Teke­nin­gen Blau­we Toren

Projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op huidige Google Map.

Pro­jec­tie detail kaart Jacob van Deven­ter 1588 op hui­di­ge Goog­le Maps

Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blau­we Toren.  Op ver­zoek van de Stich­ting Men­no van Coe­hoorn pro­jec­teer­de ir. W. Anne­ma enke­le oude kaar­ten over de hui­di­ge kaart van dit gebied. Het gehe­le rap­port van de heer Anne­ma kunt u hier bekij­ken of down­lo­a­den (4 MB)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.