Wapens uit het water

Vondst

Prins Bernhard inspecteert de troepen in Gorinchem, 1 januari 1940, fotocollectie Ministerie van Defensie.

Prins Bernhard inspecteert de troepen in Gorinchem 1 januari 1940, collectie Ministerie van Defensie.

Bijzondere vondst
Het Gorcums Museum ontving in 2013 een niet-alledaagse schenking: een geweer, een karabijn met bijbehorende bajonetten van het Nederlandse leger uit de Tweede Wereldoorlog en een officierssabel, uit de 19de eeuw. De wapens waren 25 jaar geleden opgebaggerd, vermoedelijk tijdens de renovatie van de Lingehaven tussen 1983 en 1988, of tijdens baggerwerk in de Vluchthaven. Helaas ontbreken hierover nadere gegevens. Waarschijnlijk zijn de wapens bij de capitulatie in mei 1940 bewust stukgeslagen en in het water gegooid, zodat zij niet in handen van de bezetter konden vallen.

De vondsten werden overgebracht naar het archeologisch depot. Dr. A.V.A.J. Bosman van Military Legacy in Dordrecht werd gevraagd het materiaal te determineren. Bosman stelde vast dat het hier wapens van Nederlandse makelij betreft: een karabijn M95-3, een geweer M95 (beide met bijbehorende bajonetten) en een officierssabel. Deze types vuurwapens waren vanaf 1895 bij de landmacht in gebruik. De sabel is ouder (na 1813). Het uitgebreide onderzoekverslag kunt u hier downloaden (1,38 MB)

Hoewel de wapens voor Nederland niet uniek zijn, hebben zij beslist een hoge lokale waarde. Tijdens de restauratie bleek hun conditie nog verrassend goed.

Publicatie

A.V.A.J. Bosman
Het gebroken geweertje, determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem; Military Legacy Rapport ML 27; Dordrecht 2013.
Bekijk | Download  (1,38 MB)

Media

19-09-2013 AD Rivierenland
Wapens zijn in goede conditie, particulier schenkt museum strijdtuig
Twee roestige vuurwapens met bijbehorende bajonetten en een sabel vormen een niet-alledaags cadeau van een inwoner van de stad aan het Gorcums Museum. Deskundigen vinden dat ze het conserveren zeker waard zijn.
Lees meer…

24-09-2013 De Stad Gorinchem
Niet historisch, wel uniek. Wapens WOII in Gorcums Museum
Een aantal weken geleden schonk een inwoonster van Gorinchem een karabijn, een geweer, twee bajonetten en een sabel aan het Gorcums Museum.
Lees meer…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.