Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017

Rondleiding door het depot

Pak de unieke kans en breng een bezoek aan het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch depot van Gorinchem ! Normaal gespro¬≠ken zijn het depot en de werk¬≠ruimte alleen te bezoe¬≠ken op afspraak. Maar tij¬≠dens de Nationale Archeologiedagen op 13, 14 en 15 okto¬≠ber is het depot drie mid¬≠da¬≠gen vanaf 14.00 u. open¬≠ge¬≠steld voor publiek.

Vondstenspreekuur

Op zaterdag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag kun je ook je vondst laten beoor¬≠de¬≠len tij¬≠dens het vond¬≠sten¬≠spreek¬≠uur. Dus schroom niet en breng je vond¬≠sten mee ! Kinderen kun¬≠nen zelf speu¬≠ren met behulp van een metaaldetector.

Gevarieerde collectie

In janu¬≠ari 2017 is het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch depot van de gemeente Gorinchem naar een nieuwe loca¬≠tie ver¬≠huisd. In dit depot wor¬≠den alle vond¬≠sten beheerd, die tij¬≠dens arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek bin¬≠nen de gemeen¬≠te¬≠gren¬≠zen wor¬≠den aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Het depot bevat onder¬≠tus¬≠sen een grote col¬≠lec¬≠tie vond¬≠sten, vari¬≠√ę¬≠rend van mid¬≠del¬≠eeuws aar¬≠de¬≠werk tot wapen¬≠tuig uit de Tweede Wereldoorlog. Ook alle docu¬≠men¬≠ta¬≠tie van opgra¬≠vin¬≠gen, zoals teke¬≠nin¬≠gen en foto¬≠ma¬≠te¬≠ri¬≠aal, wordt in het depot bewaard.

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 1‚Ķ

Grijp je kans : breng een bezoek tij¬≠dens de open mid¬≠da¬≠gen in het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot van Gorinchem ! Normaal gespro¬≠ken kun je ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.