De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

 

Gezicht op Gorinchem met links de Blauwe Toren, Willem Schellinks (1637 ‚Äď 1678), Rijksmuseum Amsterdam

Gezicht op Gorin¬≠chem met links de Blau¬≠we Toren, Wil¬≠lem Schel¬≠links (1637 ‚Äď 1678)

De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Bui¬≠ten de Water¬≠poort te Gorin¬≠chem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de stad bezig. Als ver¬≠volg op de lezin¬≠gen¬≠avond eer¬≠der in het Gym¬≠na¬≠si¬≠um te Gorin¬≠chem orga¬≠ni¬≠seert de His¬≠to¬≠ri¬≠sche Ver¬≠e¬≠ni¬≠ging ‚ÄúOud-Gor¬≠cum‚ÄĚ daar¬≠om maan¬≠dag¬≠avond 13 maart a.s. een avond met als the¬≠ma ‚ÄúDe Blau¬≠we Toren : waar¬≠om stond die in Gorin¬≠chem en wat kun¬≠nen we ermee ? ‚ÄĚ

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Mid­del­eeuw­se Geschie­de­nis aan de Uni­ver­si­teit Lei­den, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stou­te. Onder zijn bewind werd Kas­teel de Blau­we Toren gebouwd.

Voor het twee¬≠de deel van de avond wordt aan¬≠slui¬≠ting met de actu¬≠a¬≠li¬≠teit gezocht. Na de inlei¬≠ding over de func¬≠tie van his¬≠to¬≠risch besef voor de stad door de voor¬≠zit¬≠ter van de ver¬≠e¬≠ni¬≠ging, zal wet¬≠hou¬≠der Arjen Rijs¬≠dijk in gesprek met de aan¬≠we¬≠zi¬≠gen aan¬≠ge¬≠ven wat de moge¬≠lijk¬≠he¬≠den en onmo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den van de gemeen¬≠te zijn om met de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten om te gaan. Daar¬≠na is er ruim¬≠te voor vra¬≠gen. Als mode¬≠ra¬≠tor zal Fred Delf¬≠gaauw optreden.

Maan¬≠dag 13 maart 2017, aan¬≠vang 20:00 uur in theater De Pee¬≠ri¬≠scoop, Boe¬≠ren¬≠straat 11b in Gorinchem

Leden van ‚ÄúOud-Gor¬≠cum‚ÄĚ mogen gra¬≠tis naar bin¬≠nen, niet-leden beta¬≠len ‚ā¨ 5,00. Het bestuur ver¬≠wacht een behoor¬≠lij¬≠ke druk¬≠te en raadt u daar¬≠om aan tij¬≠dig aan¬≠we¬≠zig te zijn.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

  Ama¬≠teur¬≠ar¬≠che¬≠o¬≠loog Arie Saak¬≠es deed enke¬≠le maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠lai¬≠re vondst. Op een lucht¬≠fo¬≠to van de Roy¬≠al Air For¬≠ce uit 1944 meen¬≠de hij de con¬≠tou¬≠ren van het don¬≠jon van de Blauwe ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpo…

  In okto¬≠ber 2017 dien¬≠de de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Bui¬≠ten de Water¬≠poort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeen¬≠te beoordeeld ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Bla‚Ķ

  Bin¬≠nen¬≠kort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stich¬≠ting Kas¬≠te¬≠len¬≠stu¬≠dies Neder¬≠land (SKN). De SKN heeft als doel het bevor¬≠de¬≠ren en publi¬≠ce¬≠ren van weten¬≠schap¬≠pe¬≠lijk onder¬≠zoek naar kas¬≠te¬≠len, bui¬≠ten¬≠plaat¬≠sen, land¬≠goe¬≠de¬≠ren en het hieraan ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de ‚Ķ

  Gemeen¬≠te Gorin¬≠chem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca¬≠tie Bui¬≠ten de ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

  Woens¬≠dag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Water¬≠poort mecha¬≠ni¬≠sche grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen ver¬≠richt om een beter zicht te krij¬≠gen in de situ¬≠e¬≠ring van nog onder ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpass…

  De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Bui¬≠ten de Water¬≠poort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in te pas¬≠sen in het te bou¬≠wen hotel. Dit voor¬≠stel dient eerst onder¬≠zocht te ‚Ķ

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoor…

  Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠du¬≠re voor de bouw van een hotel Bui¬≠ten de Water¬≠poort is bekend. Voor¬≠naams¬≠te con¬≠clu¬≠sie en aan¬≠be¬≠ve¬≠lin¬≠gen : de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen verdedigingswerken ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krab¬≠steeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schut¬≠ters¬≠gracht, een zeer zwa¬≠re ca 9.30 m dik¬≠ke onge¬≠veer oost-west ver¬≠lo¬≠pen¬≠de muur tevoor¬≠schijn. De muur was gemet¬≠seld met ste¬≠nen van ca 25 x 5 ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

  Een foto-impres¬≠¬≠sie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Bui¬≠ten de Water¬≠poort in Gorin¬≠chem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl. 

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

  Er leven nog veel vra¬≠gen over de exac¬≠te lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠li¬≠ge kas¬≠teel¬≠com¬≠plex de Blau¬≠we Toren.  Op ver¬≠zoek van de Stich¬≠ting Men¬≠no van Coe¬≠hoorn pro¬≠jec¬≠teer¬≠de ir. W. Annema ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

  Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠de¬≠re vondst in het gebied Bui¬≠ten de Water¬≠poort : een deel van de oude stads¬≠muur uit de 14de eeuw met ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.