Bastion XI, glacis (2017)

Onderzoek

Op 21 december 2017 heeft Hollandia archeologen in Zaandijk een opgraving uitgevoerd op het glacis ter hoogte van Bastion XI in Gorinchem. Voor de aanleg van een duiker werd een sleuf gegraven.

Vestingwerk bij de Dalempoort met de bedekte (beschutte) weg tussen de aarden wallen, G.M. Kurz naar Christian Schüler (1855)

Vestingwerk bij de Dalempoort met de bedekte weg tussen de
aarden wallen, G.M. Kurz naar Christian Schüler (1855)

Een dwarsdoorsnede van het vestingwerk rond Groenlo (1627)

Een dwarsdoorsnede van de vesting rond Groenlo (1627)

Hoge verwachting

Aangezien het gebied, het glacis en de bedekte weg, is aangemerkt als een gebied met een hoge archeologische verwachting, diende onderzoek plaats te vinden om de archeologische waarden die mogelijk verloren gingen, vast te leggen. Het doel van de opgraving was in de eerste instantie het behoud en de documentatie van archeologische sporen. De omvang van het op te graven areaal werd bepaald door de verstorende ingreep.

Dwarsdoorsnede van het glacis in werkput 1

Dwarsdoorsnede van het glacis in werkput 1

Conclusie

Tijdens de opgraving op het glacis is een opgebracht kleilichaam aangetroffen dat uit de 18de eeuw dateert. Het glacis loopt richting het oosten met 0,7 m op en is opgebracht op natuurlijke afzettingen behorende tot de formatie van Echteld. Er zijn verder geen archeologische sporen van een bedekte weg of van de gracht gevonden.

Foto's

« van 2 »

Publicaties

Floore, P.M. (2017) Programma van eisen Bastion XI – Glacis - duikeraanleg in Gorinchem, Zaandijk. Floore, P.M. (2017)
Programma van eisen Bastion XI – Glacis - duikeraanleg in Gorinchem, Zaandijk.
Flipbook | PDF  (1 MB)
Horsthuis, A. (1997)Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem. Horsthuis, A. (1997)
Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.
WorldCat | Flipbook | PDF (5 MB)
Salomons, K.T. (2019) Het glacis van bastion XI in Gorinchem, een archeologische opgraving voor de plaatsing van een duiker, Hollandia reeks 680, Zaandijk. Salomons, K.T. (2019)
Het glacis van bastion XI in Gorinchem, een archeologische opgraving voor de plaatsing van een duiker, Hollandia reeks 680, Zaandijk.
Flipbook | PDF

Metadata

 

Archisnummer(s):4580318100 (zaaknummer)
Topografische kaart:38G
Coördinaten:127.010/427.305
127.040/427.280
127.145/427.325
127.130/427.360
Toponiem:Spijksedijk/Bastion XI
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Opgraving
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:21 december 2017
Documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.