Grote Haarsekade 121-122 (2003)

Onderzoek

Dierenkliniek Grote Haarsekade Gorinchem

Grote Haarsekade Gorinchem

In oktober 2003 voerde BILAN in opdracht van de gemeente Gorinchem een archeologisch vooronderzoek uit aan de Grote Haarsekade te Gorinchem. Aanleiding voor het onderzoek was de vestiging van een bedrijventerrein in het gebied.

Doel van het onderzoek was het achterhalen van de archeologische waarden van het gebied en het formuleren van aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.Dit vooronderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek waarbij 14 boringen werden gezet.

Het plangebied omvat komgronden, met bodemtype poldervaaggronden, gelegen ten zuiden van de Spijkse stroomgordel. Op deze stroomgordel zijn veel Romeinse en middeleeuwse waarnemingen gedaan. Uit het bureauonderzoek bleek een lage tot middelhoge archeologische verwachting voor het plangebied.

Geen vervolgonderzoek
Het booronderzoek kon deze verwachting niet bevestigen. Het gebied was laaggelegen, bestond volledig uit komklei en de toplaag was geheel verstoord tot een maximale diepte van 80 cm -mv. Er werden enkele archeologische indicatoren, zoals industrieel witgoed, in en vlak onder de verstoorde toplaag aangetroffen. Gebaseerd op de resultaten van het booronderzoek, werd geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Publicatie

S. Kluiving & J.J. van Suijlekom
Gorinchem, Grote Haarsekade, Archeologisch vooronderzoek; Tilburg; 2003; Bilan rapportnummer 2003/45.
Bekijk | Download (2,42 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Grote Haarsekade 121-122 (2003) 51.849046, 4.973325

 

Archisnummer(s):OM 5230
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.450/429.000
Toponiem:Haarsekade
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en booronderzoek, karterend
Uitvoerder:BILAN - Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider:J. Hoevenberg
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:16 oktober 2003
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.