Speuren door het depot of zelf je eigen tegeltje ontwerpen ?

 

Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot van Gorin¬≠chem. Nor¬≠maal gespro¬≠ken kun je het depot en de werk¬≠ruim¬≠te alleen op afspraak bezoe¬≠ken. Maar tij¬≠dens de Nati¬≠o¬≠na¬≠le Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠da¬≠gen van vrij¬≠dag 11 tot en met zon¬≠dag 13 okto¬≠ber 2019 zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo¬≠pend voor publiek. De toe¬≠gang is gratis.

Archeologiedagen Gorinchem 2019

Programma

  • Kin¬≠de¬≠ren (8‚ąí12 jaar) kun¬≠nen op vrijdag‚ÄĎ, zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag naar vond¬≠sten zoe¬≠ken met een metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor of opdrach¬≠ten uit¬≠voe¬≠ren tij¬≠dens een speur¬≠rou¬≠te. Voor de bes¬≠te speur¬≠ders valt daar¬≠mee een heus diplo¬≠ma te behalen !
  • (Jon¬≠ge¬≠re) kin¬≠de¬≠ren kun¬≠nen een eigen tegel¬≠tje voor thuis ontwerpen.
  • Op zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag kun je tij¬≠dens het vond¬≠sten¬≠spreek¬≠uur je eigen vond¬≠sten laten beoor¬≠de¬≠len door depot¬≠be¬≠heer¬≠der Mar¬≠tin Veen.

Gorcumse tegeltjes

Afge­lo­pen zomer werd tij­dens de ver­bou­wing van een oude kel­der aan de Lan­gen­dijk een gro­te hoe­veel­heid tegel­tjes gevon­den. De vondst kreeg veel aan­dacht in AD Rivie­ren­land. Tij­dens de open dagen kun je zien wat er onder­tus­sen met deze tegel­tjes gebeurde.

Wand¬≠te¬≠gels met cupido‚Äôs ca. 1650‚Ää‚Äď‚Ää1675 (klik thumb¬≠nails voor vergroting)

Van Prehistorie tot Tweede Wereldoorlog

In het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot vind je alle vond¬≠sten die tij¬≠dens opgra¬≠vin¬≠gen in Gorin¬≠chem zijn aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Een enor¬≠me col¬≠lec¬≠tie. Vari¬≠√ę¬≠rend van pre¬≠his¬≠to¬≠ri¬≠sche vuur¬≠ste¬≠nen werk¬≠tuig¬≠jes, gevon¬≠den op de Dalem¬≠donk, tot een reus¬≠ach¬≠ti¬≠ge zee¬≠mijn uit de Twee¬≠de Wereld¬≠oor¬≠log, ooit opge¬≠vist uit de Merwede.

Het depot is geen muse­um, maar heeft als belang­rij­ke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorin­chem is de eni­ge gemeen­te in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt gerund.

Adres

Arkels¬≠edijk 24
4206 AC Gorinchem
(0183) 66 01 78

De ingang is aan de dijk­zij­de van de brandweerkazerne.

 

Reacties zijn gesloten.