Publicatie Blauwe Toren

 

Studie voor een stadsplattegrond van Gorinchem, anoniem (1524-1578) collectie Regionaal Archief Gorinchem

Studie voor een stads­plat­te­grond van Gorinchem, ano­niem (1524−1578), Regionaal Archief Gorinchem

Enkele maan­den gele­den werd de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN) opge­richt. De stich­ting heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en hier­aan gere­la­teerd his­to­risch groen.

De eer­ste publi­ca­tie wordt in maart ver­wacht en bevat onder ande­re een uit­ge­breid arti­kel  door Taco Hermans en Edwin Orsel over de ver­bou­wing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1524 – 1525.

Taco Hermans is als seni­or-onder­zoe­ker en kas­te­len­ex­pert werk­zaam bij de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Edwin Orsel is bouw­his­to­ri­cus in dienst bij de gemeen­te Delft.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.