Nieuwe publicatie Blauwe Toren

Nieuwe publicatie Blauwe Toren, studie voor een stadsplattegrond van Gorinchem, anoniem (1524-1578)

Stu­die voor een stads­plat­te­grond van Gorin­chem, ano­niem (1524−1578)

Enkele maan­den gele­den is de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN) opge­richt. De stich­ting heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en hier­aan gere­la­teerd his­to­risch groen.

De eer­ste uit­gave ver­schijnt in maart en bevat onder andere een uit­ge­breide publi­ca­tie door Taco Her­mans en Edwin Orsel over de ver­bou­wing van de Blauwe Toren te Gorin­chem in 1524 – 1530 onder archi­tect Rom­bout (II) Keldermans.

Taco Her­mans is als senior-onder­zoe­ker en kas­te­len­ex­pert werk­zaam bij de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed (RCE). Edwin Orsel is bouw­his­to­ri­cus in dienst bij de gemeente Delft.

Reacties zijn gesloten.