Noord, bedrijventerrein (2007-2009)

Onderzoek

centrale deel van het plangebied ten noorden en oosten van de Hoogbloklandse weg (foto RAAP)

Centrale deel van het plangebied ten noorden en oosten van de Hoogbloklandse weg (foto RAAP)

Verkennend/karterend booronderzoek voor toekomstig bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Het onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd. In hoofdlijnen kwam het algemene beeld van de resultaten van het booronderzoek overeen met de resultaten van het geologisch bureauonderzoek uit 2008. In het plangebied zijn geen rivierduinen (donken) in de ondergrond aangetroffen. Het komgebied wordt wel doorsneden door stroomgordels, crevasses en veenstroompjes op verschillende niveaus.

De ligging kwam in horizontale zin grotendeels overeen met de verwachting op basis van het geologisch bureauonderzoek. In verticale zin bleken de verwachte crevasses (Schaik stroomgordel) niet binnen 2 m beneden maaiveld aanwezig te zijn. Wel bevond zich een dieper gelegen systeem binnen 5 m beneden maaiveld. Dit komt overeen met de Gorkum-Arkel stroomgordel en bijbehorende geulen.

Publicaties

S.J. Kluiving & J.J. van Suijlekom
Geologisch bureauonderzoek plangebied Gorkum-Noord (Gemeente Gorinchem); GEO-LOGICAL; Delft; 2008

S. de Kruif
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase); RAAP-rapport 2114; Weesp; 2009.
BekijkDownload (4 MB) ; boorbeschrijvingen (13,5 MB) ; kaartbijlage 1 (356 Kb); kaartbijlage 2 (156 Kb); kaartbijlage 3 (501 Kb).

J. van der Roest
Archeologisch onderzoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord Bureauonderzoek; Grontmij Archeologische Rapporten 60; Houten; 2007.
Bekijk | Download (14,6 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Noord, plangebied (2007-2009) 51.850971, 4.956789

 

Archisnummer(s):onderzoeksmeldng: 36840
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:125.300/429.920
127.020/429.390
125.050/429.040
126.870/426.780
Toponiem:Parallelweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp
Projectleider:S. de Kruif
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:2009
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.