Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen

 

Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen in Gorinchem

Wil jij het prach¬≠ti¬≠ge glas zien waar¬≠uit een school¬≠rec¬≠tor 600 jaar gele¬≠den zijn bier¬≠tje dronk ? Of ben je nieuws¬≠gie¬≠rig naar de mid¬≠del¬≠eeuw¬≠se wapens die men gebruik¬≠te bij het beleg van het kas¬≠teel van de heren van Arkel in Wijd¬≠schild ?  Dit kan tij¬≠dens de Nati¬≠o¬≠na¬≠le Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠da¬≠gen van 12 tot en met 14 okto¬≠ber. Op deze drie dagen is het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot tus¬≠sen 14.00 en 17.00 uur open. De toe¬≠gang is gratis.

Programma

  • Kin¬≠de¬≠ren van¬≠af 8 tot 12 jaar kun¬≠nen op vrijdag‚ÄĎ, zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag zelf vond¬≠sten zoe¬≠ken met een metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor, of opdrach¬≠ten uit¬≠voe¬≠ren tij¬≠dens een speur¬≠tocht door het depot. De aller¬≠bes¬≠te speur¬≠ders kun¬≠nen daar¬≠mee een heus diplo¬≠ma verdienen !
  •  Op zater¬≠dag¬≠mid¬≠dag 13 okto¬≠ber en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag 14 okto¬≠ber kun je tij¬≠dens het vond¬≠sten¬≠spreek¬≠uur je eigen vond¬≠sten laten bekij¬≠ken door depot¬≠be¬≠heer¬≠der Mar¬≠tin Veen.
  • Spe¬≠ci¬≠aal ook voor de lezers van ‚ÄėTien eeu¬≠wen Gorin¬≠chem, Geschie¬≠de¬≠nis van een Hol¬≠land¬≠se stad‚Äô  is een klei¬≠ne expo¬≠si¬≠tie inge¬≠richt met de arche¬≠o¬≠lo¬≠gi¬≠sche vond¬≠sten uit dit boek.

Klik op de afbeel­din­gen voor meer informatie

Van Prehistorie tot Tweede Wereldoorlog

In het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot vind je alle vond¬≠sten die tij¬≠dens opgra¬≠vin¬≠gen in Gorin¬≠chem zijn aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Een enor¬≠me col¬≠lec¬≠tie. Vari¬≠√ę¬≠rend van pre¬≠his¬≠to¬≠ri¬≠sche vuur¬≠ste¬≠nen werk¬≠tuig¬≠jes, gevon¬≠den op de Dalem¬≠donk, tot een reus¬≠ach¬≠ti¬≠ge zee¬≠mijn uit de Twee¬≠de Wereld¬≠oor¬≠log, ooit opge¬≠vist uit de Merwede.

Het depot is geen muse­um, maar heeft als belang­rij­ke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorin­chem is de eni­ge gemeen­te in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt gerund.

Adres

Arkels¬≠edijk 24
4206 AC Gorinchem
(0183) 66 01 78

De ingang is aan de dijk­zij­de van de brandweerkazerne.

 

Reacties zijn gesloten.