Arkelse Onderweg 46 (2014)

Waarneming

In sep­tem­ber 2014 kwam tij­dens de aan­leg van een fun­de­ring voor een schuur aan de Arkel­se Onder­weg 46, tot op een diep­te van 0.7 m bene­den het maai­veld en over een leng­te van 2 m, een dik pak­ket scher­ven te voor­schijn. De bewo­ner bleek te zijn gestuit op een oude sloot. 

In deze sloot wer­den de res­tan­ten van Rijn­land­se en faïen­ce bor­den, wit- en rood bak­kend aar­de­werk, tabaks­pij­pen, fles­sen, kelk­gla­zen, bekers en dier­lij­ke bot­ten aan­ge­trof­fen. Na onder­zoek van de (ruim 200) tabaks­pij­pen was het moge­lijk de vond­sten tus­sen 1725 en 1745 te dateren.

Arkelse Onderweg 46 Gorinchem, foto Toos Busch

Arkel­se Onder­weg 46

Bewoning vanaf de 14e eeuw

In het begin van de 14de eeuw werd op de oever­wal van de Lin­ge de Arkels­edijk aan­ge­legd. Even­wij­dig aan de Arkels­edijk ligt de Arkel­se Onder­weg. De afstand tus­sen de dijk en de Arkel­se Onder­weg is van­ouds niet over­al gelijk. De kaart van Jacob van Deven­ter (1558) geeft deze situ­a­tie al aan. Het gebied werd na de bedij­king van de Lin­ge geschikt voor bewoning.

Detail kaart van Gorinchem door Jacob van Deventer (1558)

Detail kaart van Gorin­chem door Jacob van Deven­ter (1558)

De loca­tie in 1724 en 1815

Publicaties

Busch, T. (2015) De toevalsvondst van de Arkelse Onderweg. in: Grondig Bekeken 30 nr. 4, p. 31 – 34. Busch, T. (2015)
De toevalsvondst van de Arkelse Onderweg. in: Grondig Bekeken 30 nr. 4, p. 31 – 34.
Flipbook | PDF (2 MB)
Oostveen, J. van (2015) Tabakspijpen van de Arkelse Onderweg 46, Tiel. Oostveen, J. van (2015)
Tabakspijpen van de Arkelse Onderweg 46, Tiel.
Flipbook | PDF (3 MB)

Foto’s

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):4860781100 (OM)
Topografische kaart:38G
Coördinaten:127.2380/428.0744
127.2423/428.0736
127.2363/428.0703
127.2428/428.0720
Toponiem:Arkelse Onderweg 46
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Toevalsvondst
Uitvoerder:Particulier
Projectleider:-
Opdrachtgever:-
Bevoegd gezag:-
Aanvang onderzoek:September 2014
Documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Lees ook

Reacties zijn gesloten.