Schepenenstraat 1-5 (2008)

Onderzoek

Schepenenstraat

Schepenenstraat

Op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus 2008 is in opdracht van CV Bredescholenbouw Gorinchem een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig) in de vorm van boringen uitgevoerd op de locatie waar de brede school “Gildenplein” werd gepland. Hiervoor werden twee bestaande basisscholen en een sporthal gesloopt. Ook werd een ondergrondse parkeergarage op de lokatie gepland. Het hiermee gepaard gaande grondverzet zou een bedreiging kunnen vormen voor de mogelijk aanwezige archeologische resten

Bodemopbouw
De bodem bestaat (onder een opgebracht pakket) uit klei op veen. Plaatselijk is zand aanwezig. Onder een opgebracht pakket is in boring 4 t/m 10 een intacte bodem aangetroffen. In boring 1 en 2 is onder het opgebrachte pakket een laag zand aangetroffen, waarvan niet met zekerheid kan worden gezegd of het natuurlijk of opgebracht is. Er kon niet onder het zand geboord worden. Indien het zand opgebracht is, is de bodem ter plaatse waarschijnlijk voor een deel afgegraven, gezien de diepteligging van de top van de ongestoorde bodem in de andere boringen. Boring 3 kon niet verder verdiept worden dan tot in de opgebrachte grond.

Overzicht boringen Schepenenstraat Gorinchem

Overzicht boringen Schepenenstraat

Fossiele stroomrug
In boring 5 is op 270 cm onder maaiveld een zandpakket aangeboord. Dit is waarschijnlijk een rivierafzetting. De onderkant van de zandlaag kon niet worden vastgesteld doordat het zand direct uit de boor liep. In de andere boringen is niets van een zandlaag gevonden. Dit wijst er op dat het zandpakket een kleine omvang heeft. Het is niet waarschijnlijk dat we hier te maken hebben de verwachte Arkel-Gorinchem stroomgordel. Mogelijk is het een kleine doorbraak er van (crevasse). De begrenzing kon niet worden vastgesteld. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Publicaties

E.J. van Rooijen
Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem; Zaandijk; 2008; Hollandia reeks nr. 224.
Bekijk | Download (1,74 MB)

E.J. van Rooijen
Archeologisch Bureauonderzoek Brede School Gildenplein, Schepenenstraat; Gemeente Gorinchem; Gorinchem; 2008

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Schepenenstraat 1-5 (2008) 51.836220, 4.959351

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding:30393
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:125.480/427.530
125.474/427.735
125.550/427.735
125.540/427.520
Toponiem:Schepenenstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia cultuurhistorisch onderzoek en archeologie, Zaandijk
Projectleider:J. Vaars
Opdrachtgever:Smitshoek, Melles & Partners, Nieuwegein
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:19-08-2008
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.