Open Monumentendag op zater­dag 9 sep­tem­ber

Restauratie aardewerk, foto Cor de Cock 2017

Restauratie aar­de­werk

Het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie is tij­dens de Open Monumentendag op zater­dag 9 sep­tem­ber van 11.00 tot 16.00 uur geo­pend voor bezoe­kers.

Vrijwilligers van het depot laten zien hoe vond­sten geres­tau­reerd wor­den. Daarnaast zijn in de werk­ruim­ten bodem­vond­sten – afkom­stig van Gorcumse opgra­vin­gen – te zien.

De gemeen­te Gorinchem doet dit jaar voor de 31e keer mee aan de Open Monumentendag. Op zater­dag 9 sep­tem­ber vin­den er ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten plaats rond­om het the­ma ‘Boeren, bur­gers en bui­ten­lui’

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.