Open Monumentendag op zater­dag 9 sep­tem­ber

 

Restauratie aardewerk, foto Cor de Cock 2017

Restauratie aar­de­werk

Het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie is tij­dens de Open Monumentendag op zater­dag 9 sep­tem­ber van 11.00 tot 16.00 uur geo­pend voor bezoe­kers.

Vrijwilligers van het depot laten zien hoe vond­sten geres­tau­reerd wor­den. Daarnaast zijn in de werk­ruim­ten bodem­vond­sten – afkom­stig van Gorcumse opgra­vin­gen – te zien.

De gemeen­te Gorinchem doet dit jaar voor de 31e keer mee aan de Open Monumentendag. Op zater­dag 9 sep­tem­ber vin­den er ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten plaats rond­om het the­ma ‘Boeren, bur­gers en bui­ten­lui’

[google_map_easy id=“2”]

Kan vol met ongedierte naar Rijksmuseum

Kan vol met onge­dier­te naar Rijksmuseum

  Vanaf don­der­dag 2 mei is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een niet-alle­­daag­­se Gorcumse bodem­vondst te zien : een mid­del­eeuw­se pot, ooit gebruikt als mui­zen­val. Deze ‘mui­zen­pot’ van een­vou­dig grijs aar­de­werk …

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afge­lo­pen jaren is er steeds meer inte­res­se in de arche­o­lo­gie van moder­ne oor­lo­gen. Daarom besteedt Het Noordbrabants Museum, uit­ge­breid aan­dacht aan deze boei­en­de nieu­we tak van bodem­on­der­zoek. Wat vind …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.