Nationale Archeologiedagen 2023

Nationale Archeologiedagen Gorinchem 2023

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op vrij­dag 16 juni, zater­dag 17 juni en zon­dag 18 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. In het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot Gorin­chem wor­den vond­sten beheerd die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen zijn aan­ge­trof­fen. Het depot is geen museum, maar heeft als belang­rijke taak…

Lees ver­der

Speuren door het depot of zelf je eigen tegeltje ontwerpen ?

Nationale Archeologiedagen archeologisch depot Gorinchem 2019

Grijp je kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorin­chem. Nor­maal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruimte alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen van vrij­dag 11 tot en met zon­dag 13 okto­ber 2019 zijn wij van 14.00 tot 17.00 uur geo­pend voor publiek. De toe­gang is…

Lees ver­der

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Pak de unieke kans en breng een bezoek aan het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot van Gorin­chem ! Nor­maal gespro­ken zijn het depot en de werk­ruimte alleen te bezoe­ken op afspraak. Maar tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op 13, 14 en 15 okto­ber is het depot drie mid­da­gen vanaf 14.00 u. open­ge­steld voor publiek. Vond­sten­spreek­uur Op zater­­dag- en zondagmiddag…

Lees ver­der