Open Monumentendag op zaterdag 9 september

 

Restauratie aardewerk, foto Cor de Cock 2017

ResĀ­tauĀ­raĀ­tie aardewerk

Het gemeenĀ­teĀ­lijk depot voor archeĀ­oĀ­loĀ­gie is tijĀ­dens de Open MonuĀ­menĀ­tenĀ­dag op zaterĀ­dag 9 sepĀ­temĀ­ber van 11.00 tot 16.00 uur geoĀ­pend voor bezoekers.

VrijĀ­wilĀ­liĀ­gers van het depot laten zien hoe vondĀ­sten geresĀ­tauĀ­reerd worĀ­den. DaarĀ­naast zijn in de werkĀ­ruimĀ­ten bodemĀ­vondĀ­sten ā€“ afkomĀ­stig van GorĀ­cumĀ­se opgraĀ­vinĀ­gen ā€“ te zien.

De gemeenĀ­te GorinĀ­chem doet dit jaar voor de 31e keer mee aan de Open MonuĀ­menĀ­tenĀ­dag. Op zaterĀ­dag 9 sepĀ­temĀ­ber vinĀ­den er verĀ­schilĀ­lenĀ­de actiĀ­viĀ­teiĀ­ten plaats rondĀ­om het theĀ­ma ā€˜BoeĀ­ren, burĀ­gers en buitenluiā€™

Kan vol ongedierte naar Rijksmuseum

Kan vol ongedierte naar Rijksmuseum

  VanĀ­af donĀ­derĀ­dag 2 mei is in het RijksĀ­muĀ­seĀ­um van OudĀ­heĀ­den in LeiĀ­den een niet-alleĀ­Ā­daagĀ­Ā­se GorĀ­cumĀ­se bodemĀ­vondst te zien : een midĀ­delĀ­eeuwĀ­se kan, ooit gebruikt als muiĀ­zenĀ­val. Deze ā€˜muiĀ­zenĀ­potā€™ van eenĀ­vouĀ­dig grijs aardewerk ā€¦

Wapens naar Den Bosch

Wapens naar Den Bosch

  De afgeĀ­loĀ­pen jaren is er steeds meer inteĀ­resĀ­se in de archeĀ­oĀ­loĀ­gie van moderĀ­ne oorĀ­loĀ­gen. DaarĀ­om besteedt Het NoordĀ­braĀ­bants MuseĀ­um, uitĀ­geĀ­breid aanĀ­dacht aan deze boeiĀ­enĀ­de nieuĀ­we tak van bodemĀ­onĀ­derĀ­zoek. Wat vind ā€¦

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.