Wapens naar Den Bosch

 

Mar­tin Veen met de wapens uit de Gor­cum­se haven

De afge¬≠lo¬≠pen jaren is er steeds meer inte¬≠res¬≠se in de arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van moder¬≠ne oor¬≠lo¬≠gen. Daar¬≠om besteedt Het Noord¬≠bra¬≠bants Muse¬≠um, uit¬≠ge¬≠breid aan¬≠dacht aan deze boei¬≠en¬≠de nieu¬≠we tak van bodem¬≠on¬≠der¬≠zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van strijd¬≠ge¬≠bie¬≠den ? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voe¬≠ren van oor¬≠log ? De ten¬≠toon¬≠stel¬≠ling maakt je weg¬≠wijs in de oor¬≠logs¬≠ar¬≠che¬≠o¬≠lo¬≠gie aan de hand van arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche objec¬≠ten en mul¬≠ti¬≠me¬≠di¬≠a¬≠le pre¬≠sen¬≠ta¬≠ties. Zo ont¬≠dek je het men¬≠se¬≠lij¬≠ke ver¬≠haal ach¬≠ter de voor¬≠wer¬≠pen.

Archeologie van de oorlog

De arche­o­lo­gi­sche voor­wer­pen die zijn ver­za­meld gaan van pre­his­to­ri­sche ske­let­ten, Romein­se slin­ger­ko­gels, mid­del­eeuws geschut, vuur­wa­pens uit de Slag bij Arn­hem tot klei­ne alle­daag­se objec­ten uit Napo­le­on­ti­sche leger­kam­pen en nazi-Duit­se con­cen­tra­tie­kam­pen. In de ten­toon­stel­ling ligt de nadruk op voor­wer­pen uit de Twee­de Wereld­oor­log.

Wapens uit het water

De gemeen¬≠te Gorin¬≠chem leen¬≠de voor deze ten¬≠toon¬≠stel¬≠ling gewe¬≠ren uit die enke¬≠le jaren gele¬≠den uit de haven zijn opge¬≠bag¬≠gerd. Het is bekend dat Neder¬≠land¬≠se sol¬≠da¬≠ten na de capi¬≠tu¬≠la¬≠tie op 15 mei 1940 hun wapens ver¬≠nie¬≠tig¬≠den of weg¬≠gooi¬≠den zodat deze niet in han¬≠den van de bezet¬≠ter kwa¬≠men. De Gor¬≠cum¬≠se gewe¬≠ren wer¬≠den dan ook eerst kapot¬≠ge¬≠sla¬≠gen voor¬≠dat zij in de haven beland¬≠den. Voor meer over deze niet-alle¬≠daag¬≠se vondst, lees ook : Wapens uit het water

De ten¬≠toon¬≠stel¬≠ling ‚ÄúOpge¬≠gra¬≠ven Strijd, Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van de oor¬≠log‚ÄĚ is van 28 janu¬≠a¬≠ri 2017 tot en met 14 mei 2017 te bezoe¬≠ken in het Noord¬≠bra¬≠bants Muse¬≠um in Den Bosch.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.