Wat kun je met de Blauwe Toren ?

 

Gezicht op Gorinchem met links de Blauwe Toren, Willem Schellinks (1637 ‚Äď 1678), Rijksmuseum Amsterdam

De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de stad bezig. Als ver¬≠volg op de lezin¬≠gen¬≠avond eer¬≠der in het Gymnasium te Gorinchem orga¬≠ni¬≠seert de Historische Vereniging ‚ÄúOud-Gorcum‚ÄĚ daar¬≠om maan¬≠dag¬≠avond 13 maart a.s. een avond met als the¬≠ma ‚ÄúDe Blauwe Toren : waar¬≠om stond die in Gorinchem en wat kun¬≠nen we er mee ? ‚ÄĚ

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stoute. Onder zijn bewind werd Kasteel de Blauwe Toren gebouwd.

Voor het twee¬≠de deel van de avond wordt aan¬≠slui¬≠ting met de actu¬≠a¬≠li¬≠teit gezocht. Na de inlei¬≠ding over de func¬≠tie van his¬≠to¬≠risch besef voor de stad door de voor¬≠zit¬≠ter van de ver¬≠e¬≠ni¬≠ging, zal wet¬≠hou¬≠der Arjen Rijsdijk in gesprek met de aan¬≠we¬≠zi¬≠gen aan¬≠ge¬≠ven wat de moge¬≠lijk¬≠he¬≠den en onmo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den van de gemeen¬≠te zijn om met de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten om te gaan. Daarna is er ruim¬≠te voor vra¬≠gen. Als mode¬≠ra¬≠tor zal Fred Delfgaauw optre¬≠den.

Maandag 13 maart 2017, aan¬≠vang 20:00 uur in theater De Peeriscoop, Boerenstraat 11b in Gorinchem

Leden van ‚ÄúOud-Gorcum‚ÄĚ mogen gra¬≠tis naar bin¬≠nen, niet-leden beta¬≠len ‚ā¨ 5,00. Het bestuur ver¬≠wacht een behoor¬≠lij¬≠ke druk¬≠te en raadt u daar¬≠om aan tij¬≠dig aan¬≠we¬≠zig te zijn.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

  Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enke¬≠le maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠lai¬≠re vondst. Op een lucht¬≠fo¬≠to van de Royal Air Force uit 1944 meen¬≠de hij de con¬≠tou¬≠ren van het don¬≠jon van de Blauwe ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpo…

  In okto¬≠ber 2017 dien¬≠de de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Buiten de Waterpoort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeen¬≠te beoor¬≠deeld ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouw­his­to­risch onder­zoek Buiten…

  Gemeente Gorinchem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca¬≠tie Buiten de ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woensdag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort mecha¬≠ni¬≠sche grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen ver¬≠richt om een beter zicht te krij¬≠gen in de situ¬≠e¬≠ring van nog onder ‚Ķ

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Groen licht voor haal­baar­heids­on­der­z…

  De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in te pas¬≠sen in het te bou¬≠wen hotel. Dit voor¬≠stel dient eerst onder¬≠zocht te ‚Ķ

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Rapport onder­zoek Buiten de Waterpoort

  Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste con¬≠clu¬≠sie en aan¬≠be¬≠ve¬≠lin¬≠gen : de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen ver¬≠de¬≠di¬≠gings¬≠wer¬≠ken ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres¬≠¬≠sie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Reconstructie exacte ligging Blauwe Toren

Reconstructie exac­te lig­ging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra¬≠gen over de exac¬≠te lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠li¬≠ge kas¬≠teel¬≠com¬≠plex de Blauwe Toren.  Op ver¬≠zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro¬≠jec¬≠teer¬≠de ir. W. Annema ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠de¬≠re vondst in het gebied Buiten de Waterpoort : een deel van de oude stads¬≠muur uit de 14de eeuw met een bij¬≠be¬≠ho¬≠ren¬≠de toren. ‚Ķ

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.