Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

 

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Rond¬≠lei¬≠ding door het depot

Pak de unie¬≠ke kans en breng een bezoek aan het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch depot van Gorin¬≠chem ! Nor¬≠maal gespro¬≠ken zijn het depot en de werk¬≠ruim¬≠te alleen te bezoe¬≠ken op afspraak. Maar tij¬≠dens de Nati¬≠o¬≠na¬≠le Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠da¬≠gen  op 13, 14 en 15 okto¬≠ber is het depot drie mid¬≠da¬≠gen van¬≠af 14.00 u. open¬≠ge¬≠steld voor publiek.

Vondstenspreekuur

Op zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag kun je ook je vondst laten beoor¬≠de¬≠len tij¬≠dens het vond¬≠sten¬≠spreek¬≠uur. Dus schroom niet en breng je vond¬≠sten mee ! Kin¬≠de¬≠ren kun¬≠nen zelf speu¬≠ren met behulp van een metaaldetector.

Gevarieerde collectie

In janu¬≠a¬≠ri 2017 is het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch depot van de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem naar een nieu¬≠we loca¬≠tie ver¬≠huisd. In dit depot wor¬≠den alle vond¬≠sten beheerd, die tij¬≠dens arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek bin¬≠nen de gemeen¬≠te¬≠gren¬≠zen wor¬≠den aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Het depot bevat onder¬≠tus¬≠sen een gro¬≠te col¬≠lec¬≠tie vond¬≠sten, vari¬≠√ę¬≠rend van mid¬≠del¬≠eeuws aar¬≠de¬≠werk tot wapen¬≠tuig uit de Twee¬≠de Wereld¬≠oor¬≠log. Ook alle docu¬≠men¬≠ta¬≠tie van opgra¬≠vin¬≠gen, zoals teke¬≠nin¬≠gen en foto¬≠ma¬≠te¬≠ri¬≠aal, wordt in het depot bewaard.

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 1‚Ķ

  Grijp je kans : breng een bezoek tij¬≠dens de open mid¬≠da¬≠gen in het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot van Gorin¬≠chem ! Nor¬≠maal gespro¬≠ken kun je ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.