Van Hoornestraat (2004)

Onderzoek

Van Hoornestraat, Gorinchem

Bodemprofiel Van Hoornestraat

In mei 2004 werd een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige kleuterschool aan de Van Hoornestraat in de Lingewijk, naar aanleiding van de bouwplannen van een zevental huizen aldaar. Aan de hand van de ter plaatse aangetroffen bodemgesteldheid kon worden vastgesteld dat prehistorische bewoning op het onderzochte gebied vrijwel onmogelijk zal zijn geweest. Er zijn dan ook geen aanwijzingen voor bewoning of ander gebruik van het terrein in de Prehistorie. De kalkrijke poldervaaggronden en dan met name de zware komklei zijn vandaag de dag vrijwel uitsluitend in gebruik als grasland.

Steenbakkerij
In de Late Middeleeuwen zullen deze gronden zich al uitstekend geleend hebben voor weideland. Tevens staat er in deze periode waarschijnlijk een steenbakkerij in de omgeving, getuige de bakstenen misbaksels en bakstenen zonder mortel in de vulling van twee greppels (beiden zonder verdere vondsten). Waarschijnlijk betrof het een perifeer gebied met perceelgreppels.

Zandvoort
Pas in de jaren ’30 van de 20e eeuw komt er een einde aan het gebruik van de grond als akker- of weiland en wordt de Lingewijk gebouwd, in de volksmond ook wel Zandvoort genoemd, naar het zand dat als ophogingslaag is aangewend. Uit de ontginnings- en ophogingslaag van deze wijk werd een grote hoeveelheid aardewerk en glas geborgen uit de jaren ’20 van de 20e eeuw. Deze egalisatielaag was in tegenstelling tot de mondelinge overlevering niet meters dik, maar slechts 30 cm.

Publicaties

S. Gerritsen
Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2004; Hollandia reeks nr. 41.
Bekijk | Download (40,64 MB)

S.Gerritsen
Gorinchem: Van Hoornestraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 91.
Bekijk | Download (1MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Van Hoornestraat (2004) 51.840533, 4.982416

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 6269
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.000/428.050
Toponiem:Van Hoornestraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia cultuurhistorisch onderzoek en archeologie, Zaandijk
Projectleider:Drs. P.M. Floore en drs. S. Gerritsen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:10-5-2004
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot gemeente Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.