Tinnegietersteeg (2011)

Onderzoek

Hoek Groenmarkt-Tinnegietersteeg Gorinchem

Hoek Groenmarkt-Tinnegietersteeg

Dit bureauonderzoek, gebaseerd op aardwetenschappelijke gegevens, historische bronnen en archeologische vondsten in de directe omgeving van het plangebied, heeft aangetoond dat zich vanaf het maaiveld archeologische sporen en vondsten kunnen bevinden. Deze zullen zeer waarschijnlijk in de late middeleeuwen en nieuwe tijd dateren, verband houden met de bewoningsgeschiedenis van de stad en waarschijnlijk direct te relateren zijn aan de bewoningsgeschiedenis van het pand op de hoek van de Groenmarkt en de Tinnegieterssteeg zelf. De geschiedenis van deze locatie is immers in historische bronnen vastgelegd vanaf 1562. Omdat de geplande grondroerende activiteiten beperkt bleken, was begeleiding niet noodzakelijk.

Publicatie

E. Poulus
Archeologisch bureauonderzoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX; Zaandijk 2011.
Bekijk | Download (15,7 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Tinnegietersteeg (2011) 51.829959, 4.974115

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 45254
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:129.823/426.070
Toponiem:Tinnegietersteeg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureauonderzoek
Uitvoerder:Hollandia cultuurhistorisch onderzoek en archeologie, Zaandijk
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:22 juli 2003
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.