Tekeningen Blauwe Toren

Blauwe Toren, projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op huidige Google Map.

Projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op hui­di­ge Google Map.

Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blauwe Toren.  Op ver­zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro­jec­teer­de ir. W. Annema enke­le oude kaar­ten over de hui­di­ge kaart van dit gebied. Het gehe­le rap­port van de heer Annema kunt u hier bekij­ken of down­lo­a­den (4 MB)

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.