Van Hoornestraat (2004)

Onderzoek

Bodemprofiel Van Hoornestraat

Bodemprofiel Van Hoornestraat

In mei 2004 werd door Hollandia Archeologen een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige kleuterschool aan de Van Hoornestraat in de Lingewijk, naar aanleiding van de bouwplannen van een zevental huizen aldaar.

Aan de hand van de ter plaatse aangetroffen bodemgesteldheid kon worden vastgesteld dat prehistorische bewoning op het onderzochte gebied vrijwel onmogelijk zal zijn geweest. Er zijn dan ook geen aanwijzingen voor bewoning of ander gebruik van het terrein in de Prehistorie. De kalkrijke poldervaag-gronden en dan met name de zware komklei zijn vandaag de dag vrijwel uitsluitend in gebruik als grasland.

Steenbakkerij

In de Late Middeleeuwen zullen deze gronden zich al uitstekend geleend hebben voor weideland. Tevens staat er in deze periode waarschijnlijk een steenbakkerij in de omgeving, getuige de bakstenen misbaksels en bakstenen zonder mortel in de vulling van twee greppels (beiden zonder verdere vondsten). Waarschijnlijk betrof het een perifeer gebied met perceelgreppels.

Zandvoort

Pas in de jaren '30 van de 20e eeuw komt er een einde aan het gebruik van de grond als akker- of weiland en wordt de Lingewijk gebouwd, in de volksmond ook wel Zandvoort genoemd, naar het zand dat als ophogingslaag is aangewend. Uit de ontginnings- en ophogingslaag van deze wijk werd een grote hoeveelheid aardewerk en glas geborgen uit de jaren '20 van de 20e eeuw. Deze egalisatie-laag was in tegenstelling tot de mondelinge overlevering niet meters dik, maar slechts 30 cm.

Publicaties

 

Gerritsen, S. (2004) Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk. Gerritsen, S. (2004)
Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 41, Zaandijk.
Flipbook | PDF (40,64 MB)
Gerritsen, S. (2005) Gorinchem: Van Hoornestraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 Holland 37, p. 91. Gerritsen, S. (2005)
Gorinchem: Van Hoornestraat, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 37, p. 91.
Flipbook | PDF (1MB)
Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)

Metadata

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 6269
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.000/428.050
Toponiem:Van Hoornestraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore en drs. S. Gerritsen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:10-5-2004
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x9e-n9w7

Reacties zijn gesloten.