Oudste publicaties over de geschiedenis van Gorinchem

Een selectie uit de oudste publicaties over de geschiedenis van Gorinchem nu digitaal op een rijtje. Een belangrijk deel van deze uitgaves is tegenwoordig helaas steeds vaker nog enkel in archieven en universiteitsbibliotheken te raadplegen. 

Van de eerste kronieken van Dirck Franckensz. Pauw (1483) en Abraham Kemp (1656), de uitgaves van Cornelis van Zomeren (1755), H.A. van Goch (1898) en W.F. Emck (1914 en 1929), tot de meer kritisch wetenschappelijke publicaties van H. Bruch (1931 en 1940), W.A. van der Donk (1930-1965) en G.C. Labouchère (1931).

Oudste publicaties over de geschiedenis van Gorinchem

In de jaren '60 waren met name H. van Hoogdalem en vooral H.F. van Peer zeer actief. Zij publiceerden voor een groot publiek vaak korte artikelen in het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, waarvan Van Peer hoofdredacteur was. Het merendeel van deze krantenartikelen verscheen ook gebundeld in "Oud Gorcum Varia" (1960-1966), als uitgave van de historische vereniging Oud-Gorcum.

Het aanstellen van A.J. Busch als gemeentearchivaris (1969) en de opening van een nieuw archiefgebouw in de Molenstraat luidden een nieuw tijdperk in. Gorinchem kreeg vanaf dan een professioneel toegankelijk archief en Busch werd regelmatig gevraagd hierin onderzoek te verrichten. Dit leidde tot een stroom publicaties van zijn hand.

Omslag:Titelbeschrijving:
Aa, A.J. van der (1836-1851) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 677Aa, A.J. van der (1843)
Gorinchem, in : Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 4, Gorinchem, p. 671-697.
WorldCat | Google Books | PDF (67 MB)
Aa, A.J. van der (1848) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem. p. 403.Aa, A.J. van der (1848)
Wijdschild (Het), in : Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem, p. 403.
WorldCat | Google Books | PDF (44 MB)
Aa, A.J. van der (1848) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem. p. 585.Aa, A.J. van der (1848)
Wolpheren, in : Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem, p. 585.
WorldCat | Google Books | PDF (44 MB)
Bijl, A. (1986) De Arkelse Oorlog (1401-1412). Een vete tussen Jan van Arkel en Willem van Beieren, graaf van Holland, Merewade Reeks 9, Gorinchem.Bijl, A. (1986)
De Arkelse Oorlog (1401-1412). Een vete tussen Jan van Arkel en Willem van Beieren, graaf van Holland, Merewade Reeks 9, Gorinchem.
WorldCat | PDF (10 MB)
Boudestein, W.J. (1992) Muntslag te Gorinchem 1583-1591, Historische Reeks Oud-Gorcum 5, Gorinchem.
Boudestein, W.J. (1992)
Muntslag te Gorinchem 1583-1591. Munten, muntheren, muntmeesters, muntstempels en munthuizen, Historische Reeks Oud-Gorcum 5, Gorinchem.
WorldCat | PDF (12 MB)
Bruch, H. (1931) Dirck Franckensz Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des Lants van Arkel ende der Stede van Gorcum, proefschrift, Amsterdam.Bruch, H. (1931)
Dirck Franckensz Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des Lants van Arkel ende der Stede van Gorcum, proefschrift, Amsterdam.
WorldCat | PDF (12 MB)
Bruch, H. (1940) Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gorinchem. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3. reeks, no. 8, Utrecht.Bruch, H. (1940)
Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gorinchem. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3. reeks, no. 8, Utrecht.
WorldCat | PDF (34 MB)
Busch, A.J. (1973) Van een oud gasthuis tot 't Nieuwe Gasthuis, Gorinchem.Busch, A.J. (1973)
Van een oud gasthuis tot 't Nieuwe Gasthuis, Gorinchem.
WorldCat | PDF (800 kB)
Busch, A.J. (1975) Monumenten in Gorinchem, GorinchemBusch, A.J. (1975)
Monumenten in Gorinchem, Gorinchem.
WorldCat | PDF (1 MB)
Busch, A.J. (1978) Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen, Merewade, facetten van Gorcums verleden 1, Gorinchem.Busch, A.J. (1978)
Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen, Merewade, facetten van Gorcums verleden 1, Gorinchem.
WorldCat | PDF (8 MB)
Gorinchem in bedrijfBusch, A.J. (1992)
Gorinchem in bedrijf, Midden-Holland in bedrijf-reeks 5, Alphen aan den Rijn.
WorldCat | PDF (19 MB)
Grote Kerk en TorenBusch, A.J. (1994)
Grote Kerk en Toren, Gorcumse Monumentenreeks 2, Gorinchem.
WorldCat | PDF (5 MB)
Busch, A.J. (2000) Waar bleef het vuil van Gorinchem, Gorinchem.Busch, A.J. (2000)
Waar bleef het vuil van Gorinchem, Gorinchem.
PDF (7 MB)
Cerutti-Uijen, T. (1995)
'Niet uit zucht tot praalvertoon of weelde'. Zes eeuwen stadhuizen in Gorcum, Gorcumse Monumentenreeks 3, Gorinchem.
WorldCat | PDF (8 MB)
Met bedaarden ijverDijk, R.F. van, C. de Ruiter, B. Stamkot en J.F. Walraven (1997)
Met bedaarden ijver. Bij het afscheid van stadsarchivaris A.J. Busch, Gorinchem.
PDF (7 MB)
Dingemans, W.J. (1913) Iets over Gorinchem en de Heilige Geestkapel, in: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond tweede serie, 6 nr. 4-5, Leiden, p. 182-188Dingemans, W.J. (1913)
Iets over Gorinchem en de Heilige Geestkapel, in: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond tweede serie, 6 nr. 4-5, Leiden, p. 182-188.
PDF (1 MB)
Dingemans, W.J. (1914) Iets over het Museum der Vereeniging Oud-Gorcum in het huis Dit is in Bethlehem, Gorinchem.Dingemans, W.J. (1914)
Iets over het Museum der Vereeniging Oud-Gorcum in het huis Dit is in Bethlehem, Gorinchem
PDF (4 MB)
Donk, W.A. van der (1930) Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.Donk, W.A. van der (1930)
Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.
WorldCat | PDF (1 MB)
Donk, W.A. van der (1932), Iets over Gorcum's oudste stadsrecht (1287).Donk, W.A. van der (1932)
Iets over Gorcum's oudste stadrecht (1287), s.l.
WorldCat | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1938) De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1938)
De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, s.l.
WorldCat | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1949-1950) In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1950)
In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.
WorldCat | PDF (11 MB)
Donk, W.A. van der (1955) De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1955)
De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.
WorldCat | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1965) Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1965)
Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.
WorldCat | PDF (4 MB)
Emck, W.F. (1914) Oude namen van huizen en straten in Gorinchem, Gorinchem, p. 24-25.Emck, W.F. (1914)
Oude namen van huizen en straten in Gorinchem, Gorinchem.
WorldCat | PDF (5 MB)
Emck, W.F. (1926) Kroniek van Gorinchem. Geschiedkundige en Andere Aantekeningen in Chronologische volgorde 1230-1927.Emck, W.F. (1929)
Kroniek van Gorinchem. Geschiedkundige en Andere Aantekeningen in Chronologische volgorde 1230-1927, Gorinchem.
WorldCat | PDF (6 MB)
Estius, W. (1841) Geschiedenis der heylige Martelaers van Gorcum (vertaald door A.V.D.K.), Gent.Estius, W. (1841)
Geschiedenis der heylige Martelaers van Gorcum (vertaald door A.V.D.K.), Gent.
WorldCat | Google Books | PDF (8 MB)
Goch, H.A. van (1898) Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en Oudheidkundige Aanteekeningen betreffende de Stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen, Gorinchem.Goch, H.A. van (1898)
Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en Oudheidkundige Aanteekeningen betreffende de Stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen, Gorinchem.
WorldCat | PDF (50 MB)
Goch, H.A. van (1915) Uittreksel uit het dagboek van den Heer Matthijs Snoeck Huibertszoon, in leven burgemeester van Gorinchem (Geb. 22 sept. 1744, gest. 14 maart 1816), Amsterdam.Goch, H.A. van (1915)
Uittreksel uit het dagboek van den Heer Matthijs Snoeck Huibertszoon, in leven burgemeester van Gorinchem (Geb. 22 sept. 1744, gest. 14 maart 1816), Amsterdam.
WorldCat | PDF (9 MB)
Goch, H.A. van (1932) Een en ander over de Gorkumsche Schuttengilden en hun Doelen, s.l.Goch, H.A. van (1932)
Een en ander over de Gorkumsche schuttengilden en hun doelen, s.l.
WorldCat | PDF (8 MB)
D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht.Gouthoeven, W. van & J. Severs (1620)
D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht. Van nieus. oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe gheslacht-registeren ende genealogyen der voornaemster edelen, midtsgaders, steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt, Dordrecht.
WordCat | Internet Archive
Beleg bombardement en overgave van GorinchemGraaff, D. de (1814)
Verhaal betrekkelyk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem, in de winter van 1813 en 1814, Gorinchem
WorldCat | Google Books | PDF (7 MB)
Hoogdalem, H. van (1972) Waar woonden de 'lieden' van Benthem? In of bij Gorinchem?, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 4, nr. 6, p. 295-299.Hoogdalem, H. van (1972)
Waar woonden de 'lieden' van Benthem? In of bij Gorinchem?, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 4, nr. 6, p. 295-299.
PDF (6 MB)
Horsthuis, A. (1997)Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.Horsthuis, A. (1997)
Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.
WorldCat | PDF (5 MB)
Huijsmans, J. (1917) Bijdragen tot de geschiedenis der katholieken te Gorcum sedert 1572, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 43, Utrecht, p. 193-232.Huijsmans, J. (1917)
Bijdragen tot de geschiedenis der katholieken te Gorcum sedert 1572, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 43, Utrecht, p. 193-232.
WorldCat | PDF (7 MB)
Janssen, L.J.F. (1858) De Muurschilderijen der St. Janskerk te Gorinchem. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Middeleeuwsche Kunst in Nederland, Amsterdam.Janssen, L.J.F. (1858)
De Muurschilderijen der St. Janskerk te Gorinchem. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Middeleeuwsche Kunst in Nederland, Amsterdam.
WorldCat | Google Books | PDF (4 MB)
Jorissen, Th. (1887) Memoriën van mr. Diderik van Bleyswijk: vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van BabyIoniënbroek, raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz., enz., 1734-1755, UtrechtJorissen, Th. (1887)
Memoriën van mr. Diderik van Bleyswijk: vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van BabyIoniënbroek, raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz., enz., 1734-1755, Werken van het Historisch Genootschap. Nieuwe Serie 45, Utrecht
WorldCat | PDF (14 MB)
Kemp, A. (1656) Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem, p. 37-38.Kemp, A. (1656)
Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem.
WorldCat | Google Books | PDF (28 MB)
Labouchère, G.C. (1931) Aanteekeningen over monumenten te Gorinchem, Schelluinen, Woudrichem, Loevestein en Zalt-Bommel, in: Oudheidkundig Jaarboek 3, nr. 11, p. 55-59Labouchère, G.C. (1931)
Aanteekeningen over monumenten te Gorinchem, Schelluinen, Woudrichem, Loevestein en Zalt-Bommel, in: 3e serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, Oudheidkundig Jaarboek 11, nr. 2.
WorldCat | PDF (14 MB)
Nijs, T. de et al. (1998)
De Lingehaven. Van Vracht naar Vreugd, Gorinchem.
WorldCat | PDF (15 MB)
Oud Gorcum Varia 1960, Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1960
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (6 MB)
Oud Gorcum Varia 1961. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging Oud Gorcum Varia 1961
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (11 MB)
Oud Gorcum Varia 1962. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging Oud Gorcum Varia 1962
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (4 MB)
Oud Gorcum Varia (1963) Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1963
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (7 MB)
Oud Gorcum Varia (1964) Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1964
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (13 MB)
Oud Gorcum Varia 1965. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging Oud Gorcum Varia 1965
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (4 MB)
Oud Gorcum Varia (1966) Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.Oud Gorcum Varia 1966
Oud Gorcum Varia. Overdruk uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, uitgegeven door de Historische Vereniging "Oud Gorcum", Gorinchem.
WorldCat | PDF (8 MB)
Paffenrode, J. van (1669) Gedichten van J. van Paffenrode, vrij-heer van Ghussignies. Versamelt en uytgegeven door P.V. (Paulus Vinck), Gorinchem.Paffenrode, J. van (1669)
Gedichten van J. van Paffenrode, vrij-heer van Ghussignies. Versamelt en uytgegeven door P.V. (Paulus Vinck), Gorinchem.
WorldCat | Internet Archive
Peer, H.F. van (1962)<br />
Sterke Gorcumse Verhalen, Gorinchem.Peer, H.F. van (1962)
Sterke Gorcumse Verhalen,
Gorinchem.
WorldCat | PDF (8 MB)
H.F. van Peer (1972), Van Gorcums ontstaan tot Gorcums sanering, GorinchemPeer, H.F. van (1962)
Van Gorcums ontstaan tot Gorcums sanering, Gorinchem.
WorldCat | PDF (5 MB)
Rollin Couquerque, L.M. (1903) La monnaie du roi Antoine de Portugal à Gorinchem (Gorcum), 1583-1591, Amsterdam.Rollin Couquerque, L.M. (1903)
La monnaie du roi Antoine de Portugal à Gorinchem (Gorcum), 1583-1591,
Amsterdam.
WorldCat | Delpher
Sabron, F.H.A. (1902) De Vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart 1814, Breda.Sabron, F.H.A. (1902)
De Vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart 1814, Breda.
WorldCat | PDF (15 MB)
Stamkot, B. (1982) Geschiedenis van de stad Gorinchem, Merewade reeks 5, Gorinchem.Stamkot, B. (1982)
Geschiedenis van de stad Gorinchem, Merewade, facetten van Gorcums verleden 5, Gorinchem.
WorldCat | PDF (20 MB)
Stamkot, B., (1989) Joods Gorcum 1349-1964. Een gedenkboek, Merewade-reeks 11, Gorinchem.Stamkot, B. (1989)
Joods Gorcum 1349-1964. Een gedenkboek, Merewade, facetten van Gorcums verleden 11, Gorinchem.
WorldCat | PDF (17 MB)
Wit, S. de (1928) De statie der paters Minderbroeders te Gorcum, 1628 28 October 1928, Amerzoden.Wit, S. de (1928)
De statie der paters Minderbroeders te Gorcum, 1628 28 October 1928, Amerzoden.
WorldCat | PDF (4 MB)
Zomeren, C. van (1755) Beschryvinge der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel, zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden, nevens der zelver voorregten, handvesten, previlegien, en regerings vorm alles t'zamengestelt en getrokken uit oude handschriften, memorien, brieven, en egte bewysstukken, eertyds by een verzamelt door de Heer en Mr. Cornelis van Zomeren, en nu in order gebragt door Z.H.H.T. , Gorinchem, p. 151-152.Zomeren, C. van (1755)
Beschryvinge der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel, zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden, nevens der zelver voorregten, handvesten, previlegien, en regerings vorm alles t'zamengestelt en getrokken uit oude handschriften, memorien, brieven, en egte bewysstukken, eertyds by een verzamelt door de Heer en Mr. Cornelis van Zomeren, en nu in order gebragt door Z.H.H.T. , Gorinchem.
WorldCat | Google Books | PDF (29 MB)
De boekjes van W.A. van der Donk (1894-1972)

De boekjes van W.A. van der Donk (1894−1972)

Gebo­ren Gor­cu­mer Wil­hel­mus Adri­a­nus van der Donk (1894−1972) was van­uit Amster­dam actief als Sta­ten­lid en later ook gede­pu­teerde voor de ...

De boekjes van Willem Frederik Emck (1869-1929)

De boekjes van Willem Frederik Emck (1869−1929)

Wil­lem Fre­de­rik Emck wordt in 1869 te Gorin­chem gebo­ren. Zijn gelijk­na­mige vader werkt dan voor het gemeen­te­be­stuur als bode. Zoals ...

Reacties zijn gesloten.