Oost II, bedrijventerrein (2010)

Onderzoek

Bedrijventerrein Oost, Gorinchem

Bedrijventerrein Oost, Gorinchem, met het onderzoekgebied in rood omkaderd

In zowel de verkennende als de karterende boringen zijn de Gorkum-Arkel stroomgordel, oeverafzettingen op veen die geassocieerd kunnen worden met de Gorkum-Arkel-stroomgordel en crevasseafzettingen die geassocieerd kunnen worden met de Gorkum-Arkel-stroomgordel, een zijtak van de Linge-stroomgordel of een onbekende stroomgordel, aangetroffen in de ondiepe ondergrond. Donkafzettingen werden bij dit onderzoek niet aangetroffen. Behalve houtskool, dat van nature veel in het rivierengebied voorkomt zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen in de stroomgordel. Verder ontbreken er eventuele vegetatiehorizonten en/of cultuurlagen. De afzettingen van de Gorcum-Arkel stroomgordel zijn aangetoond op ca. 3 tot 5 m –mv en crevasse-afzettingen zijn op tenminste 2 m –mv aangetroffen. De enige archeologische indicator die werd aangetroffen met een datering vanaf de Late Middeleeuwen (IJsselsteen) is gevonden op de plaats van een voormalige weg en heeft waarschijnlijk gediend als verharding.

Aanbeveling
Ondanks dat de afzettingen van de Gorkum-Arkel stroomgordel, oeverafzettingen op veen van de Gorkum-Arkel-stroomgordel en crevasse-afzettingen die geassocieerd kunnen worden met de Gorkum- Arkel-stroomgordel of een zijtak van de Linge stroomgordel of een onbekende stroomgordel, in de ondiepe ondergrond zijn aangetroffen met een (middel)hoge archeologische verwachting, ontbreekt een duidelijk herkenbare cultuurlaag in de top van de afzettingen. Er waren geen aanwijzingen dat zich in het plangebied archeologische vindplaatsen bevonden, maar dit is aan de hand van dit booronderzoek niet geheel uit te sluiten. Het lijkt valide te veronderstellen dat de trefkans op archeologische vindplaatsen laag is, wat vooral is ingegeven door de afwezigheid van bodemvorming op de afzettingen van stroomgrordel en crevasses. De top van de Gorcum-Arkel stroomgordel, waarop zich mogelijk archeologische resten bevinden, is op ca. 3 tot 5 m –mv aangetroffen en crevasseafzettingen zijn tenminste op 2 m –mv aangetroffen. De oppervlakte van de paalfunderingen die op dat niveau een verstoring zouden veroorzaken is ten opzichte van het te bebouwen en te verharden gebied verwaarloosbaar klein. Daarom werd geadviseerd het onderzoeksgebied vrij te geven.

Publicatie

J.J.A. Wijnen
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem; Zuidnederlandse Historische Notities 237; Archeologisch Centrum Vrije Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting; Amsterdam; 2011.
Bekijk | Download (5,82 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Bedrijventerrein Oost II (2010) 51.840285, 5.014229

 

Archisnummer(s):OM: 42248 en 42249
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:128.560/428.200
128.660/427.800
128.530/427.800
129.560/428.160
128.800/428.280
Toponiem:Bedrijventerrein Oost II
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:ACVU-HBS, Amsterdam
Projectleider:J.J.A. Wijnen
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:17 februari 2011
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.