Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

 

Bouwhistorisch onderzoek funderingen Buiten de Waterpoort Gorinchem

Bouwhistorisch onderzoek funderingen Buiten de Waterpoort Gorinchem

Gemeente Gorinchem ontving eind oktober de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek over het inpassen van archeologische vondsten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de locatie Buiten de Waterpoort. De beleidsafdeling beoordeelt deze onderzoeksresultaten nu. Het college van b&w neemt daar vervolgens een besluit over en licht de gemeenteraad in. Dan worden de onderzoeksresultaten ook openbaar. Naar verwachting is dit eind november/ begin december 2017.

Rapport

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Deze resultaten én het haalbaarheidsonderzoek zijn samen de basis voor het besluit van het college.

Hundertmark, H.F.G. (2017)Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss. Hundertmark, H.F.G. (2017)
Vestingwerk of kasteel? Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem, Oss.
Flipbook | PDF (12 MB)
Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

  Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enkele maanden geleden een spectaculaire vondst. Op een luchtfoto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de contouren van het donjon van de Blauwe ...

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

  In oktober 2017 diende de ontwikkelaar het haalbaarheidsonderzoek in, ter voorbereiding op de bouw van een hotel op de locatie Buiten de Waterpoort. De documenten zijn door de gemeente beoordeeld ...

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woensdag 30 augustus werden rond de eerder bij archeologisch onderzoek aangetroffen muurresten Buiten de Waterpoort mechanische grondboringen verricht om een beter zicht te krijgen in de situering van nog onder ...

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

  De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel. Dit voorstel dient eerst onderzocht te ...

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

  Het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste conclusie en aanbevelingen: de aangetroffen verdedigingswerken ...

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impressie van het archeologisch onderzoek naar de gevonden muurresten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Wat kun je met de Blauwe Toren?

  De opgraving van de funderingen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoederen in de stad bezig. Als vervolg op de lezingenavond eerder in het Gymnasium te Gorinchem organiseert de ...

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vragen over de exacte ligging van de resten van het voormalige kasteelcomplex de Blauwe Toren.  Op verzoek van de Stichting Menno van Coehoorn projecteerde ir. W. Annema ...

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind november deden archeologen bij een proefsleuvenonderzoek een bijzondere vondst in het gebied Buiten de Waterpoort: een deel van de oude stadsmuur uit de 14de eeuw met een bijbehorende toren. ...

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.