Vestingtoren

 

Bovenzijde van de gevonden vestingtoren Buiten de Waterpoort

Boven­zij­de van de gevon­den vestingtoren

Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠de¬≠re vondst in het gebied Bui¬≠ten de Water¬≠poort : een deel van de oude stads¬≠muur uit de 14de eeuw met een bij¬≠be¬≠ho¬≠ren¬≠de toren. Delen van de stads¬≠muur zijn eer¬≠der ook al op ande¬≠re plaat¬≠sen in de stad aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Deze vondst maakt de his¬≠to¬≠ri¬≠sche ken¬≠nis over Gorin¬≠chem dus iets completer.

Wet¬≠hou¬≠der arche¬≠o¬≠lo¬≠gie Arjen Rijs¬≠dijk : ‚ÄúIk vind het belang¬≠rijk om te laten horen wat we nu wel en niet weten. Er gaan veel spe¬≠cu¬≠la¬≠ties rond over de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten. Ik ben blij dat men¬≠sen zo betrok¬≠ken zijn, maar ik wil wel graag wat onwaar¬≠he¬≠den wegnemen.‚ÄĚ

Overzichtskaart onderzoeksgebied Buiten de Waterpoort

Over­zichts­kaart onderzoeksgebied

Lokaal belang

Arche¬≠o¬≠loog Antoi¬≠ne Mien¬≠tjes deed de ont¬≠dek¬≠king : ‚ÄúHet is een mooi stuk muur dat we heb¬≠ben gevon¬≠den, com¬≠pleet met schots¬≠gat. De naast¬≠ge¬≠le¬≠gen toren maakt het extra com¬≠pleet. Hier¬≠mee leren we meer over de geschie¬≠de¬≠nis van Gorin¬≠chem. Daar¬≠mee heeft het lokaal belang. Geen nati¬≠o¬≠naal belang, zoals ik in mijn enthou¬≠si¬≠as¬≠me aan¬≠van¬≠ke¬≠lijk hoop¬≠te.‚ÄĚ Dat laat¬≠ste heeft de Rijks¬≠dienst voor Cul¬≠tu¬≠reel Erf¬≠goed ook beaamd.

Schietgat, foto SOB Research Heinenoord

Schiet­gat

Blauwe Toren

In het gebied nabij Bui¬≠ten de Water¬≠poort heeft ooit het kas¬≠teel de Blau¬≠we Toren gestaan. Mien¬≠tjes : ‚ÄúHet is begrij¬≠pe¬≠lijk dat men¬≠sen hopen dat er een deel van het kas¬≠teel is gevon¬≠den. Op basis van de veld¬≠werk¬≠re¬≠sul¬≠ta¬≠ten tot nu toe kun¬≠nen we alleen con¬≠clu¬≠de¬≠ren dat we een deel van de stads¬≠muur en een toren heb¬≠ben gevon¬≠den, die deel uit¬≠maak¬≠ten van de laat¬≠mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se ves¬≠ting¬≠wer¬≠ken van Gorin¬≠chem (eind 14de ‚Äď begin 15de eeuw), de voor¬≠lo¬≠per van de tegen¬≠woor¬≠dig nog aan¬≠we¬≠zi¬≠ge ves¬≠ting¬≠wer¬≠ken die aan¬≠ge¬≠legd zijn rond 1600 A.D. Een rela¬≠tie tus¬≠sen de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen stads¬≠muur met toren en het kas¬≠teel met de Blau¬≠we Toren kan niet gelegd wor¬≠den en is puur speculatief.‚ÄĚ

Rapportage archeologische vondsten

Arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek is ver¬≠plicht bij bebou¬≠wing van een ter¬≠rein met een bepaal¬≠de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche ver¬≠wach¬≠ting. Het proef¬≠sleu¬≠ven onder¬≠zoek werd dan ook uit¬≠ge¬≠voerd in opdracht van het bedrijf dat ver¬≠gun¬≠ning heeft om een hotel te bou¬≠wen Bui¬≠ten de Water¬≠poort. Dit onder¬≠zoek is nog niet afge¬≠rond. Voor de zomer ver¬≠wacht SOB Research een defi¬≠ni¬≠tief rap¬≠port op te kun¬≠nen leve¬≠ren. Mien¬≠tjes : ‚ÄúWij doen onaf¬≠han¬≠ke¬≠lijk onder¬≠zoek, dat vind ik wel belang¬≠rijk om te ver¬≠mel¬≠den. Daar maken wij ver¬≠vol¬≠gens een rap¬≠port van op. De hui¬≠di¬≠ge tus¬≠sen¬≠rap¬≠por¬≠ta¬≠ge is nog niet com¬≠pleet omdat het onder¬≠zoek nog niet afge¬≠rond is. Zodra deze aan¬≠ge¬≠vuld is kun¬≠nen ver¬≠volgstap¬≠pen daar¬≠op geba¬≠seerd wor¬≠den. Dat is niet meer in onze han¬≠den, maar in die van de over¬≠heid. Omdat het in dit geval om een vondst van lokaal belang gaat, is dat de gemeen¬≠te Gorinchem.‚ÄĚ

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

  Ama¬≠teur¬≠ar¬≠che¬≠o¬≠loog Arie Saak¬≠es deed enke¬≠le maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠lai¬≠re vondst. Op een lucht¬≠fo¬≠to van ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

  In okto¬≠ber 2017 dien¬≠de de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

  Bin¬≠nen¬≠kort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stich¬≠ting Kas¬≠te¬≠len¬≠stu¬≠dies Neder¬≠land (SKN). De SKN heeft ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

  Gemeen¬≠te Gorin¬≠chem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woens¬≠dag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

  De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Bui¬≠ten de Water¬≠poort heeft een voor¬≠stel gedaan om de ‚Ķ

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

  Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krab¬≠steeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schut¬≠ters¬≠gracht, een ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres¬≠¬≠sie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Water¬≠poort in ‚Ķ

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

  De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Bui¬≠ten de Water¬≠poort te Gorin¬≠chem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in ‚Ķ

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra¬≠gen over de exac¬≠te lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voormalige ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.