Publicatie Blauwe Toren

 

Studie voor een stadsplattegrond van Gorinchem, anoniem (1524-1578) collectie Regionaal Archief Gorinchem

Stu¬≠die voor een stads¬≠plat¬≠te¬≠grond van Gorin¬≠chem, ano¬≠niem (1524‚ąí1578), Regi¬≠o¬≠naal Archief Gorinchem

Enke¬≠le maan¬≠den gele¬≠den werd de Stich¬≠ting Kas¬≠te¬≠len¬≠stu¬≠dies Neder¬≠land (SKN) opge¬≠richt. De stich¬≠ting heeft als doel het bevor¬≠de¬≠ren en publi¬≠ce¬≠ren van onder¬≠zoek naar kas¬≠te¬≠len, bui¬≠ten¬≠plaat¬≠sen, land¬≠goe¬≠de¬≠ren en hier¬≠aan gere¬≠la¬≠teerd his¬≠to¬≠risch groen.

De eer¬≠ste publi¬≠ca¬≠tie wordt in maart ver¬≠wacht en bevat onder ande¬≠re een uit¬≠ge¬≠breid arti¬≠kel  door Taco Her¬≠mans en Edwin Orsel over de ver¬≠bou¬≠wing van de Blau¬≠we Toren te Gorin¬≠chem in 1524‚Ää‚Äď‚Ää1525.

Taco Her¬≠mans is als seni¬≠or-onder¬≠zoe¬≠ker en kas¬≠te¬≠len¬≠ex¬≠pert werk¬≠zaam bij de  Rijks¬≠dienst voor het Cul¬≠tu¬≠reel Erf¬≠goed (RCE). Edwin Orsel is bouw¬≠his¬≠to¬≠ri¬≠cus in dienst bij de gemeen¬≠te Delft.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.