Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 30 augustus 2017

Onderzoek Buiten de Waterpoort 30 augus¬≠tus 2017

Woensdag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort mecha¬≠ni¬≠sche grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen ver¬≠richt om een beter zicht te krij¬≠gen in de situ¬≠e¬≠ring van nog onder de grond aan¬≠we¬≠zige res¬≠ten, zodat het fundering- en palen¬≠plan van het te bou¬≠wen hotel hierop kun¬≠nen wor¬≠den aan¬≠ge¬≠past. Het onder¬≠zoek werd uit¬≠ge¬≠voerd in opdracht van de ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der en arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch bege¬≠leid door SOB-‚Äčresearch, bij¬≠ge¬≠staan door enkele vrij¬≠wil¬≠li¬≠gers van het gemeen¬≠te¬≠lijk depot.

Haalbaarheidsonderzoek

De ver­gun­ning­hou­der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor­stel gedaan om de arche­o­lo­gi­sche vond­sten in te pas­sen in het te bou­wen hotel. Dit voor­stel dient eerst onder­zocht te wor­den op haal­baar­heid, waar­voor ver­gun­ning­hou­der goed­keu­ring van het col­lege wenste. Het col­lege heeft zich, na con­sul­ta­tie van de gemeen­te­raad over het betref­fende voor­stel, posi­tief uit­ge­spro­ken. De ver­gun­ning­hou­der heeft hier­mee groen licht van het col­lege om een haal­baar­heids­on­der­zoek uit te voe­ren, bij geble­ken haal­baar­heid mag hij zijn voor­stel uitvoeren.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enkele maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠laire vondst. Op een lucht¬≠foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con¬≠tou¬≠ren van het don¬≠jon van de Blauwe ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

In okto¬≠ber 2017 diende de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Buiten de Waterpoort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeente beoordeeld ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevor¬≠de¬≠ren en publi¬≠ce¬≠ren van weten¬≠schap¬≠pe¬≠lijk onder¬≠zoek naar kas¬≠te¬≠len, bui¬≠ten¬≠plaat¬≠sen, land¬≠goe¬≠de¬≠ren en het hieraan ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Gemeente Gorinchem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca¬≠tie Buiten de ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in te pas¬≠sen in het te bou¬≠wen hotel. Dit voor¬≠stel dient eerst onder¬≠zocht te ‚Ķ

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠dure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste con¬≠clu¬≠sie en aan¬≠be¬≠ve¬≠lin¬≠gen : de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen verdedigingswerken ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krabsteeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schuttersgracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge¬≠veer oost-‚Äčwest ver¬≠lo¬≠pende muur tevoor¬≠schijn. De muur was gemet¬≠seld met ste¬≠nen van ca 25 x 5 ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-‚Äčimpressie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl. 

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de stad bezig. Als ver¬≠volg op de lezin¬≠gen¬≠avond eer¬≠der in het Gymnasium te Gorinchem orga¬≠ni¬≠seert de ‚Ķ

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra¬≠gen over de exacte lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠lige kas¬≠teel¬≠com¬≠plex de Blauwe Toren. Op ver¬≠zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro¬≠jec¬≠teerde ir. W. Annema ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠dere vondst in het gebied Buiten de Waterpoort : een deel van de oude stads¬≠muur uit de 14de eeuw met ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.