Wapens naar Den Bosch

 

Martin Veen met de wapens uit de Gorcumse haven

Mar¬≠tin Veen met de wapens uit de Gor¬≠cum¬≠se haven

De afge¬≠lo¬≠pen jaren is er steeds meer inte¬≠res¬≠se in de arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van moder¬≠ne oor¬≠lo¬≠gen. Daar¬≠om besteedt Het Noord¬≠bra¬≠bants Muse¬≠um, uit¬≠ge¬≠breid aan¬≠dacht aan deze boei¬≠en¬≠de nieu¬≠we tak van bodem¬≠on¬≠der¬≠zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van strijd¬≠ge¬≠bie¬≠den ? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voe¬≠ren van oorlog ? 

De ten­toon­stel­ling maakt je weg­wijs in de oor­logs­ar­che­o­lo­gie aan de hand van arche­o­lo­gi­sche objec­ten en mul­ti­me­di­a­le pre­sen­ta­ties. Zo ont­dek je het men­se­lij­ke ver­haal ach­ter de voorwerpen.

Archeologie van de oorlog

De arche­o­lo­gi­sche voor­wer­pen die zijn ver­za­meld gaan van pre­his­to­ri­sche ske­let­ten, Romein­se slin­ger­ko­gels, mid­del­eeuws geschut, vuur­wa­pens uit de Slag bij Arn­hem tot klei­ne alle­daag­se objec­ten uit Napo­le­on­ti­sche leger­kam­pen en nazi-Duit­se con­cen­tra­tie­kam­pen. In de ten­toon­stel­ling ligt de nadruk op voor­wer­pen uit de Twee­de Wereldoorlog.

Wapens uit het water

De gemeen¬≠te Gorin¬≠chem leen¬≠de voor deze ten¬≠toon¬≠stel¬≠ling gewe¬≠ren uit die enke¬≠le jaren gele¬≠den uit de haven zijn opge¬≠bag¬≠gerd. Het is bekend dat Neder¬≠land¬≠se sol¬≠da¬≠ten na de capi¬≠tu¬≠la¬≠tie op 15 mei 1940 hun wapens ver¬≠nie¬≠tig¬≠den of weg¬≠gooi¬≠den zodat deze niet in han¬≠den van de bezet¬≠ter kwa¬≠men. De Gor¬≠cum¬≠se gewe¬≠ren wer¬≠den dan ook eerst kapot¬≠ge¬≠sla¬≠gen voor¬≠dat zij in de haven beland¬≠den. Voor meer over deze niet-alle¬≠daag¬≠se vondst, lees ook : Wapens uit het water

De ten¬≠toon¬≠stel¬≠ling ‚ÄúOpge¬≠gra¬≠ven Strijd, Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van de oor¬≠log‚ÄĚ is van 28 janu¬≠a¬≠ri 2017 tot en met 14 mei 2017 te bezoe¬≠ken in het Noord¬≠bra¬≠bants Muse¬≠um in Den Bosch.

Reacties zijn gesloten.