De boekjes van W.A. van der Donk (1894−1972)

Drs. W.A. van der Donk (1958), Provinciale Atlas Noord-Holland

Drs. W.A. van der Donk (1958)

Geboren Gorcumer Wilhelmus Adrianus van der Donk (1894-1972) was vanuit Amsterdam actief als Statenlid en later ook gedeputeerde voor de Katholieke Volkspartij (KVP).  Daarnaast was hij werkzaam als repetitor (examenbegeleider) voor studenten.

Van der Donk bleef contact met Gorinchem houden en richtte zijn belangstelling op de geschiedenis van de stad. Via krantenartikelen en brochures wist hij de gemiddelde Gorcumer te bereiken, maar behield daarbij een modern kritische benaderingswijze.

Met het eerste artikel 'Iets over Gorcum's ouderdom en eerste stadrecht' nam hij dan ook meteen afstand van Van Goch1 en Emck2 Onder de verzameltitel 'Gorcumse Oudheden' behandelde Van der Donk verschillende onderwerpen.

Zijn interesse voor de geschiedschrijver Kemp3 en de bijdrage over de Martelaren van Gorcum kwam op milde wijze voort uit zijn katholieke achtergrond.4

 

Donk, W.A. van der (1930) Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.Donk, W.A. van der (1930)
Iets over Gorcum's Ouderdom en eerste Stadrecht, s.l.
Flipbook | PDF (1 MB)
Donk, W.A. van der (1932), Iets over Gorcum's oudste stadsrecht (1287).Donk, W.A. van der (1932)
Iets over Gorcum's oudste stadrecht (1287), s.l.
Flipbook | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1938) De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1938)
De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem, Gorcumse Oudheden 3, s.l.
Flipbook | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1941) Eenige 14e eeuwsche oorkonden, Gorcumse Oudheden 4, s.l.Donk, W.A. van der (1941)
Eenige 14e eeuwsche oorkonden, Gorcumse Oudheden 4, s.l.
Flipbook | PDF (3 MB)
Donk, W.A. van der (1949-1950) In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1950)
In de jaren '49, Gorcumse Oudheden 5, Gorinchem.
Flipbook | PDF (11 MB)
Donk, W.A. van der (1953) De H.H. Martelaren van Gorcum en aan de negentien helden van de 9e juli 1572, Gorcumse Oudheden 6, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1953)
De H.H. Martelaren van Gorcum en Aan de negentien helden van de 9e juli 1572, Gorcumse Oudheden 6, Gorinchem.
PDF (1 MB)
Donk, W.A. van der (1955) De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1955)
De oudste berichten over de Gorcumse Haven, Gorcumse Oudheden 7, Gorinchem.
Flipbook | PDF (2 MB)
Donk, W.A. van der (1958) De Gorcumse Wederdoper Arent Jansz. te Amsterdam in 1536 onthalsd, Gorcumse Oudheden 8, in: Oud-Gorcum-Varia 9, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1958)
De Gorcumse Wederdoper Arent Jansz. te Amsterdam in 1536 onthalsd, Gorcumse Oudheden 8, in: Oud-Gorcum-Varia 9, Gorinchem.
Flipbook | PDF (400 kB)
Donk, W.A. van der (1964) Uit het programma der onafhankelijkheidsfeesten van 20 februari 1864, Gorcumse Oudheden 9, s.l.Donk, W.A. van der (1964)
Uit het programma der onafhankelijkheidsfeesten van 20 februari 1864, Gorcumse Oudheden 9, s.l.
Flipbook | PDF (700 kB)
Donk, W.A. van der (1965) Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.Donk, W.A. van der (1965)
Van dorp tot stad, Gorcumse Oudheden 10, Gorinchem.
Flipbook | PDF (4 MB)
Oudste publicaties over de geschiedenis van Gorinchem

Oudste publicaties over de geschiedenis van Gorinchem

Een selec­tie uit de oud­ste publi­ca­ties over de geschie­de­nis van Gorin­chem nu digi­taal op een rij­tje. Een ...

De boekjes van Willem Frederik Emck (1869-1929)

De boekjes van Willem Frederik Emck (1869−1929)

Wil­lem Fre­de­rik Emck wordt in 1869 te Gorin­chem gebo­ren. Zijn gelijk­na­mige vader werkt dan voor het gemeen­te­be­stuur ...

Reacties zijn gesloten.