Ske­let­ten ach­ter het Gor­cums Muse­um


Dit onder­zoek is uit­ge­voerd voor­uit­lo­pend op het plaat­sen van vuil­con­tai­ners. Eer­der deze maand vond daar­om ook een beperk­te opgra­ving plaats op de Var­ken­markt. De aan­ge­trof­fen ske­let­ten wor­den nader onder­zocht. Met den­dro­chro­no­lo­gisch onder­zoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouder­dom van de doods­kis­ten. Dit laat­ste wordt nog een las­ti­ge klus omdat uit het ver­zaag­de hout moei­lijk vol­le­di­ge jaar­rin­gen te recon­stru­e­ren zijn.

Gorinchem, Groenmarkt (2010) fasering gevonden begravingen

Fase­ring gevon­den begra­vin­gen in 2010, de rode lijn geeft de muur van het muse­um weer

Aan­vul­ling op onder­zoek 2010
Het pro­ject op de Groen­markt is een aan­vul­ling op de eer­de­re opgra­ving die hier eni­ge meters ver­der­op in 2010 plaats­vond. De uit­wer­king van de resul­ta­ten gaat nog enke­le weken duren.

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.