De Blauwe Toren, wat kunnen we ermee

Gezicht op Gorinchem met links de Blauwe Toren, Willem Schellinks (1637 ‚Äď 1678), Rijksmuseum Amsterdam

Gezicht op Gorinchem met links de Blauwe Toren, Willem Schellinks (1637 ‚Äď 1678)

De opgra¬≠ving van de fun¬≠de¬≠rin¬≠gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe¬≠de¬≠ren in de stad bezig. Als ver¬≠volg op de lezin¬≠gen¬≠avond eer¬≠der in het Gymnasium te Gorinchem orga¬≠ni¬≠seert de Historische Vereniging ‚ÄúOud-‚ÄčGorcum‚ÄĚ daarom maan¬≠dag¬≠avond 13 maart a.s. een avond met als thema ‚ÄúDe Blauwe Toren : waarom stond die in Gorinchem en wat kun¬≠nen we ermee ? ‚ÄĚ

Robert Stein, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, zal de eer­ste helft van de avond spre­ken over Karel de Stoute. Onder zijn bewind werd Kasteel de Blauwe Toren gebouwd.

Voor het tweede deel van de avond wordt aan¬≠slui¬≠ting met de actu¬≠a¬≠li¬≠teit gezocht. Na de inlei¬≠ding over de func¬≠tie van his¬≠to¬≠risch besef voor de stad door de voor¬≠zit¬≠ter van de ver¬≠e¬≠ni¬≠ging, zal wet¬≠hou¬≠der Arjen Rijsdijk in gesprek met de aan¬≠we¬≠zi¬≠gen aan¬≠ge¬≠ven wat de moge¬≠lijk¬≠he¬≠den en onmo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den van de gemeente zijn om met de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten om te gaan. Daarna is er ruimte voor vra¬≠gen. Als mode¬≠ra¬≠tor zal Fred Delfgaauw optreden.

Maandag 13 maart 2017, aan¬≠vang 20:00 uur in theater De Peeriscoop, Boerenstraat 11b in Gorinchem

Leden van ‚ÄúOud-‚ÄčGorcum‚ÄĚ mogen gra¬≠tis naar bin¬≠nen, niet-‚Äčleden beta¬≠len ‚ā¨ 5,00. Het bestuur ver¬≠wacht een behoor¬≠lijke drukte en raadt u daarom aan tij¬≠dig aan¬≠we¬≠zig te zijn.

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe Toren

Luchtfoto uit Tweede Wereldoorlog toont Blauwe…

Amateurarcheoloog Arie Saakes deed enkele maan¬≠den gele¬≠den een spec¬≠ta¬≠cu¬≠laire vondst. Op een lucht¬≠foto van de Royal Air Force uit 1944 meende hij de con¬≠tou¬≠ren van het don¬≠jon van de Blauwe ‚Ķ

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpoort

Haalbaarheidsonderzoek hotel Buiten de Waterpo…

In okto¬≠ber 2017 diende de ont¬≠wik¬≠ke¬≠laar het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek in, ter voor¬≠be¬≠rei¬≠ding op de bouw van een hotel op de loca¬≠tie Buiten de Waterpoort. De docu¬≠men¬≠ten zijn door de gemeente beoordeeld ‚Ķ

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Binnenkort twee nieuwe publicaties over de Bla‚Ķ

Binnenkort ver¬≠schijnt de eer¬≠ste bun¬≠del van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevor¬≠de¬≠ren en publi¬≠ce¬≠ren van weten¬≠schap¬≠pe¬≠lijk onder¬≠zoek naar kas¬≠te¬≠len, bui¬≠ten¬≠plaat¬≠sen, land¬≠goe¬≠de¬≠ren en het hieraan ‚Ķ

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de ‚Ķ

Gemeente Gorinchem ont¬≠ving eind okto¬≠ber de resul¬≠ta¬≠ten van het haal¬≠baar¬≠heids¬≠on¬≠der¬≠zoek over het inpas¬≠sen van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de loca¬≠tie Buiten de ‚Ķ

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Woensdag 30 augus¬≠tus wer¬≠den rond de eer¬≠der bij arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort mecha¬≠ni¬≠sche grond¬≠bo¬≠rin¬≠gen ver¬≠richt om een beter zicht te krij¬≠gen in de situ¬≠e¬≠ring van nog onder ‚Ķ

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpassen vondsten

Groen licht voor onderzoek haalbaarheid inpass…

De ver¬≠gun¬≠ning¬≠hou¬≠der van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voor¬≠stel gedaan om de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten in te pas¬≠sen in het te bou¬≠wen hotel. Dit voor¬≠stel dient eerst onder¬≠zocht te ‚Ķ

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Evaluatierapport onderzoek Buiten de Waterpoor…

Het eva¬≠lu¬≠a¬≠tie¬≠rap¬≠port van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek in het kader van de ver¬≠gun¬≠nings¬≠pro¬≠ce¬≠dure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste con¬≠clu¬≠sie en aan¬≠be¬≠ve¬≠lin¬≠gen : de aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen verdedigingswerken ‚Ķ

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

De Blauwe Toren in de Krabsteeg

In 1983 kwam in een bouw¬≠put ten zui¬≠den van de Krabsteeg, tegen¬≠woor¬≠dig Schuttersgracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke onge¬≠veer oost-‚Äčwest ver¬≠lo¬≠pende muur tevoor¬≠schijn. De muur was gemet¬≠seld met ste¬≠nen van ca 25 x 5 ‚Ķ

Buiten de Waterpoort

Buiten de Waterpoort

Een foto-‚Äčimpressie van het arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek naar de gevon¬≠den muur¬≠res¬≠ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl. 

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Reconstructie ligging Blauwe Toren

Er leven nog veel vra¬≠gen over de exacte lig¬≠ging van de res¬≠ten van het voor¬≠ma¬≠lige kas¬≠teel¬≠com¬≠plex de Blauwe Toren. Op ver¬≠zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro¬≠jec¬≠teerde ir. W. Annema ‚Ķ

Vestingtoren

Vestingtoren

Eind novem¬≠ber deden arche¬≠o¬≠lo¬≠gen van SOB Research bij een proef¬≠sleu¬≠ven¬≠on¬≠der¬≠zoek een bij¬≠zon¬≠dere vondst in het gebied Buiten de Waterpoort : een deel van de oude stads¬≠muur uit de 14de eeuw met ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.