Speuren door het depot of zelf een eigen tegeltje ontwerpen ?

 

Archeologiedagen Gorinchem 2019

Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorin­chem. Nor­maal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruim­te alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen van vrij­dag 11 tot en met zon­dag 13 okto­ber zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is gra­tis.

Programma

  • Kin¬≠de¬≠ren (8‚ąí12 jaar) kun¬≠nen op vrijdag‚ÄĎ, zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag naar vond¬≠sten zoe¬≠ken met een metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor of opdrach¬≠ten uit¬≠voe¬≠ren tij¬≠dens een speur¬≠rou¬≠te. Voor de bes¬≠te speur¬≠ders valt daar¬≠mee een heus diplo¬≠ma te beha¬≠len !
  • (Jon¬≠ge¬≠re) kin¬≠de¬≠ren kun¬≠nen een eigen tegel¬≠tje voor thuis ont¬≠wer¬≠pen.
  • Op zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag kun je tij¬≠dens het vond¬≠sten¬≠spreek¬≠uur je eigen vond¬≠sten laten beoor¬≠de¬≠len door depot¬≠be¬≠heer¬≠der Mar¬≠tin Veen.

Gorcumse tegeltjes

Afge­lo­pen zomer werd tij­dens de ver­bou­wing van een oude kel­der aan de Lan­gen­dijk een gro­te hoe­veel­heid tegel­tjes gevon­den. De vondst kreeg veel aan­dacht in AD Rivie­ren­land. Tij­dens de open dagen kun je zien wat er onder­tus­sen met deze tegel­tjes gebeur­de.

Wand¬≠te¬≠gels met cupido‚Äôs ca. 1650‚Ää‚Äď‚Ää1675 (klik thumb¬≠nails voor ver¬≠gro¬≠ting)

Van Prehistorie tot Tweede Wereldoorlog

In het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot vind je alle vond¬≠sten die tij¬≠dens opgra¬≠vin¬≠gen in Gorin¬≠chem zijn aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Een enor¬≠me col¬≠lec¬≠tie. Vari¬≠√ę¬≠rend van pre¬≠his¬≠to¬≠ri¬≠sche vuur¬≠ste¬≠nen werk¬≠tuig¬≠jes, gevon¬≠den op de Dalem¬≠donk, tot een reus¬≠ach¬≠ti¬≠ge zee¬≠mijn uit de Twee¬≠de Wereld¬≠oor¬≠log, ooit opge¬≠vist uit de Mer¬≠we¬≠de.

Het depot is geen muse­um, maar heeft als belang­rij­ke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorin­chem is de eni­ge gemeen­te in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt gerund.

Adres

Arkels­edijk 24
4206 AC Gorin­chem
(0183) 66 01 78

De ingang is aan de dijk­zij­de van de brand­weer­ka­zer­ne.

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.