Dalem donk ligt rond archeologische vindplaats

GORIN­CHEM – De wonin­gen van de derde en laat­ste donk van het suc­ces­volle woning­bouw­pro­ject de Dalemse Don­ken is nu in de ver­koop. De derde donk, de Dalem donk, is mis­schien wel de meest bij­zon­dere uit het woning­bouw­pro­ject. De wonin­gen van de derde donk ver­rij­zen name­lijk naast een arche­o­lo­gi­sche vind­plaats. De 43 wonin­gen wor­den even­eens gebouwd in een jaren ’30-stijl.

Dalem donk ligt rond archeologische vindplaats

Dalemse Donk

De speel­weide is ove­ri­gens niet de enige plek waar her­in­nerd wordt aan het oude ver­le­den van de Dalem Donk. Door alle don­ken loopt name­lijk een kuns­t­route. De vorm van de route is bepaald door de con­tou­ren van de arche­o­lo­gi­sche donk die er vroe­ger gele­gen was. Omdat de route zowel door natuur­ge­bied loopt, maar ook door stra­ten en pri­vé­ter­rein, is de kuns­t­route niet overal zicht­baar en toe­gan­ke­lijk. Daar waar moge­lijk is de route wel gemar­keerd. De Dalemse Don­ken is een chi­que en ruim opge­zette woon­wijk. Ten oos­ten van de his­to­ri­sche kern van Gorin­chem wor­den in totaal ca. 225 wonin­gen gere­a­li­seerd, bestaande uit vrij­staande wonin­gen en twee-onder-een-kap wonin­gen, ont­wor­pen door Hans van Egmond en INBO Archi­tec­ten. Voor infor­ma­tie web­site www​.deda​lem​se​don​ken​.nl.

De Stad Gorinchem
22-11-2005

Reacties zijn gesloten.