Wapens naar Den Bosch

Martin Veen met wapens Tweede Wereldoorlog uit de haven van Gorinchem

De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­resse in de arche­o­lo­gie van moderne oor­lo­gen. Daarom besteedt Het Noord­bra­bants Museum, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­ende nieuwe tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind je zoal terug in de bodem van strijd­ge­bie­den ? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voe­ren van oor­log ? De tentoonstelling…

Lees ver­der