Haarweg 127 (2012)

Onderzoek

Haarweg 127 voor de brand in 2011

In april 2012 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. door Hollandia archeologen een archeologisch bureau- en booronderzoeken uitgevoerd op de Haarweg 127 te Gorinchem. Nadat in december 2011 de tweehonderd jaar oude boerderij op de Haarweg 127 afbrandde lag het terrein braak. Het perceel wordt opgesplitst in drie bouwkavels voor de vrije bouw. Op het terrein zullen dan drie woningen worden gerealiseerd. De bouw van deze woningen kunnen mogelijk aanwezig archeologische resten verstoren.

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat voor het plangebied een hoge verwachting geldt voor archeologische resten vanaf de late ijzertijd. Daarnaast bleek in plangebied een boerderij uit de nieuwe tijd, maar mogelijk ook eerder, te hebben gestaan. Het booronderzoek wees uit dat binnen het plangebied een intact bodemprofiel aanwezig is. De natuurlijke bodem bestond uit afzettingen behorende bij de Spijk stroomgordel. Op de natuurlijke bodem lag een antropogeen pakket waarin archeologische indicatoren zijn aangetroffen. Deze indicatoren suggereerde dat er resten uit de nieuwe tijd en mogelijk ouder aanwezig binnen het plangebied.

Op basis van het archeologisch onderzoek werd geadviseerd dat voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologisch proefsleuven onderzoek diende te worden uitgevoerd. Aandachtspunten voor het proefsleuvenonderzoek zouden moeten zijn de aanwezigheid van oudere (bouw)fasen van de boerderij en daarbij behorende erf structuren zoals schuren, water- en of beerputten en de mogelijkheid van prehistorische bewoning op de oeverwal, zoals aangetroffen in een tweetal boringen. Voor de mogelijkheid van prehistorische bewoning is naast de oeverwal ook de geul van belang.

Publicatie

M. Sonders
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Haarweg 27 te Gorinchem, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 412; Zaandijk; 2012.
Bekijk | Download (6,55 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Haarweg 127 (2012) 51.850274, 4.973475

 

Archisnummer(s):51327
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.281/429.122
126.517/429.161
126.500/429.069
126.284/429.056
Toponiem:Haarweg 127 Gorinchem
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen.
Uitvoerder:Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:April 2012
Vondsten & documentatie:-
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.