Archeologen vinden skeletten achter het Gorcums Museum

Dit onder­zoek naar de ske­let­ten ach­ter het gebouw van het Gor­cums Museum is uit­ge­voerd voor­uit­lo­pend op het plaat­sen van vuil­con­tai­ners. Eer­der deze maand vond daarom ook een beperkte opgra­ving plaats op de Var­ken­markt. De aan­ge­trof­fen ske­let­ten wor­den nader onder­zocht. Met den­dro­chro­no­lo­gisch onder­zoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouder­dom van de doods­kis­ten. Dit laat­ste wordt nog een las­tige klus omdat uit het ver­zaagde hout moei­lijk vol­le­dige jaar­rin­gen te recon­stru­e­ren zijn.

Gorinchem, Groenmarkt (2010) fasering gevonden begravingen, de rode lijn geeft de muur van het museum weer

Fase­ring gevon­den begra­vin­gen in 2010, de rode lijn geeft de muur van het museum weer

Aanvulling op onderzoek 2010

Het pro­ject op de Groen­markt is een aan­vul­ling op de eer­dere opgra­ving die hier enige meters ver­derop in 2010 plaats­vond. De uit­wer­king van de resul­ta­ten gaat nog enkele weken duren.

Booronderzoek voorafgaand op plaatsen vuilcontainers

Booronderzoek voorafgaand op plaatsen vuilcontainers

In de week van 15 mei 2017 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen in opdracht van de gemeente Gorin­chem een arche­o­lo­gisch boor­on­der­zoek uitgevoerd …

Reacties zijn gesloten.