Open Monu­men­ten­dag op zater­dag 9 sep­tem­ber

 

Restauratie aardewerk, foto Cor de Cock 2017

Res­tau­ra­tie aar­de­werk

Het gemeen­te­lijk depot voor arche­o­lo­gie is tij­dens de Open Monu­men­ten­dag op zater­dag 9 sep­tem­ber van 11.00 tot 16.00 uur geo­pend voor bezoe­kers.

Vrij­wil­li­gers van het depot laten zien hoe vond­sten geres­tau­reerd wor­den. Daar­naast zijn in de werk­ruim­ten bodem­vond­sten – afkom­stig van Gor­cum­se opgra­vin­gen – te zien.

De gemeen­te Gorin­chem doet dit jaar voor de 31e keer mee aan de Open Monu­men­ten­dag. Op zater­dag 9 sep­tem­ber vin­den er ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten plaats rond­om het the­ma ‘Boe­ren, bur­gers en bui­ten­lui’

Kan vol met ongedierte naar tentoonstelling in het Rijksmuseum

Kan vol met onge­dier­te naar ten­toon­stel­li…

  Van­af don­der­dag 2 mei is in het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den in Lei­den een niet-alle­­daag­­se Gor­cum­se bodem­vondst te zien : een mid­del­eeuw­se pot, ooit gebruikt als mui­zen­val. Deze ‘mui­zen­pot’ van een­vou­dig grijs aar­de­werk …

Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen

Kom speu­ren in het depot tij­dens de Nati­o­n…

  Wil jij het prach­ti­ge glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar de mid­del­eeuw­se wapens die men gebruik­te bij het beleg van …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.