Hoefslag 11 (2005)

Onderzoek

Hoefslag 11

Hoefslag 11

Op 8 maart 2005 werd door Gomarus Scholengemeenschap aan BILAN opdracht verleend voor een archeologisch vooronderzoek in het plangebied Schotdeuren. De aanleiding voor dit onderzoek was de geplande nieuwbouw in het gebied. Hierbij zouden bodemverstorende activiteiten plaatsvinden waardoor een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk was. Dit onderzoek bestond uit een bureauonderzoek aangevuld met een inventariserend veldonderzoek. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de archeologische verwachting van het plangebied.

Geen indicatoren aangetroffen
Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied net ten zuiden van of net op een stroomgordel lag, waar vanaf de Romeinse tijd bewoning mogelijk was. Op deze stroomgordel zijn betrekkelijk veel archeologische waarnemingen en vondsten gedaan. Uit het plangebied zelf waren echter geen archeologische vondsten of waarnemingen bekend.

Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem in het noordelijke deel van het plangebied is opgebouwd uit een kleipakket op een veenpakket. De bodem in het zuidelijke deel van het plangebied is verstoord en bestaat vermoedelijk uit de opvulling van een oude sloot. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een stroomgordel of kunstmatige hoogte. Bovendien werden geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Uit bovenstaand onderzoek kan worden geconcludeerd dat vervolgonderzoek ter plaatse niet nodig is. Wel blijft bij bodemingrepen in dit gebied de Erfgoedwet van kracht die stimuleert dat archeologische vondsten of structuren binnen drie dagen aan de bevoegde instanties moeten worden gemeld.

Publicatie

E. de Boer
Gorinchem, Schotdeuren (ZH); Archeologisch vooronderzoek; Bilan rapportnummer 2005/34; Tilburg; 2005; .
Bekijk | Download (936 kB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Hoefslag 11 (2005) 51.848274, 4.968954

 

Archisnummer(s):OM 9701
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.109/429.032
Toponiem:Lange Slagen, Haarweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en booronderzoek, karterend
Uitvoerder:BILAN - Bureau voor Interdisciplinaire Landschapsanalyse, Tilburg
Projectleider:J. Huizer
Opdrachtgever:Van den Berg Architecten Houten BV
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:18 maart 2005
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.