Krabsteeg (1983)

Waarneming

Schuttersgracht Krabsteeg Gorinchem

Huidige bebouwing Schuttersgracht

In  1983 kwam in een bouwput ten zuiden van de Krabsteeg, tegenwoordig Schuttersgracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke ongeveer oost-west verlopende muur tevoorschijn. De muur was gemetseld met stenen van ca 25 x  12 x 5 cm, deze muur was nog tot een hoogte van ca. 3,50 m bewaard en rustte op een fundering van hout. Evenwijdig aan deze muur had op 2,5 m ten noorden daarvan een tweede ca 2,5 m dikke muur gelopen die ondertussen door de aannemer was gesloopt, maar nog in het profiel van de bouwput kon worden waargenomen.1 Nabij de funderingen waren puinconcentraties van blauwe hardsteen zichtbaar.

Provinciaal archeoloog Daan Hallewas concludeerde op basis van het steenformaat dat de muurresten mogelijk deel uitmaakten van de Blauwe Toren. Er werd geen nader archeologisch onderzoek verricht. Architektenburo De Bie maakte gelukkig een tekening bekijk of download (197 KB). Ondanks verwoede pogingen om de muren te slopen, moest men enkele weken extra uittrekken om allereerst met een diamantboor gaten aan te brengen voordat men hierdoor de heipalen kon laten zakken.

Reconstructietekening van het in 1983 gevonden muurwerk van de Blauwe Toren te Gorinchem (A. Saakes)

Projectie van het in 1983 gevonden muurwerk  (in bruine lijnen) productie A. Saakes

Tijdens de discussie over de vondsten Buiten de Waterpoort ontstond verwarring over het jaar waarin deze muren gevonden zouden zijn, dit mede door een foutieve vermelding in een artikel door M. Veen uit 1998.2 Onterecht werd 1978 als vondstjaar gemeld. In 19753 en 19774 werden wel muurresten van het kasteel van de Arkels in het Wijdschild aangetroffen maar niets in mogelijke relatie met de Blauwe Toren.

Publicaties

D. P. Hallewas
Gorcum; Krabsteeg; vondst muurresten mogelijk in verband Blauwe Toren; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1983; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 16e jaargang no. 6; 1984; p. 322.
BekijkDownload (7 MB)

M. Veen
De Blauwe Toren; in Oud-Gorcum Varia; 1998-3; p.280-284.
Bekijk | Download (15 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Krabsteeg-Schuttersgracht (1983) 51.827143, 4.972782

 

Archisnummer(s):-
Topografische Kaart:38D
Coordinaten:126.432/426.593 (centrum)
Toponiem:Krabsteeg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Waarneming
Uitvoerder:D. Hallewas, M. Veen
Projectleider:-
Opdrachtgever:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Aanvang onderzoek:Najaar 1983
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.