Hoog Dalem (2006)

Onderzoek

Hoog Dalem 2006

Hoog Dalem 2006

Bij het proef­sleu­ven­on­der­zoek zijn geen aan­wij­zin­gen gevon­den voor de aan­we­zig­heid van res­ten van een mid­del­eeuw­se ‑of oude­re- vind­plaats ter plek­ke of in de nabij­heid van het onder­zoch­te ter­rein. De eni­ge antro­po­ge­ne spo­ren die onder de bouw­voor zijn aan­ge­trof­fen zijn recen­te drains, deze komen over het hele ter­rein voor. De scher­ven die door RAAP zijn ver­za­meld tij­dens het kar­te­ren­de onder­zoek zijn ofwel de eni­ge res­ten van een vol­le­dig ver­stoor­de vind­plaats op dit ter­rein, of ze zijn van elders aan­ge­voerd. De vind­plaats zou geheel ver­stoord kun­nen zijn, omdat de laag waar­in de spo­ren gegra­ven zou­den moe­ten zijn in de bouw­voor is opge­no­men door het ploe­gen. De vond­sten kun­nen van elders zijn aan­ge­voerd in het kader van een grond­ver­be­te­ring of bemes­ting. Moge­lijk is ook de top van de stroom­gor­del met de res­ten van een neder­zet­ting- in de loop der tijd geë­ga­li­seerd door land­bouw­werk­zaam­he­den en over een ander deel van het ter­rein ver­spreid geraakt.

Foto’s

« 1 van 2 »

Publicaties

Kluiving, S.J. (2004) Bureauonderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft. Kluiving, S.J. (2004)
Bureauonderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem, Delft.
Flipbook | PDF (1,23 MB)
Müller, A. (2005) Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1161, Amsterdam. Müller, A. (2005)
Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1161, Amsterdam.
Flipbook |PDF (1,65 MB); bijlage 1 Flipbook | PDF (248,47 kB); bijlage 2   Flipbook |PDF (27,98 MB)
Rooijen, E.J. van (2006) Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk. Rooijen, E.J. van (2006)
Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem, Hollandia reeks 121, Zaandijk.
Flipbook | PDF (3,26 MB)

Metagegevens

Kaart wordt gela­den, even geduld a.u.b.…

 

Archisnummer(s):18332 (meldingsnummer IVO-P)
2201 (vondstmeldingsnummer IVO-B)
401682 (waarnemingsnummer IVO-B)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:129.469/427.477
129.663/427.464
129.652/427.379
129.464/427.393
Toponiem:Plangebied Hoog Dalem
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia cultuurhistorisch onderzoek en archeologie, Zaandijk
Projectleider:Drs. E.J. van Rooijen
Opdrachtgever:Architektenbueau Houweling
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:12-9-2006 (IVO-P)
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.