Niet historisch, wel uniek: wapens WOII in Gorcums Museum

GORINCHEM- Een aantal weken geleden schonk een inwoonster van Gorinchem een karabijn, een geweer, twee bajonetten en een sabel aan het Gorcums Museum. De voorwerpen waren 25 jaar eerder tijdens baggerwerkzaamheden gevonden en zijn waarschijnlijk afkomstig uit de tweede wereldoorlog. Onderzoek bevestigt deze theorie, althans in het geval van  het geweer en karabijn.

Tussen pijlpunten, daterend uit eind veertiende, begin vijftiende eeuw, afkomstig uit de tijd van de heren van Arkel, liggen op een witte tafel een aantal relikwieën uit de tweede wereldoorlog uitgestald. Althans daar gaat Martin Veen, beheerder van het Gorinchems gemeentelijk depot van bodemvondsten van uit. Het gaat om een karabijn, een geweer, twee bajonetten en een sabel, een schenking die een inwoonster van Gorinchem een paar weken geleden  aan het Gorcums Museum. 

“Ik werd benaderd door Rob Kreszner, directeur van het museum, met de vraag om er eens naar te kijken,” begint Veen. “Ondanks dat Gorinchem lang een garnizoensstad is geweest, ook tijdens de tweede wereldoorlog, zijn wapenvondsten uit die tijd relatief zeldzaam en uniek te noemen.” Volgens de schenker had zij het ‘wapentuig’ na baggerwerkzaamheden in de Vluchthaven, 25 jaar geleden gekregen. “Ik betwijfel of het uit de Vluchthaven afkomstig is,” gaat Veen verder. ,,In die periode hebben daar geen baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. Wel in de Lingehaven, wat volgens mij meer in aanmerking komt als vindplaats.” Veen acht het niet ondenkbaar dat soldaten de wapens na de capitulatie op 15 mei 1940 hebben gedumpt uit voorzorg dat deze in handen van de bezetter zouden komen. 

Uit een onderzoek van dr. Arjan Bosman is inmiddels komen vast te staan dat de karabijn, het geweer en beide bajonetten inderdaad afkomstig zijn uit de tweede wereld oorlog. Het zou gaan om een zogenaamd M95 geweer, kaliber 6.5 en een karabijn M95-3, die sinds 1895 in gebruik waren bij de landmacht.  

De sabel kan volgens het rapport niet direct gelinkt worden aan de tweede wereldoorlog. In 1813 bezette Napoleon, op de vlucht voor Russische en Pruisische troepen, de Arkelstad om een veilige terugkeer van zijn leger richting zuiden te waarborgen. Bosman houdt in zijn onderzoek een aantal opties open: “De sabel kan met de belegering van Gorinchem in 1813 samenhangen, maar ook daarna toen Gorinchem een belangrijke militaire plaats was, waren deze ruimschoots aanwezig.”

Gerard Droog
De Stad Gorinchem
24-9-2013

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.