Open Monumentendag op zaterdag 9 september

 

Restauratie aardewerk, foto Cor de Cock 2017

Res­tau­ra­tie aardewerk

Het gemeen¬≠te¬≠lijk depot voor arche¬≠o¬≠lo¬≠gie is tij¬≠dens de Open Monu¬≠men¬≠ten¬≠dag op zater¬≠dag 9 sep¬≠tem¬≠ber van 11.00 tot 16.00 uur geo¬≠pend voor bezoekers.

Vrij¬≠wil¬≠li¬≠gers van het depot laten zien hoe vond¬≠sten geres¬≠tau¬≠reerd wor¬≠den. Daar¬≠naast zijn in de werk¬≠ruim¬≠ten bodem¬≠vond¬≠sten ‚Äď afkom¬≠stig van Gor¬≠cum¬≠se opgra¬≠vin¬≠gen ‚Äď te zien.

De gemeen¬≠te Gorin¬≠chem doet dit jaar voor de 31e keer mee aan de Open Monu¬≠men¬≠ten¬≠dag. Op zater¬≠dag 9 sep¬≠tem¬≠ber vin¬≠den er ver¬≠schil¬≠len¬≠de acti¬≠vi¬≠tei¬≠ten plaats rond¬≠om het the¬≠ma ‚ÄėBoe¬≠ren, bur¬≠gers en buitenlui‚Äô

Kan vol ongedierte naar Rijksmuseum

Kan vol ongedierte naar Rijksmuseum

  Van¬≠af don¬≠der¬≠dag 2 mei is in het Rijks¬≠mu¬≠se¬≠um van Oud¬≠he¬≠den in Lei¬≠den een niet-alle¬≠¬≠daag¬≠¬≠se Gor¬≠cum¬≠se bodem¬≠vondst te zien : een mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se kan, ooit gebruikt als mui¬≠zen¬≠val. Deze ‚Äėmui¬≠zen¬≠pot‚Äô van een¬≠vou¬≠dig grijs aardewerk ‚Ķ

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afge¬≠lo¬≠pen jaren is er steeds meer inte¬≠res¬≠se in de arche¬≠o¬≠lo¬≠gie van moder¬≠ne oor¬≠lo¬≠gen. Daar¬≠om besteedt Het Noord¬≠bra¬≠bants Muse¬≠um, uit¬≠ge¬≠breid aan¬≠dacht aan deze boei¬≠en¬≠de nieu¬≠we tak van bodem¬≠on¬≠der¬≠zoek. Wat vind ‚Ķ

Reacties zijn gesloten.