Binnenkort verschijnen twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

 

'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland.Binnenkort verschijnt de eerste bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevorderen en publiceren van wetenschappelijk onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en het hieraan gerelateerde historisch groen.
In de publicatie komen onder meer nieuw ontdekte kasteelterreinen aan bod die de traditionele datering op basis van uiterlijke kenmerken ter discussie stellen. Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit.

Zo komt het kasteel de Blauwe Toren maar liefst in twee artikelen uitgebreid aan de orde: “De verbouwing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1522-1530”, door Taco Hermans & Edwin Orsel en “De Blauwe Toren in Gorinchem: een vorstelijk kasteel aan de Merwede”, door Merlijn Hurx. Zie voor meer informatie ook de volledige inhoudsopgave en de flyer van de SKN.

Studiedag

De bundel wordt 15 december gepresenteerd tijdens de studiedag ‘Open–gesloten. De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen’. Deze dag wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De deelname is gratis. Mede gelet de verwachte belangstelling is een tijdige inschrijving noodzakelijk.

Bestellen

‘Zij waren van groote en zwaare stenen’ is te bestellen bij de Stichting Kastelenstudies Nederland op sknnederland@gmail.com. De bundel kost € 30,00 exclusief € 4,50 verzendkosten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.