Kortendijk 67 – 69 | Hendrick Hamelhuis (2007)

Onderzoek

Kortendijk 67-69, Hendrik Hamelhuis

Proefsleuf

Op maan­dag 15 en dins­dag 16 janu­ari 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk een inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek (IVO) door mid­del van proef­sleu­ven uit­ge­voerd voor­af­gaand aan de bouw van het Hen­d­rick Hamel­huis.

Verstoorde grondlagen

Bij het onder­zoek zijn geen dui­de­lijke struc­tu­ren aan­ge­trof­fen. Het ter­rein is tij­dens de bouw van het aan­gren­zende win­kel­cen­trum zoda­nig ver­stoord dat de arche­o­lo­gi­sche res­ten, tot op een diepte van ca 4,0 m +NAP, niet behou­den­waar­dig zijn bevonden.

Publicatie

Gerritsen, S. (2007) Het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67-69 (Hamelhuis), gemeente Gorinchem. (CIS 20568), Hollandia reeks 133, Zaandijk. Gerritsen, S. (2007)
Het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67-69 (Hamelhuis), gemeente Gorinchem. (CIS 20568), Hollandia reeks 133, Zaandijk.
Flipbook | PDF (1,16 MB)

Metadata

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 20568
onderzoeksnummer: 16554
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.678/427.068
Toponiem:Kortendijk 67-69
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. S. Gerritsen
Opdrachtgever:Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:15 januari 2007
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-z5n-ka3m

Reacties zijn gesloten.