Zusterstraat 19 (1999)

Onderzoek

Zusterstraat 19 Gorinchem

Zusterstraat 19

Rondom het perceel Zusterstraat 19, het voormalig schoolgebouw van het Da Vinci College, heeft in januari 1999 prospectief milieukundig en archeologisch bodemonderzoek door Arnicon BV plaatsgevonden. Het schoolgebouw dateert uit de 19de eeuw en zou mogelijk plaats gaan maken voor nieuwbouw.

Agnietenklooster
Op de onderzoekslocatie is tussen 1401 en 1585 het vrouwenklooster van de Zusters van Agnieten gevestigd. Iconografische bronnen uit de periode van het klooster ontbreken nagenoeg of zijn onvolledig, zodat we niet weten hoe het klooster er precies uitgezien heeft. Het archeologisch bodemonderzoek was er op gericht om eventuele restanten van het oude kloostergebouw te traceren, alsmede om de ontwikkelingsgeschiedenis van het perceel aan de hand van de stratigrafie te reconstrueren.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Detail kaart Joan Blaeu 1652

Uit de verrichte grondboringen blijkt dat het ongeroerd pakket zich bevindt rond 3.40 meter beneden maaiveld. Direct op de kop van dit pakket bevindt zich een vettige mestrijke antropogene laag, waarin verbrand graan en een spoortje baksteengruis aanwezig is. Sporen van bebouwing uit deze periode zijn echter niet aangetoond. De laag dateert op zijn vroegst uit het eind van de 12de of het begin van de 13de eeuw. Het vondstmateriaal uit de diverse hoger gelegen ophogingslagen dateert uit de 14de tot en met de eerste helft van de 18de eeuw. In het pakket komt op diverse niveaus verbrand puin voor.

Restant van het Agnietenklooster achter Zusterhuis 3 te Gorinchem

Restant van het Agnietenklooster achter Zusterhuis 3

Publicaties

E.A. van der Kuijl
Gorinchem: Zusterstraat 19; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999 in Historisch Tijdschrift Holland; 32e jaargang; 2000;  p. 370-371.
Bekijk | Download (22 MB)

E.A. van der Kuijl
Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 9 en Krijststraat; Arnicon; Nieuwerkerk aan den IJssel; 2000;
Bekijk | Download (481 Kb)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Zusterstraat 19 (1999) 51.828660, 4.973633

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 37590
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:
Toponiem:Zusterstraat 19
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Archeomedia/Arnicon
Projectleider:Drs. A.J.D. Izendoorn
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:26 oktober 2009
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.