Dalem Donk (2000)

Onderzoek

Dalem Donk

In het kader van de nieuwbouwplannen van de gemeente Gorinchem heeft RAAP in 2000 in het plangebied Laag Dalem, gelegen tussen Gorinchem en Dalem een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uitgevoerd.

Hoewel de verwachting was dat de pleistocene afzettingen voor dit onderzoek op een te grote diepte bevonden, werd tijdens het karterend booronderzoek in het centrale deel van het plangebied toch een rivierduin (donk) aangetroffen. De “Dalemse Donk” was voorafgaande aan dit onderzoek onbekend. Opvallend is dat de top van de donk aan de oppervlakte ligt. Dat de zandige formatie tijdens geologische en bodemkundige karteringen niet werd opgemerkt, was mogelijk te wijten aan een gedeeltelijke afdekking met overslagafzettingen. Een deel van de top van de donk is opgenomen in de kleiige bouwvoor. Waarschijnlijk is de donk met een laag klei overdekt geweest.

Impressie van het leven op een donk, tekening Kevin Wilson

Door het verlagen van  de grondwaterspiegel is het gebied rondom de donk ingeklonken, waardoor deze tegenwoordig als een verhoging in het huidige landschap zichtbaar is. Tijdens de oppervlaktekartering werd op de donktop een concentratie prehistorisch aardewerk en vuurstenen artefacten aangetroffen. De omvang van de oppervlakteconcentratie is ca. 75 bij 35 m.

Vroeg Neolithicum

De samenstelling van het materiaal duidt op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein uit het Vroeg Neolithicum. Tijdens het waarderend booronderzoek zijn op de flanken van de donk afvallagen uit zes verschillende perioden aangetroffen. Deze afvallagen strekken zich tot 20 m vanaf de donk in het omliggende veen of klei uit. De afvallagen werden op verschillende niveaus aangetroffen. Op grond van de aanhechtingshoogte van de afvallagen met de donk zijn die gedateerd. De datering van de lagen varieert van 2200 tot 4150 voor Chr. De afvallagen werden zowel in de rondom de donk aanwezige kleilagen als in het veen aangetroffen.

Duimkrabbers, vuursteen

Publicaties

Broeken, A. (2006) Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem, p. 62-69. Broeken, A. (2006)
Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 15, Gorinchem, p. 62-69.
Flipbook | PDF (3MB)
Jansen, B. & D.H. de Jager (2000) Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem. Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 603, Amsterdam. Jansen, B. & D.H. de Jager (2000)
Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem. Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), RAAP-rapport 603, Amsterdam.
Flipbook | PDF (3,72 MB)
Jansen, B. (2001) Gorinchem, Laag Dalem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2000, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 33, p. 84. Jansen, B. (2001)
Gorinchem, Laag Dalem, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 2000, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 33, p. 84.
Flipbook | PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2000) Dalemse donk ontdekt, in : Grondig Bekeken, 15 nr. 3, p. 21. Koorevaar, T. (2000)
Dalemse donk ontdekt, in : Grondig Bekeken, 15 nr. 3, p. 21.
PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (2000) Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven, in : Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 65. Koorevaar, T. (2000)
Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven, in : Oud-Gorcum Varia 17 nr. 46, p. 65.
PDF (12 MB)
Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006) De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20-22. Mispelaar, A. van, C. Nyst & M. van Loon red. (2006)
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten, Amsterdam, p. 20-22.
Flipbook |PDF (4,48 MB)
Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001) Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem, archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk, RAAP-rapport 749, Amsterdam. Smit, B.I. & J.W. de Kort (2001)
Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem, archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk, RAAP-rapport 749, Amsterdam.
Flipbook | PDF (3,79 MB)
Raemaekers, D.C.M. (2002) Plangebied Laag Dalem, gemeente  Gorinchem. Effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats "Dalemse Donk", RAAP-rapport 783, Amsterdam. Raemaekers, D.C.M. (2002)
Plangebied Laag Dalem, gemeente  Gorinchem. Effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats “Dalemse Donk”, RAAP-rapport 783, Amsterdam.
Flipbook | PDF (69,67 MB)

Media

Dalem Donk bewaart schat, Informatiebord bij archeologisch rijksmonument

Dalem Donk bewaart schat, Informatiebord bij archeologisch rijksmonument

GORINCHEM - Wie over het fietspad over de Dalemse Donken raast, heeft vast niet in de gaten dat dit één van de bijzonderste plekken in Nederland i...
Dalem donk ligt rond archeologische vindplaats

Dalem donk ligt rond archeologische vindplaats

GORINCHEM -  De woningen van de derde en laatste donk van het succesvolle woningbouwproject de Dalemse Donken is nu in de verkoop. De derde ...
Dalemse donk een topper voor archeologen

Dalemse donk een topper voor archeologen

GORINCHEM -  De Alblasserwaard is één groot geschiedenisboek. De molens van Kinderdijk herinneren aan de Alblasserwaardse strijd tegen het wa...
Ondergrondse sporen van Steentijdbewoners bewaard

Ondergrondse sporen van Steentijdbewoners bewaard

GORINCHEM - Gorinchem heeft er een rijksmonument bij: de Dalemse donk in de nieuwbouwwijk ten zuiden van de Van Andel Spruytlaan. Diep in de ...
Onzichtbare sporen zijn waardevol

Onzichtbare sporen zijn waardevol

GORINCHEM - We kunnen alleen maar raden wat er precies verborgen ligt in de Dalemse donk . Maar dat er in de nieuwe steentijd al mensen woonden,...

Metadata

 

Archisnummer(s):OM: 3114, 3433, zie ook OM: 33767 (rapport onbekend)
onderzoeksnummer: 327
monumentnummer: 15562
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:128.303/426.808
Toponiem:Plangebied Laag Dalem
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI)
Uitvoerder:RAAP Archeologisch Adviesbureau bv, Weesp
Projectleider:Drs. B. Jansen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem en Tauw BV
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:januari 2000
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot gemeente Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x3t-x3zq

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.