Archeologisch depot verhuisd

 

De eer­ste week van janu­a­ri 2017 is het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot ver­huisd van de Ave­lin­gen naar de Arkels­edijk, het voor­ma­li­ge onder­ko­men van de GGD en de ambulancedienst.

Archeologisch depot verhuisd naar Arkelsedijk 24, Gorinchem

Arkels­edijk 24, Gorinchem

De voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op deze ver¬≠hui¬≠zing heeft een lan¬≠ge tijd geduurd. Zo bleek het niet een¬≠vou¬≠dig een ver¬≠van¬≠gen¬≠de ruim¬≠te te vin¬≠den die aan alle wen¬≠sen en (wet¬≠te¬≠lij¬≠ke) eisen vol¬≠deed.  Daar¬≠naast was er voor¬≠keur voor een loca¬≠tie in of op kor¬≠te afstand van de Gor¬≠cum¬≠se binnenstad.

Voor¬≠af is door de vrij¬≠wil¬≠li¬≠gers van het depot hard gewerkt om de col¬≠lec¬≠tie voor trans¬≠port gereed te maken. Gelijk¬≠tij¬≠dig wer¬≠den in het ‚Äėnieu¬≠we‚Äô onder¬≠ko¬≠men nog enke¬≠le bouw¬≠kun¬≠di¬≠ge aan¬≠pas¬≠sin¬≠gen uitgevoerd.

Het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch depot was sinds 2002 gehuis¬≠vest in het voor¬≠ma¬≠lig ENECO gebouw op Ave¬≠lin¬≠gen Oost 2a.

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Open middagen archeologiedepot 17,18 en 1‚Ķ

  Grijp je kans : breng een bezoek tij¬≠dens de open mid¬≠da¬≠gen in het gemeentelijk ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.