Archeologisch depot verhuisd

De eer­ste week van janu­ari 2017 is het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot ver­huisd van de Avelingen naar de Arkelsedijk, het voor­ma­lige onder­ko­men van de GGD en de ambulancedienst.

Archeologisch depot verhuisd naar Arkelsedijk 24, Gorinchem

Arkelsedijk 24, Gorinchem

De voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op deze ver¬≠hui¬≠zing heeft een lange tijd geduurd. Zo bleek het niet een¬≠vou¬≠dig een ver¬≠van¬≠gende ruimte te vin¬≠den die aan alle wen¬≠sen en (wet¬≠te¬≠lijke) eisen vol¬≠deed. Daarnaast was er voor¬≠keur voor een loca¬≠tie in of op korte afstand van de Gorcumse binnenstad.

Vooraf is door de vrij¬≠wil¬≠li¬≠gers van het depot hard gewerkt om de col¬≠lec¬≠tie voor trans¬≠port gereed te maken. Gelijktijdig wer¬≠den in het ‚Äėnieuwe‚Äô onder¬≠ko¬≠men nog enkele bouw¬≠kun¬≠dige aan¬≠pas¬≠sin¬≠gen uitgevoerd.

Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch depot was sinds 2002 gehuis¬≠vest in het voor¬≠ma¬≠lig ENECO gebouw op Avelingen Oost 2a.

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 1‚Ķ

Grijp je kans : breng een bezoek tij¬≠dens de open mid¬≠da¬≠gen in het gemeentelijk ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.