Arkelse Onderweg-IJsbaan (2008)

Onderzoek

Arkelse Onderweg-kop IJsbaan 2008

Arkelse Onderweg-kop IJsbaan 2008

Van 21 tot 25 januari 2008 is door BAAC ‘s-Hertogenbosch een onderzoek uitgevoerd op de locatie Kop van de IJsbaan aan de Arkelse Onderweg in Gorinchem. Het gaat om een terrein waar tot 1998 een boerderij heeft gestaan.

De boerderij is waarschijnlijk in de late 19de eeuw gebouwd en bestond uit een woongedeelte aan de zuidkant en een stalgedeelte aan de noordkant. De voordeur bevond zich in de oostmuur van het woongedeelte. Direct naast de westelijke muur, buiten de boerderij lagen een bakstenen waterput en een wc. De waterput is later hergebruikt als beerput. In een kelder in de boerderij was onder een tegel een houten tonnetje geplaatst, dat mogelijk als schrobputje heeft gediend. In de ton is een tol gevonden.

Houten tonnetje vermoedelijk gebruikt als schrobputje

Houten tonnetje vermoedelijk gebruikt als schrobputje

Oeverwal

De voornaamste onderzoeksvraag was of de boerderij voorgangers had, mogelijk teruggaand tot de ontginningsperiode. De locatie bevindt zich op een oeverwal die als ontginningsbasis van de ontginning ´Hoogland´ heeft gediend. Vooral na de bedijking van de Linge in de 13de eeuw zou het gebied geschikt zijn voor bewoning. Van voorgangers van de boerderij is echter niets gevonden. Het terrein bleek pas in de Nieuwe Tijd voor bewoning in gebruik te zijn genomen. Daarvoor zijn een pakket laatmiddeleeuwse baksteen en twee ophogingslagen op de natuurlijke ondergrond opgebracht.

De ophogingslagen dateren waarschijnlijk uit de 17de/18de eeuw. De meeste vondsten zijn afkomstig uit de ophogingslagen. Hieronder waren een fragment van een zwaard van voor het midden van de 17de eeuw, verschillende munten en aardewerk, voornamelijk uit de periode 1600-1800.

Foto's

« 1 van 4 »

Publicaties

Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (398,62 kB)
Rooijen, E. van (2008) Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, 40, p. 16. Rooijen, E. van (2008)
Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan), in: Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, 40, p. 16.
Flipbook | PDF (6 MB)
Schorn, E.A. (2004) Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, 's-Hertogenbosch. Schorn, E.A. (2004)
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase, BAAC-rapport 04-022, ‘s-Hertogenbosch.
FlipbookPDF (4,88 MB)
Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009) Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, 's-Hertogenbosch. Tolboom, M.A., M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne (2009)
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek, BAAC rapport A-07.0423, ‘s-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (12,01 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):25856 (onderzoeksmelding)
19925 (onderzoek)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.214/428.187
Toponiem:Arkelse Onderweg; Kop van de IJsbaan
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO (proefsleuven) en DO (Definitief Onderzoek)
Uitvoerder:BAAC bv, 's-Hertogenbosch
Projectleider:Drs. J.R. Mooren
Opdrachtgever:Ontwikkelings Combinatie Gorinchem (OCG)
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:21 januari 2008
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x8y-tgjy

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.