase van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan de Bagijnenwalstraat uitgevoerd. ‚Ķ

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

Opgraving plangebied Bagijnenwal gestart

Dinsdag 2 juni startte Hollandia Archeologen een opgra¬≠ving op het plan¬≠ge¬≠bied Bagijnenwal. Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek wordt uit¬≠ge¬≠voerd in opdracht van ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.