Zuiderlingedijk 9, asfaltcentrale (2009)

Onderzoek

Asfaltcentrale Zuiderlingedijk

Asfaltcentrale Zuiderlingedijk

In verband met de plannen tot het (her)oprichten van een asfaltcentrale op het bestaande industrieterrein HWZ van Heuff Beheer-Spijk aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem was een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Als basis voor deze herziening werd een zogenoemd ontwerpplan opgesteld. Ten behoeve van dit ontwerpplan werd een bureauonderzoek uitgevoerd.

Het uitgevoerde onderzoek moest vroegtijdig inzicht bieden in de mogelijke gevolgen van de uitvoering van de plannen op het aanwezige bodemarchief. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Gorinchem is Gorinchem in vijf archeologische gebieden verdeeld. Het plangebied lag in Deelgebied Linge, waar de archeologische verwachtingswaarde zeer hoog is en tevens historisch landschappelijk van hoge waarde gezien de rivier de Linge. Uit het door Arcadis uitgevoerd bureauonderzoek blijkt dat de zone waarin het terrein van Heuff is gelokaliseerd, is aangemerkt als een gebied dat een hoge trefkans heeft op archeologische waarden vanaf de Romeinse tijd. De oostelijke oever van de Linge, waaraan de asfaltcentrale ligt, wordt beschouwd als historisch landschappelijke lijn van hoge waarde. Waarnemingen en vondstmeldingen zijn van het plangebied echter niet bekend. Archeologische indicatoren van waarnemingen buiten het plangebied bevinden zich op 0.60-0.80m –mv.

Selectieadvies
Op basis van dit bureauonderzoek kon het volgende worden geadviseerd: De locatie ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Om de hoge archeologische trefkans vast te stellen, diende een verkennend booronderzoek te worden uitgevoerd conform de eisen van de gemeente Gorinchem. Aangezien de gemeente minimaal 10 boringen per hectare eiste, en het terrein circa 3 hectare omvatte, ging het om 30 boringen. Dit advies kon nog worden aangepast naar aanleiding van de resultaten van de milieuboringen. Deze latere boringen wezen uit dat er geen archeologische indicatoren binnen het plangebied aanwezig waren.

Publicatie

C. van der Linde
Archeologisch bureauonderzoek Asfaltcentrale Gorinchem; ARCADIS; 2009.
Bekijk | Download (866,88 kB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Zuiderlingedijk 9 (2009) 51.846279, 4.995197

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 26965
onderzoeksnummer: 28779
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.989/428.766
Toponiem:Asfaltcentrale Gorinchem
Plaats:Giessenlanden/Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek
Uitvoerder:Arcadis B.V
Projectleider:Brokke
Opdrachtgever:Janssen de Jong Infra
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:28 februari 2008
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.